Fundamentální analýza – jakou akcii si vybrat?

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Položte si otázku: „Kterou akcii bych měl v tuto chvíli koupit?“

 

Na burze je mnoho obchodovaných společností a každá z nich má celou řadu výhod i nevýhod. Chápeme, že občas nelze přes stromy vidět les a vybrat správnou akcii do našeho portfolia může být někdy težší, než se na první pohled zdá.

Jak v takové chvíli učinit správnou volbu?

Odpověď na tuto otázku nejlépe vyřešíme fundamentální analýzou. Zpravidla se podíváme na fakta jako jsou hospodářské výsledky a vyhlídky dané společnosti. Fundamentální analýzu obecně provádíme v několika krocích.

Tento článek by vám měl pomoci se základní orientací ve fundamentální analýze a nasměrovat vás správným směrem, jak správně vybírat akcie, které zapadnou do vašeho investičního porfolia.

 

Makroekonomika

Abychom mohli provést úplnou a spolehlivou fundamentální analýzu, nejprve se musíme podívat na makroekonomické ukazatele. Zvažte například obchodní cyklus, inflační očekávání a aktuální výši úrokových sazeb.

Výše uvedené faktory jsou tradiční makroekonomické faktory na akciových trzích. V současné době jsou stejně důležité i vlivy centrálních bank a geopolitické napětí. Centrální banky hrály v posledních letech bezprecedentní úlohu při stimulaci akciových trhů.

Centrální banky používají po celá léta rozsáhlou měnovou politiku. Kvůli různým programům kvantitativního uvolňování (QE programs) bylo do systému čerpáno obrovské množství likvidity a úrokové sazby klesly na nulu.

Tato politika měla na akciové burzy tak enormní dopad, že je nezbytné tento faktor vzít potaz v rámci vaší fundamentální analýzy.

Současná situace spojená s pandemií koronaviru má také velmi závažné dopady na makroekonomiku ať již v národním, tak dokonce i mezinárodním měřítku.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sektory ekonomiky

Po zmapování makroekonomických podmínek na trhu následuje výběr sektoru ekonomiky. Ve kterém odvětví lze očekávat největší nárůst? Nebo jste konzervativním investorem a raději dáte přednost stabilním společnostem s bohatou historií? Podle toho, jak si odpovíte, zvolte si odvětví, do kterého chcete vložit svůj kapitál.

Ilustrujme si rozdíly na příkladu. Hodnota akcií řetězce supermarketů Walmart s mnohaletou historií bude nepochybně obecně reagovat méně na externí vlivy, než hodnota akcií farmaceutické společnosti Tilray, která je úzce spjata s konopným průmyslem v USA.

Akcie druhé zmíněné společnosti jsou vysoce citlivé na ekonomické výkyvy a označují se jako cyklické. Naopak společnosti, jako je výše zmíněný Walmart, jsou méně náchylné na ekonomické výkyvy a jsou označovány jako defenzivní nebo anticyklické.

Ostatně rozdíly reakcí různých sektorů byly velmi markatně vnímatelné ve světle dopadu nedávné koronavirové krize.

Výběr jednotlivých akciových titulů

Nyní, když máme hotový náčrt „tohoto portŕetu“, je na čase zajít více do detailu a vybrat konkrétní akciové tituly. Při provádění fundamentální analýzy se investor postupně dostává stále hlouběji do údajů a budoucích očekávání společností.

Většina informací, které investor potřebuje pro fundamentální analýzu, lze nalézt ve výroční zprávě analyzované společnosti. Tam jsou uvedeny veškeré klíčové údaje v čele s výkazem zisku a ztráty.

LYNX TIP: Podívejte se na LYNX Webinář na téma jak analyzovat trhy jako profesionální trader v podání Jana Kašky

 

Výkaz zisku a ztráty

Kromě samotného celkového zisku a ztráty společnosti jsou zde uvedeny i další položky, jako je obrat, náklady na prodej a provozní výsledek.

Výkaz zisku a ztráty nám říká hodně o společnosti. Jaké jsou očekávání prodeje pro nadcházející roky? Může společnost realizovat další růst? Jaká je pravděpodobnost, že společnost skončí příští rok v červených číslech?

Navzdory skutečnosti, že výkaz zisku a ztráty má esenciální význam pro vaši fundamentální analýzu, není to jediná věc, kterou je potřeba vzít v potaz

Klíčové finanční údaje

Rozvaha je další důležitou součástí výroční zprávy. Jedná se o přehled všech aktiv a jejich původu k určitému datu. Z rozboru obou těchto veličin lze vypočítat podstatné finanční údaje.

Níže uvedené ukazatele jsou analytiky obecně nejčastěji používané. Na jejich základě již lze dojít k závěru, zda je lukrativní dané akcie koupit či nekoupit.

1. Solventnost

Solventnost reflektuje poměr vlastního kapitálu k celkovému kapitálu společnosti. Označuje, zda je společnost finančně zdravá. Klíčové číslo lze vypočítat tak, že celkový kapitál vydělíte vlastním kapitálem.

2. Ziskovost 

Ziskovost ukazuje, jak si daná společnost stojí se svými zisky. Ziskovost lze vypočítat vydělením čistého zisku vlastním kapitálem. Čím je tento poměr vyšší, tím lépe.

3. Zisk na akcii 

Zisk na akcii lze vypočítat vydělením čistého zisku počtem emitovaných akcií. Tento ukazatel nám sám o sobě neřekne tolik. Lze ho však použít k výpočtu následujícího ukazatele, který je pro nás podstatně důležitější.

4. P/E (Price/Earnings ratio) 

P/E je poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii.  Z tohoto údaje vyčteme, kolik let musí společnost vydělávat její aktuální profit, aby vám zaplatila vaši celou investici. Vypočítá se vydělením ceny akcií se ziskem na akcii.

 

5. Dividenda na akcii 

Dividenda na akcii je částka, kterou společnost vyplácí svým investorům za každou drženou akcii.

6. Výnosnost dividend 

Výnosnost dividend je pro investora možná nejdůležitějším ze zmíněných ukazatelů. Lze ho snadno porovnat s výnosností dividend jiných společností a také například se zhodnocením, které získáte na standardním spořícím účtě. Dividendu na akcii vydělíme tržní cenou akcií a dostaneme procentuální zhodnocení na roční bázi.

Podívejte se také >> Dividendový kalendář 2020

Zejména díky současným nízkým úrokovým sazbám může být zhodnocení kapitálu prostřednictvím dividend samo o sobě dobrým důvodem k nákupu akcií. Pokud jste konzervativní investor, který plánuje držet své akciové tituly v horizontu několika let, pak je právě toto pro vás ten klíčový ukazatel. Můžete například porovnat výnosy z dividend určitých společností s výnosy z dividend jiných společností ve stejném sektoru.

Základní fundamentální analýza prostřednictvím platformy LYNX Trading

Obchodní platforma LYNX Trading je velmi vhodná pro investory, kteří častěji provádí fundamentální analýzy. Dvojitým kliknutím na akciový titul v platformě LYNX Trading máte k dispozici všechny klíčové informace o akcii. Na níže uvedeném snímku najdete základní informace o akcii Boeing (BA):

Akcie Boeing - více informací

Jako naši klienti máte také také bezplatný přístup k Reuters Basic Newfeed.

Jste-li fanouškem fundamentální analýzy a máte specifické požadavky, které musí vámi analyzovaný akciový titul splňovat? Market Scanner v platformě LYNX Trading je nástroj přesně pro vás.

Nastavením parametrů, které musí vaše akcie splňovat, můžete skenovat celý trh jedním krokem. Například byste chtěli investovat do akcií s PE menším než 10 a tržní hodnotou vyšší než 1 miliarda? Zadejte požadavky v nástroji Market Scanner a systém vám zobrazí všechny akcie, které splňující vaše požadavky.

Fundamentální analýza je obecně vhodná spíše pro investory s dlouhodobým výhledem. Pokud se chystáte obchodovat swingově, či dokonce intradenně, pak je pro váš styl lepším pomocníkem technická analýza.

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX