Obchodování gapů: Nebezpečí nebo příležitost?

Autor: Jonáš Mlýnek

V tomto článku:

Twitter
ISIN: US90184L1026
|
Symbol: TWTR --- %

---
USD
---% (1D)
Týd. ---
Měs. ---
1 rok ---
Přejít na Twitter Akcie
V grafu můžete často vidět určité mezery mezi cenovými úsečkami. Těmto mezerám se říká “gapy” (z anglického gap = mezera, díra) a často se objevují při přechodu mezi dny.

 

Cena určité akcie nebo jiného instrumentu může otevřít výš, než minulý den zavřela. Nebo naopak může otevřít níž, než zavřela předchozí den.

Tak jako tak, v cenovém grafu uvidíte gap, na který lze spekulovat. Takovémuto gapu se říká běžne otevírací gap.

Jak s tímto gapem pracovat?

 

Co je to obchodování gapů?

Obchodování gapů je jednoduchá investiční strategie, která nabízí nákupní či prodejní signály podle toho, zda trh vytvořil cenový gap,  a kde jsou jeho hranice. Cenový gap, jak bylo řečeno výše, je mezera, která vzniká zpravidla mezi zavírací cenou předchozího dne a otevírací cenou aktuálního dne.

Skutečnost, že trh otevřel výše, než předchozí den zavřel, nebo naopak otevřel níže, než zavřel, nám říká něco o tom, jaké je rozložení sil na příslušném titulu. Zároveň se můžeme něco dozvědět o fundamentální stránce, která má vliv na tvorbu ceny.

Proč vznikají v trhu gapy?

Je potřeba si uvědomit, že každý trh (akcie, futures apod.) je neustále kótován dvoucestnými bid ask cenami, které zajišťují likviditu pro nakupující a prodávající. Tyto kótace zajištují market makeři (neboli tzv. “tvůrci trhu”). Ti mají zpravidla mnohem více informací, než obyčejný retail trader.

Jsou to firmy, které zaměstnávají řadu špičkových analytiků, matematiků, statistiků, programátorů, a dalších PhD. specialistů. Mají mnohem vyspělejší technologie, sofistikovanější analýzy, mimořádně robustní strategie a nesrovnatelně více peněz. Bez nadsázky lze market makery označit za „nejchytřejší a nejprofitabilnější” subjekty na trhu.

Z toho nám vyplývá jednoduchý závěr. Tento market maket ví víc, než naprostá většina retail obchodníků. Ví, kde by měla cena být a proč. Rozhodne-li se tedy market maker kótovat cenu jinde, než předchozí den zavřela (a vytvořit tak gap), má k tomu dobrý důvod.

Samozřejme ne vždy gap vytvoří pouze market maker a ne vždy má market maker pravdu. Nic není stoprocentní. Někdy může gap vytvořit převládající názor většiny retail obchodníků, jejichž objednávky se nakumulují v jednom směru a seberou nabízenou likviditu (příkladem může být kupř. den earnings).

I v tomto případě ale i market maker „ví“, že cena by se měla změnit a své pokyny rekótuje, nebo, což je pravděpodobnější, stáhne velkou část svých limitních pokynů z trhu a nechá veřejnost, aby se projevila sama a nastavila novou, spravedlivou cenu..

Uzavření a neuzavření gapu

Spekulovat na gapy se dá oběma směry. Někteří obchodníci spekulují na pokračování trhu ve směru gapu, někteří naopak spekulují na uzavření gapu.

Kdo má pravdu?

Těžko říct.

Trh bude mít samozřejmě vždy svou hlavu a logiku mají oba přístupy. Je ale potřeba si uvědomit, že některé gapy mají skutečně fundamentální bázi a cena tedy jen tak gap neuzavře.

Příkladem je zmíněné earnigs, neboli den, kdy se vyhlašují výsledky firem.. Podíváme-li se na graf níže, vidíme, že cena vytvořila poměrně velký gap přesně v den vyhlašování kvartálních výsledků, resp. okamžitě poté. Společnost zveřejnila pozitivní data, která vytáhla cenu výš.

Denní graf společnosti Oracle (ORCL)

Korekce která přišla, se zarazila zhruba o hranu příslušného gapu. Právě hrana gapu se používá jako silná hladina podpory. Jednoduše nám tato úroveň říká, že trh má sílu, která je podpořena fundamentálními daty. Takováto úroveň pak může dobře posloužit pro otevření long obchodu.

Gap může samozřejmě přijít i směrem dolů. V případě, že společnost oznámí data, která investory nepotěší, nebo se stane nějaká událost, která ohrožuje zdraví firmy (odstoupení vedení, nařčení z podvodů apod.), pak gap směrem dolů je celkem pravděpodobný a stejně pravděpodobný může být odraz od jeho hrany, a pokračování ceny ještě více dolů. Příkladem může být kupř. graf společnosti Twitter, která si opakovaně procházela docela těžkými těžkými časy.

Denní graf společnosti Twitter (TWTR)

Obchodujete pozičně? Pozor na přeskočené stoplossy

S gapy je potřeba počítat i v případě, kdy jste poziční obchodník, který drží obchody přes noc. Může se totiž stát, že cena v noci přeskočí váš stanovený stoploss a vy budete muset z obchodu vystoupit s mnohem větší ztrátou než jste plánovali.

Pakliže zadáváte do trhu stop pokyn pro zastavení ztráty, tento pokyn se mění na market když jej cena protne. Pakliže jej ale cena přeskočí, musíte akceptovat úplně novou výstupní hladinu, která může být i mnohem nevýhodnější. Stop pokyn s totiž po otevření trhu automaticky změní na market a vy pozici zavřete na větším stoplossu než jste chtěli.

Tuto situaci lze částečně vyřešit kombinovaném pokynem tzv. stoplimitem. V případě zadání stoplimit pokynu totiž neakceptujete okamžitě horší cenu, stop pokyn totiž slouží pouze jako spouštěč limitního pokynu, který čeká v trhu na vyplnění na příslušné ceně. Teprve dojde li k zasažení limitního pokynu, budete pozici opouštět.

Testování gapů

Asociace MTA  si dala tu práci otestovala více než 20 000 otevíracích gapů. Hodnotila jejich charakteristiky a sledovala další vývoj ceny v následujících dnech. Na základě sesbíraných údajů pak byla schopna postavit celkem profitabilní strategie pro jejich obchodování.

Mezi parametry, které u gapů sledovala, patřila jeho velikost, obchodované objemy, sklon klouzavého průměru a další.

Strategie, které následně vytvořila, byly rozděleny do dvou skupin. Gapy směrem dolů, (které vytvořily prodejní signál) a gapy směrem nahoru, (které vytvořily nákupní signály).

Výnosy těchto strategií pak byly vztaženy k výnosům indexu S&P 500 za stejné sledované období. Ukázalo se, že velká část otevíracích gapů skutečně skýtá určitý edge pro vstupy do směru trendu.

Typy gapů

Kromě otevíracích gapů, o kterých byla řeč výše existují v trhu i jiné, méně časté gapy, které mohou ledacos napovědět o dalším vývoji ceny.

Breakaway gap

Breakaway gap, neboli tzv. průrazový gap, je taková mezera, která vznikne při průlomu silné hladiny v trhu. Takovýto gap signalizuje sílu trhu pokračovat ve směru ceny a nebývá příliš rychle vyplněn. V případě, že se cena vrátí gap vyplnit, lze spekulovat na odraz od hrany gapu protože to bývá silná SR úroveň.

Runaway gap

Runaway gap, neboli tzv. únikový gap vzniká uprostřed silného trendu, je způsoben velkým a jednostranným zájmem obchodníků nakupovat či prodávat. Celá nabízená likvidita je tedy vyčerpána a trh vytvoří gap.

Řada obchodníků tyto gapy sleduje jako indikaci síly trendu. Zároveň nám tyto gapy říkají něco o limitních pokynech, které kótují ceny. V případě takovéhoto gapu jsou limitní pokyny zpravidla z trhu stahovány – subjekt, který ceny kótuje (market maker) nemá zájem se příliš párovat, prudký pohyb pro něho totiž představuje zvýšené riziko.

Exhaustion gap

Exhaustion gap, neboli tzv. gap z vyčerpání je posledním typem gapu. Vzniká zpravidla na konci prudkého trendu, je výrazně velký a je způsoben stejně jako runaway gap chybějící likviditou na hloubce trhu.

Objevuje-li se po takovém gapu zvýšené proobchodované objemy, lze spekulovat na obrat trendu a na vyplnění gapu. Zvýšené objemy po delším pohybu, totiž zpravidla znamenají vystupování z pozic trendových obchodníků.

Jak gapy obchodovat

Závěrem několik rad. Chcete-li obchodovat gapy, začněte jednoduše tím, že budete sledovat jejich hrany. Ty totiž slouží jako silná hranice podpory, nebo odporu a jsou dobrým místem pro otevření obchodu. Najít v trhu gap není vůbec obtížné, je vidět na první pohled.

Zároveň byste měli mít představu, jak vypadá průměrně velký gap. Opět je to něco, co lze celkem jednoduše změřit. Uvidíte-li pak v trhu gap který je výrazně větší, lze spekulovat na návrat ceny minimální k jeho první hraně. Výrazné úniky ceny totiž bývají často reverzovány.

Samozřejmě je potřeba brát ohled na to, zda je gap fundamentálního rázu – vyhlašování earnigs, představení nového produktu apod. – nebo zda je gap spíše technického rázu. Je li v trhu fundamentální stránka, je potřeba ji respektovat a gapy, resp. jejich hrany, je vhodné použít jako SR úrovně pro načasování vstupu.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX