Dluhopisové fondy
Dluhopisové fondy, někdy označované také jako penzijní, jsou investiční fondy, které investují výhradně do dluhopisů. V důsledku výplaty úroků z dluhopisů a obchodování s drženými cennými papíry se zvyšuje hodnota penzijních fondů.

Pokud však nechcete investovat přímo do penzijních fondů, existuje také možnost obchodovat s dluhopisovými fondy – ETF, o nichž se budeme podrobněji zabývat v tomto článku. Nejprve se však podívejme na samotný pojem dluhopis.

Dluhopisové fondy – jak fungují

V následujícím článku se dočtete:
  1. Klesající úrokové sazby jsou pro dluhopisové investory přínosné
  2. Dluhopisy: když zpomalí růst, dluhopisoví investoři jsou šťastní
  3. Dluhopisy: Nepodceňujte faktor zisku z nárůstu ceny
  4. Měnové riziko faktoru a riziko selhání
  5. Faktor běhu času
  6. 5 nejlepších dluhopisových fondů roku 2020
  7. Obchodování dluhopisových fondů

Klesající úrokové sazby jsou pro dluhopisové investory přínosné

Po celá léta jsou investice do dluhopisů převážně ztrátovou záležitostí, zejména když se podíváme na skutečné úrokové sazby (výnos dluhopisů snížený o inflaci). S výrazným zpomalením globálního růstu se však situace značně změnila – ze dvou důvodů:

Za prvé, akciové trhy stagnují, nyní hlavně z důvodu koronavirové krize i dalších faktorů. V důsledku toho neteče na tyto trhy tolik kapitálu jako v předchozích letech, což znamená, že konkurence oslabuje. Také celková výnosnost akcií zpomaluje, takže mnoho investorů hledá lukrativnější alternativu.

Za druhé téma rostoucích úrokových sazeb je mimo míru již několik měsíců. V důsledku zpomalujícího růstu kapitálových trhů úrokové sazby prudce klesají již delší dobu. A jakkoli absurdně může na první pohled následující tvrzení znít, toto je velmi pozitivní situace pro investory do dluhopisových fondů.

Dluhopisy: když zpomalí růst, dluhopisoví investoři jsou šťastní

Existuje několik důvodů. Především během období nízkého růstu nebo recese klesne inflace, protože ti, kteří chtějí něco prodat v negativním tržním prostředí, jsou nuceni snižovat ceny. To znamená, že reálná úroková sazba je tímto vývojem podporována, protože čím nižší je míra inflace, tím větší část úrokového výnosu vám jako investorovi zůstane.

Čistý úrokový výnos je však pouze jednou stranou mince. Mnoho investorů, kteří přemýšlejí o dluhopisové investici a odmítají ji kvůli nízké či dokonce záporné úrokové sazbě zapomínají na faktor cenových zisků.

úroková sazba v USA opět směřuje k nule

Graf: Úroková sazba v USA je označena modře, úroková sazba v Německu je označena červeně.

Ve výše uvedeném grafu vidíme, že skutečná úroková sazba v USA opět směřuje k nule a například v Německu klesla na nové záporné hodnoty, což se může na první pohled zdát skličující. V praxi je však toto vhodné prostřední pro dluhopisy.

Problematická ekonomika v eurozóně a konání ECB, která se zjevně chystá opět snížit úrokové sazby, vedla k tomu, že dluhopisy jsou pro řadu investorů stále více lukrativní alternativou k akciím. Výsledkem je, že výnosy na místním dluhopisovém trhu jsou negativní i při dlouhých splatnostech. Ale to jen znamená, že ceny dluhopisů prudce rostou!

vývoj výnosů německých dluhopisů za pět let

Výše uvedené grafy ukazují vývoj výnosů německých dluhopisů za pět let. Ze spodního levého rohu do vrchního pravého rohu jsou grafy dluhopisů se splatností 30 let, 10 let, 5 let a 2 roky. Mezitím se výnos po dobu 30 let stal negativní. Jinými slovy: kdokoli, kdo tyto dluhopisy držel a neprodal v tomto období, platil každý rok 0,183% úrok, místo aby ho obdržel.

V tomto období tedy dluhopisy skutečně nebyly lukrativní formou investice. Podívejme se ale, co můžeme od dluhopisů očekávat nyní.

Dluhopisy: Nepodceňujte faktor zisku z nárůstu ceny

Při investování do dluhopisů hrají při potenciálních výnosech roli 2 důležité elementy – stejně jako u akcií. V případě akcií se jedná o cenu a dividendu. U dluhopisů se jedná o úrokový kupón (neboli nominální úrokovou sazbu). Druhým faktorem je tržní cena daného dluhopisu, která hraje rozhodující roli. A tato cena roste, když klíčové úrokové sazby a výnosy klesají.

Cena dluhopisu a výnos se vzájemně pohybují opačným směrem. Pokud výnos z dluhopisů klesne, cena stávajících dluhopisů se zvýší. Tento fakt vychází ze skutečnosti, že nominální úroková sazba dluhopisu je fixní. Podívejme se na následující ukázkový graf:

výtěžek z pětiletých dluhopisů

Výše máme výtěžek z pětiletých dluhopisů. Níže vidíte vývoj cen desetiletého federálního dluhopisu. Byl však vydán již v roce 2014 a nyní zbývá pět let, dokud platnost dluhopisu neskončí. Po celé období platí federální vláda jako dlužník investorovi roční úrokovou sazbu ve výši jednoho procenta.

Stávající dluhopisy se přizpůsobují úrovni obecných úrokových sazeb. Pokud by náš vzorový dluhopis s pětiletým zbytkovým termínem každý rok vyprodukoval jednoprocentní úrok, zatímco obecná úroveň výnosů by během těchto pěti let byla záporná (-0,86 %), pak by všichni chtěli tento dluhopis koupit, protože to z něho plyne mnohem větší zisk.

Pokud je po daném dluhopisu vysoká poptávka, cena stoupá. A když se cena dluhopisu zvýší, úroková sazba pro ty, kteří chtějí dluhopis koupit během doby jeho trvání, je nižší. V období klesajících výnosů rostou ceny dluhopisů.

A to zase znamená, že pokud by úrokové sazby obecně klesaly kvůli slabé ekonomice, dluhopisy by nyní měly vyšší výnosy než během půl roku, jednoho roku nebo možná dokonce dvou let, za předpokladu, že toto období ekonomické slabosti bude pokračovat a centrální banky budou nuceny vydávat nové peníze a / nebo snížit klíčové úrokové sazby.

Proto, kdykoli výnosy z dluhopisového trhu poklesnou, existuje zajímavá příležitost ke koupi dluhopisů. Na základě prvního grafu jsme viděli, že v USA existují výrazně vyšší úrokové sazby. A v Evropě jsou rozdíly jen malé. Podívejme se na srovnání výnosů desetiletých dluhopisů v USA, Itálii a Německu:

srovnání výnosů desetiletých dluhopisů v USA, Itálii a Německu

Graf: V USA (červeně) a Itálii (zeleně) jsou výnosy desetiletých dluhopisů mnohem vyšší, 1,6 (USA) a 1,5 (Itálie). V Německu (červeně) je však návratnost -0,65 % drasticky záporná. V žádném případě však není jasné, kam by v tuto chvíli investovat své peníze z následujících důvodů.

Měnové riziko faktoru a riziko selhání

Mimo eurozónu existuje měnové riziko. Pokud investujete do amerických dluhopisů a hodnota amerického dolaru oslabí vůči euru, může se stát, že vyšší úroková sazba bude potlačená ztrátou v důsledku měnového rizika. Tento scénář vám dokonce může přinést ztrátu, pokud dolar z nějakého důvodu silně oslabí.

V zásadě platí, že čím vyšší je úroková sazba, tím vyšší je riziko selhání. Může se to projevit prodlením s výplatou úroků nebo dokonce ztrátou celého kapitálu, jelikož dluhopis se stane bezplatným a tudíž bezcenným.

Podívejte se také na aktuální úrokové sazby měn

Faktor běhu času

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je doba trvání dluhopisu. Čím delší je splatnost dluhopisů vložených do vašeho portfolia, tím vyšší je návratnost. To je pochopitelné, protože úrok je principielně poplatek za půjčení peněz. A čím déle nastavíte výpůjční dobu, tím déle je dluhopis aktivní a tím více musí dlužník (zpravidla stát, obec nebo společnost) zaplatit.

Čím delší je doba trvání, tím déle jste nuceni zavázat svůj kapitál na aktuální úroveň výnosu. To vás zajímá, pokud nechcete spekulovat o cenových ziscích, ale chcete dluhopis držet a ponechat si ho do konce období splatnosti. V takovém případě vám nemusí záležet na tom, zda se mezitím cena akcií tohoto dluhopisu na akciovém trhu zvýší nebo sníží.

Nicméně jste nuceni zavázat svůj kapitál na opravdu dlouhý časový horizont. Přičemž během této doby bude teoreticky možné stejné dluhopisy pořídit s mnohem lepšími výnosy. S kratšími časovými horizonty jste samozřejmě mnohem flexibilnější.

5 nejlepších dluhopisových fondů (ETF) roku 2020

Současná fáze je zajímavá, protože z důvodu koronavirové krize došlo k prudkému poklesu úrokových sazeb. Ačkoli se již neočekává, že se klesající úrokové sazby opět zvýší, jejich pokles znamená cenový nárůst dluhopisů. Nicméně nikdy nelze s jistotou říci, jaká ekonomická situace bude za rok nebo dokonce za 5 či 10 let.

Nákupem dluhopisového fondu do svého portfolia můžete rozložit své investice podle měnové oblasti, splatnosti a bonity a stále zůstat flexibilní. Výběr je poměrně velký a navíc na trh můžete vstoupit i vystoupit kdykoliv chcete.

A pokud svou investici rozložíte tak, že máte ETF v několika sekcích portfolia, které zase představují portfolio různých dluhopisů, můžete poměrně snadno dosáhnout široké diverzifikace příležitostí a rizik. Níže uvedená tabulka ukazuje pět dluhopisových fondů ve velmi odlišných oblastech, které jsou dobře obchodované a občas poskytují zajímavé zisky.

Název ETFISINETF-objemInvestuje do:Vyplácí dividendy?Výkonnost za 1 rokVýkonnost za 3 rokyRoční nákladyMěna fondu
ComStage Commerzbank 10Y US-Treasury Future ETFLU12752546365 Mil..US-Bonds 7-10 J.ano/ročně13.44%5.29%0.20%USD
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 ETFLU0925589839600 Mil.Euro-Bonds 1-3J.kumulativně2.40%0.82%0.15%Euro
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration ETFIE00BSKRJX2065 Mil.Euro-Bonds 10+Jano/pololetně25.76%16.67%0.15%Euro
UBS ETF (LU) Markit iBoxx EUR Liquid Corporates ETFLU0721553864108 Mil.€-Corporate Bondsano/pololetně2.64%8.03%7.87%Euro
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETFIE00B2NPKV687.562 Mil.Emerging Marketsano/měsíčně15.53%12.62%0.45%USD

Comstage 10Y US Treasury Future ETF

Comstage 10Y US Treasury Future ETF of Commerzbank (Symbol: E570 – ISIN: LU1275254636 – měna: EUR) investuje do amerických vládních dluhopisů na dobu sedmi až deseti let. V posledních dvanácti měsících předvedl tento ETF kvalitní výkon. Nicméně je zde samozřejmě měnové riziko.

ETF je obchodován v eurech, ale americké ETF jsou denominovány v amerických dolarech. Pokud dolar ztratí půdu pod nohama, může to mít velmi negativní dopad na výkonnost tohoto ETF.

 

Comstage 10Y US Treasury Future ETF

Graf: Roční vývoj fondu Comstage 10Y US Treasury Future ETF of Commerzbank. Zdroj: JustETF.com

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield 1-3 Plus ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield 1-3 Plus ETF (Symbol: XYP1 – ISIN: LU0925589839 – měna: EUR) pokrývá krátkodobé státní dluhopisy eurozóny se splatností v rozmezí od jednoho roku do tří let. Úrokové platby zde nejsou distribuovány, ale reinvestovány.

Tento ETF donedávna nabízel pouze nízký výnos kvůli negativním úrokovým sazbám na dluhopisy s krátkou splatností v mnoha zemích eurozóny. To se však změnilo, jakmile ECB začala aktivně podporovat trhy s dluhopisy v důsledku koronavirové krize.

 

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield 1-3 Plus ETF

Graf: Fond Xtrackers Eurozone Government Bond Yield 1-3 Plus ETF. Zdroj: JustETF.com

iShares Euro Government Bond 20yr Target ETF

iShares Euro Government Bond 20yr Target ETF (Symbol: E20Y – ISIN: IE00BSKRJX20 – měna: EUR) investuje do evropských vládních dluhopisů se splatností deset a více let. Ceny dluhopisů s delší splatností reagují na změny výnosového prostředí mnohem intenzivněji, jak můžete vidět z obrovského výkonu. Většina obratu ETF se odehrává na londýnské burze, kde toho ETF můžete prostřednictvím LYNX obchodovat.

 

iShares Euro Government Bond 20yr Target ETF

Graf: Vývoj fondu iShares Euro Government Bond 20yr Target ETF. Zdroj: JustETF.com

Markit iBoxx Liquid Corporates ETF

Čtvrtým ETF v tabulce je Markit iBoxx Liquid Corporates ETF (Symbol: UEFR – ISIN: LU0721553864 – měna: EUR) švýcarské banky UBS. Tento ETF investuje do podnikových dluhopisů eurozóny s různými splatnostmi.

 

Markit-iBoxx-Liquid-Corporates-ETF_2

Graf: Vývoj fondu Markit iBoxx Liquid Corporates ETF. Zdroj: JustETF.com

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Pátý ETF z naší tabulky iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (Symbol: IEMB – ISIN: IE00B2NPKV68 – měna: USD) může sloužit jako spekulativní položka ve vašem ETF portfoliu. Jedná se o ETF, který investuje do dluhopisů rozvíjejících se trhů vydaných v amerických dolarech.

ETF zahrnuje i méně bezpečné dluhopisy (hodnocení pod investičním stupněm). Kromě obecně vyššího rizika selhání musíte u tohoto ETF zvážit i měnové riziko.

 

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Graf: Vývoj fondu iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Zdroj: JustETF.com

Obchodování dluhopisových ETF

LYNX nabízí obchodování s dluhopisovými ETF přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování a úzký spread.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemiETF, futuresopcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Obchodujte dluhopisové fondy s LYNX

Obchodujte LYNX umožňuje nákup a prodej ETF na amerických, evropských i asijských burzách za extrémně nízké poplatky.

Investujte s LYNX


--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart