Historická vs. implikovaná volatilita

Volatilita měří intenzitu kolísavosti ceny určitého podkladu za dané časové období. Ve světě opcí se střetáváme se dvěma základními volatilitami: historickou a implikovanou. Obě hodnoty se vyjadřují v procentech.

Historická volatilita

Tato volatilita, jak už to vyplývá z jejího názvu, vychází z historických cen určitého aktiva. Vyjadřuje míru rizikovosti investování do instrumentu nebo celého portfolia investičních nástrojů. Je to míra odchylky od očekávané ceny/výnosnosti podkladu v průběhu časového období. Zpravidla se určuje jako směrodatná odchylka a přepočítává se na roční volatilitu. Zjednodušeně můžeme říci, že volatilita je míra kolísání ceny podkladu za poslední rok. Na obrázku níže je vývoj cen 2 akcií za poslední rok, obě akcie začínaly i skončily rok na ceně 50 USD.

Z obrázku je zjevné, že vývoj ceny akcií zobrazených červenou barvou byl podstatně „divočejší“ – titul měl větší fluktuaci ceny v průběhu posledních 12 měsíců, byl více volatilní.

Implikovaná volatilita

Cenu opce (P) můžeme zjednodušeně vyjádřit jako funkci ceny podkladu (S), času do expirace (T) a volatilitu podkladu (HV).

P = f( S, T, HV)

Dosazením hodnot je možné stanovit teoretickou cenu opce P. Na burze se však tržní cena opce může lišit od její teoretické ceny. Např. před blížícím se vyhlašováním výsledků společnosti narůstá cena opcí, protože trh očekává nějaké výsledky, ale nemá jistotu, jaké budou a jaký budou mít vliv na cenu podkladu. čím je implikovaná volatilita vyšší, tím větší je nejistota na trhu a tedy se předpokládá i větší pohyb a opční prémium narůstá.

Na obrázku výše je zobrazen denní graf SPY s historickou volatilitou (modrá linie) a implikovanou volatilitou (černá linie) ve spodním grafu. Na první pohled je zjevná negativní korelace mezi implikovanou volatilitou a cenou SPY – při nárůstu ceny podkladu implikovaná volatilita klesá, při poklesu ceny podkladu implikovaná volatilita narůstá – roste nejistota a nervozita na trhu, investoři jsou ochotni platit za pojištění vyšší prémium. Při porovnání vývoje historické a implikované volatility je patrné, že implikovaná volatilita je „divočejší“, trh rychle reaguje na změny tržních podmínek pomocí změn cen opcí.

Implikovanou volatilitu je možné využít při volbě opční strategie (obrázek níže). Při porovnání aktuální implikované volatility nad 19% s jejím historickým vývojem je vidět, že aktuální implikovaná volatilita je na (relativně) vysokých úrovních během sledovaného období (červená linie). Opční prémium je relativně vysoké, proto je výhodnější volit strategie, kde pokles volatility a tím i pokles ceny opce bude mít pozitivní vliv na ziskovost – kreditní spready. Naopak na úrovních s relativně nízkou volatilitou (černá linie) je vhodnější obchodovat debetní spready, protože opce jsou relativně levné a nárůst volatility, a tím i ceny opce, má pozitivní vliv na ziskovost obchodu.

 

Autorem je Gabriel Jurčák. Finančním trhům se začal věnovat v roce 2003. Intradenní obchodování vyměnil v roce 2008 za poziční obchodování opčních spreadů a komoditních spreadů. Zaměřuje se na technickou analýzu, price action a využití statistiky v obchodování. Kontaktovat jej můžete na g.jurcak@lynxbroker.cz.  Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje náš Twitter.

Více:
Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05