Co je hedging?
Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.

Co je to hedging? Jaké jsou výhody a rizika hedgingu? Jaké je využití hedgingu v praxi? K čemu se hedging používá? A proč je o něm dobré vědět? To vše a mnohem více se dozvíte v následujícím článku. Pokud hledáte brokera pro obchodování na burze, klikněte zde.


Co je to hedging?

Heding je investice, která snižuje riziko nepříznivých pohybů cen u otevřených pozic. Hedgingu se někdy také říká zajištění. Zajištění obvykle zahrnuje otevření vyrovnávací pozice u souvisejícího cenného papíru. 

Hedging lze v zásadě přirovnat k obdobě pojistné smlouvy. Pokud vlastníte dům v oblasti náchylné k povodním, budete chtít chránit tento majetek před rizikem povodní uzavřením pojistky. V tomto příkladu nemůžete zabránit povodni, ale můžete včas pracovat na zmírnění ekonomických dopadů, pokud k povodni dojde. Zajištění je spojeno s kompromisem mezi odměnami a riziky; – zatímco se snižuje potenciální riziko, snižují se i potenciální zisky. Jednoduše řečeno, zajištění není zdarma. V případě příkladu pojištění proti povodním se sčítají měsíční platby, a pokud povodeň nikdy nepřijde, pojistník nedostane žádnou výplatu. Většina lidí by se přesto rozhodla preferovat předvídatelnou a ohraničenou ztrátu, spíše než riskovat celý majetek.

Hedging je stručně řečeno “doprovodná” investiční pozice určená k vyrovnání potenciálních ztrát, které mohou vzniknout při jiné investici. Slovo hedge je odvozeno ze staroanglického slova hecg, což v původním významu znamená plot. Nejběžnějším způsobem zajištění v investičním světě jsou deriváty. Jedná se o cenné papíry, které se pohybují v korelaci s jedním nebo více podkladovými aktivy. Deriváty zahrnují opce, swapy, futures a forwardové smlouvy. Podkladová aktiva mohou být akcie, dluhopisy, komodity, měny, indexy nebo úrokové sazby. Deriváty mohou být účinným zajištěním svých podkladových aktiv, protože vztah mezi nimi a podkladovými aktivy je jasně definován. Je možné použít deriváty k vytvoření obchodní strategie, ve které je ztráta jedné investice zmírněna nebo vyrovnána ziskem adekvátního derivátu.

K čemu se využívá hedging v praxi?

Hedgingu se uplatňuje jako strategie. Existuje množství hedging strategií, které vám mohou pomoci při budování vašeho portfolia. Ve světě investic funguje zajištění obdobným způsobem, jako výše zmíněná pojistka domu. Investoři používají zajišťovací postupy ke snížení a kontrole rizika jejich investic. Aby se dosáhlo přiměřeného zajištění v investičním světě, je třeba strategicky využívat různé nástroje k vyrovnání rizika potenciálních nepříznivých cenových pohybů na trhu.

Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je provést další investici cíleným a kontrolovaným způsobem. Paralely s výše uvedeným příkladem pojištění jsou samozřejmě omezené: v případě pojištění proti povodním, by v případě pojistné události byla pojistníkovi pravděpodobně uhrazena celá ztráta nebo její značná část. V investičním světě je zajišťování složitější a komplexnější aktivitou.

Perfektní zajištění je takové, které eliminuje všechna rizika v pozici nebo portfoliu. Jinými slovy, zajištění je 100% nepřímo korelované se zranitelnými aktivy. V reálu je dosáhnout 100% zajištění prakticky nemožné. “Basis risk” označuje riziko, že se aktivum a zajištění nebudou pohybovat podle očekávání, protože vždy může dojít k odchylkám. Na téma 5 nejúspěšnějších hedgeových fondů historie se zaměřuje náš další článek.

Jak funguje hedging?

Co je hedging už víme. Uveďme si nyní hypotetický příklad hedgingu prostřednictvím opcí. Pokud investor nakoupí 100 akcií hypotetické společnosti STOCK za 10 USD na akcii, mohl by se pojistit proti případnému propadu ceny dané akcie nákupem put opce se strike cenou 8 USD a datem expirace 1 rok, která by stála 5 USD. Tato opce dává investorovi právo kdykoliv až do data expirace opce prodat 100 akcií společnosti STOCK za 8 USD. Pokud se budou o rok později akcie STOCK obchodovat za 12 USD, investor tuto opci  neuplatní a přijde o 5 USD, které opce stála. Jeho zisk by tedy činil 195 USD (200-5).  Pokud se však akcie STOCK bude obchodovat za 0 USD, investor naopak uplatní opci a prodá své akcie za 8 USD a realizuje ztrátu 205 USD (200+5). Bez této opce by přišel o celou investici (1000USD).

Účinnost derivátového zajištění je vyjádřena jako delta – někdy nazývaná „zajišťovací poměr“. Delta je částka, o kterou se cena derivátu změní, když se cena podkladového aktiva změní o 1 USD. Dnes již různé druhy opcí a termínových kontraktů umožňují investorům zajistit se různými způsoby u většiny podkladových aktiv (akcie, úrokové sazby, měny, komodity, …) proti celé řadě nepříznivých scénářů.

Čím větší je riziko poklesu, tím dražší je zajištění

Konkrétní zajišťovací strategie, jakož i oceňování zajišťovacích nástrojů, bude pravděpodobně záviset na riziku poklesu podkladového cenného papíru, proti kterému by se investor chtěl zajistit. Obecně platí, že čím větší je riziko poklesu, tím dražší je zajištění. Riziko poklesu má tendenci se zvyšovat s vyšší úrovní volatility. Opce, která vyprší za delší dobu a která je spojena s nestabilnějším cenným papírem, bude tedy jako prostředek zajištění dražší. Ve výše uvedeném příkladu STOCK platí, že čím vyšší je strike cena, tím dražší bude opce a tím vyšší ochranu také poskytne. Tyto proměnné lze upravit tak, aby vytvořily levnější variantu, která nabízí menší ochranu, nebo dražší variantu, která poskytuje vyšší ochranu.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hedgové strategie – příklady

Princip zajištění (hedgingu) vychází z obecné politiky řízení rizik, které společnost nebo retailový investor využívá k minimalizaci rizik. Jak bylo nastíněno výše, většina investorů používá k hedgingu deriváty. Nejčastěji používaným derivátem je opce. Nicméně podívejme se napřed, jak diverzifikovat bez derivátů. Některé hedging strategie, které jsou k dispozici.

Zajištění diverzifikací

Použití derivátů k zajištění investice umožňuje přesné výpočty rizika, ale vyžaduje míru sofistikovanosti a často i větší kapitál. Deriváty však nejsou jediným způsobem zajištění. Za zajištění lze považovat i strategickou diverzifikaci portfolia za účelem snížení určitých rizik. Investor by například mohl investovat do společnosti s luxusním zbožím s rostoucí marží. Může se však obávat, že by recese mohla zlikvidovat trh s luxusním zbožím. Jedním ze způsobů, jak zajistit portfolio, je nákup defenzivních tabákových akcií, které jsou odolné vůči recesi a zpravidla vyplácí vysoké dividendy.

I tento přístup má své kompromisy: Jsou-li mzdy a zaměstnanost vysoké, mohou výrobci luxusního zboží profitovat a nudné anticyklické akcie mnoho investorů nepřitahují. Obrovským rizikem je, že neexistuje žádná záruka, že akcie luxusního zboží a zajišťovací pozice se budou pohybovat opačným směrem. V období velké krize mohou oslabovat obě akcie.

Diverzifikace může být i napříč třídami aktiv. Někteří investoři například investují do dluhopisů, aby se chránili proti propadu ceny akcií. Když ceny akcií klesají, hodnoty dluhopisů zpravidla rostou. To platí pouze pro vysoce kvalitní firemní dluhopisy nebo státní dluhopisy.

Vertikalní a horizontální spready

Známým typem zajištění pro opční obchodníky jsou tzv. opční spready, které mohou být buď vertikální, nebo horizontální. U vertikálního spreadu nakupujete a současně vypisujete opce na dané podkladové aktivum se stejným datem expirace a rozdílnými strike cenami. U horizontálního spreadu nakupujete a současně vypisujete opce na dané podkladové aktivum se stejnými strike cenami a rozdílným datem expirace.

Rizika hedgingu

Hedging je technika používaná ke snižování rizika, ale je důležité mít na paměti, že téměř každá zajišťovací praxe bude mít i své vlastní nevýhody. Zaprvé, jak je uvedeno výše, zajištění je nedokonalé a není 100% zárukou zmírnění ztrát. Investor by měl tudíž zvážit výhody a nevýhody zajištění konkrétní investiční strategie.

Mnoho investorů hedging záměrně neaplikuje. Například dlouhodobí investoři mají tendenci ignorovat krátkodobé výkyvy daného cenného papíru. V těchto případech nejsou krátkodobé fluktuace kritické, protože investice v dlouhodobém horizontu pravděpodobně poroste.

Pro investory, kteří spadají do kategorie buy-and-hold, se může zdát, že nemají důvod se o hedging strategie zajímat. Vzhledem k tomu, že velké společnosti a investiční fondy mají tendenci své investice zajišťovat, i dlouhodobí investoři by se v měli v možnostech zajištění investic vzdělávat, aby byli schopni lépe chápat, jak tito větší hráči na burze fungují.

Přečtěte si také:

Další zdroje:

LYNX: Hedging: Wat is hedgen? Welke hedging strategie gebruikt u in welke situatie? (26. 6. 2020); lynx.nl/beurs/trading/risicomanagement-money-management/hedgen-betekenis-hedging-strategie

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart