Fibonacciho retracementy: Obchodování s matematickou formulí

Autor: Jonáš Mlýnek

V tomto článku:

Fibonacciho retracement je v technické analýze široce využívaná a velmi univerzální studie vycházející z matematické sekvence čísel, známé jako Fibonacciho čísla. Někdy se jeví jako docela obtížná na pochopení, ale její použití je velmi prosté. Co nám tento matematický vzorec říká a jak jej využít jako technický ukazatel?

Co je to Fibonacciho retracement?

Bez ohledu na to, jak silný je trend, žádný trh se nepohybuje dlouho jedním směrem. Naopak se každou chvíli vytvoří určitá korekce, protipohyb. Díky Fibonacciho studii můžete lépe odhadnout, jak hluboká tato korekce bude.

Logika Fibonacciho retracementu vychází z řady číslic, která je známá jako Fibonacciho posloupnost. Fibonacciho posloupnost řadí čísla za sebe tak, že každé následující číslo představuje součet dvou předchozích číslic. Začínáme číslem 0, další číslo je 1, další číslo pak bude opět 1 (0+1=1), následující číslo je 2 (1+1=2), další číslo je 3 (1+2=3) atd. Začátek Fibonacciho řady vypadá takto: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …

Tato sekvence byla objevena italským matematikem Leonardem z Pisy, který byl přezdíván jako Fibonacci. Její projevy ale byly známé již starým Egypťanůn, kteří vysledovali zákonitosti přírody vyjádřené Fibonacciho řadou.

Zlatý řez

Daná řada je výjimečná především z toho důvodu, že limita poměru dvou následujících čísel je rovna tzv. zlatému řezu. Jako zlatý řez se označuje ideální proporce mezi různými hodnotami a jeho projevy je možné vysledovat všude v přírodě. Šišky stromů, květy slunečnic, schránky plžů apod. vše je uspořádáno podle jednotného vzoru zlatého řezu.

Protože je zlatý řez, resp. fibonacciho řada, všude v kolem nás, je přítomná i na finančních trzích, resp. v cenových grafech jednotlivých instrumentů. Fibonacciho linie nám ukazují hladiny v grafu, které jsou vyjádřené jako procentuální hodnoty podílů jednotlivých čísel. Vykreslí se nám na určitém range nebo swingu jako vodorovné linie, které slouží jako důležité supporty a rezistence.

Tyto hladiny jsou na klíčových úrovních Fibonacciho poměrech 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 100 %. Jako nejdůležitější z nich se zpravidla udává hladina na 61,8 %. Nebudeme příliš zacházet do matematických podrobností a vysvětlovat, jak přesně tyto poměry vznikly, protože důležitější je naučit se tento ukazatel používat v praxi.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak se Fibonacciho studie používá?

Fibonacci je neperiodický indikátor, to znamená, že se jeho hodnoty se nemění v závislosti na počtu úseček jako je tomu kupř. u klouzavého průměru. To z něj dělá poměrně univerzální zbraň použitelnou na různé druhy timeframů.

Jestliže obchodujete na vyšším timeframe, je důležité používat tento indikátor právě na tomto vyšším časovém rámci.  V případě, že obchoduje rychlejší, kupř. intradenní trh, pak vás bude zajímat, jak vypadají Fibonacciho čísla v tomto časovém rámci.

Fibonacci se v zásadě používá dvěma způsoby. V prvním případě pro odhad velikosti korekce v trendujícím trhu (je potřeba si ujasnit, zda trh trenduje či nikoliv a zda je trend růstový nebo klesající). V druhém případě pro odhad možné další expanze ceny do nových teritorií.

Praktický příklad prvního způsobu využití

V následujícím příkladu vidíme klesající trend. Fibonacciho studii v tomto případě odshora dolů. V případě, že by byl trend růstový, natahujeme ji odspodu nahoru.

Pro začátek používáme vždy vrcholy a dna viditelných swingů, které udávají nějaké rozmezí, ve kterém se trh obchoduje.

fibonacciho retracement

První způsob použití vidíte na obrázku výš. Je na něm index SPX. Bodě A jsme začali natahovat Fibonaciho studii (retracement 0) a natáhli jsme jej až do bodu B. Studie vykreslila určité linie, na kterých lze v případě korekce níže, očekávat otočení trhu opět do směru růstového trendu.

Pěkně trh zareagoval, kupř. na hladinu 61,8 a otočil se výš (viz bod C). Takovýmto způsobem je možné studii používat pro odhad vstupních míst do trendujícíco trhu, případně pro odhad, kam až můžeme posunout stoploss, aniž by byl trhem zasažen.

Praktický příklad druhého způsobu využití

Druhým způsobem, jakým se Fibonacci požívá, je vysvětlen obrázkem níže. V tomto případě máme klesající trend na indexu DAX. Studii tedy natahujeme odshora dolů. Začneme v bodě A a skončíme v bodě B. Studie opět vykreslila linie v grafu, kde lze očekávat korekci.

fibonacciho retracement

Zároveň nám vykreslila i cenovou projekci – tedy předpoklad, kam by cena mohla ještě dojít (bod C). Tento způsob se používá především pro odhad umístění profit targetu, aby byla větší pravděpodobnost jeho zasažení.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX