Technická analýza je rozsáhlý obor, který vyžaduje dlouhodobé studium, pro jeho úplné pochopení.

Přístupů v rámci technické analýzy je mnoho. Jedním z nich je využívání grafových formací, které jsou důležitou součástí technické analýzy.

V následujícím článku zjistíte, jak v grafu identifikovat specifické formace a co nám tyto vzory predikují o budoucím vývoji cen.

Jaké jsou cenové formace?

V technické analýze jsou cenové formace součástí vizuální analýzy. Jak víte, technická analýza předpokládá, že ceny se pohybují trendově a že historie má na trzích tendenci se opakovat. To znamená, že v grafech se vždy setkáváme se stejnými cykly a cenovými formacemi.

Studium těchto cenových vzorců je proto důležitou součástí technické analýzy. Na základě opakujících se vzorů můžeme v reálném čase indikovat trendové změny. Kromě toho můžeme tyto vzorce použít k výpočtu cenových cílů a odhadovat nejpravděpodobnější směr ceny podkladového aktiva.

Než budeme podrobně diskutovat o všech vzorcích, je důležité mít vždy na paměti, že cenová formace je aktivována až po dokončení celého vzoru. To znamená, že vzor je platný pouze poté, co dojde k platnému proražení formace. Na trh vstupujte pouze tehdy, zavře-li cena mimo oblast nastavené formace ve směru proražení.

Dále je lepší kombinovat vzorce s dalšími technickými ukazateli než obchodovat pouze na základě samotných cenových formací. Vypovídací hodnota zkombinovaných ukazatelů je zpravidla mnohem větší.

Různé cenové formace můžeme rozdělit do 3 typů.

Níže budeme podrobně diskutovat o nejdůležitějších vzorcích, které se v trendech formují.

  1. Reverzní vzorce: K těmto vzorcům dochází na konci rostoucího nebo klesajícího trendu. Tyto vzorce mohou signalizovat obrat na trhu.
  2. Vzory pokračování: Tyto vzory jsou pouze dočasným přerušením trendu, po dokončení vzoru bude trend pokračovat.
  3. Bilaterální vzorce: Tyto vzorce kurzu jsou neutrální; směr proražení vzoru určí budoucí směr.

Reverzní vzor: Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol se často vyskytuje na konci rostoucího trendu. Někdy se vytvoří ještě více vrcholů a lze mluvit například o trojitém vrcholu. Po rostoucím trendu se vytvoří první vrchol, od kterého se trend odrazí a poté se kurz koriguje. Místo, kde se tato korekce odrazí zpět, je důležité pro budoucí vývoj. Očekává se, že tento tato cenová hladina bude fungovat jako support po odražení trendu od druhého vrcholu.

Druhý vrchol je obvykle dosažen s menším objemem obchodování než ten první. Předpokládáme, že nedojde k proražení druhé resistence. Vrcholy nemusí být přesně na stejné úrovni, ale v přibližném cenovém rozsahu. Pokles po druhém odražení je často doprovázen vyšším objemem obchodování, jelikož prodejní tlak jasně roste. Nicméně dvojitý (nebo trojitý) vrchol není sám o sobě přímým kupním signálem.

Vzor je kompletní až po proražení úrovně support směrem dolů. Pokud k tomu dojde při vysokém objemu obchodování, je spolehlivost formace dvojitého vrcholu nejvyšší. Po proražení směrem dolů se stará úroveň supportu změní na úroveň resistence. Nicméně často dochází k obnovení této staré úrovně podpory.

Tento zpětný test v rámci technické analýzy nazýváme pullback. Toto odražení zpět dává investorům šanci vystoupit z trhu, v případě, že se jednalo o falešný signál. Tento jev se jasně odráží v níže uvedeném grafu indexu AEX.

Reverzní vzor: Dvojité dno

Analogicky ke dvojitému vrcholu stojí formace dvojitého (trojitého) dna. Dvojité dno je proto pozitivním reverzním vzorem. Během klesajícího trendu se vytváří první dno, po kterém se trend zotavuje. Místo, kde se toto zotavení odrazí zpět, je důležité pro budoucí vývoj. Očekává se, že tato cenová hladina bude fungovat jako rezistence po odražení trendu od druhého dna.

S vytvořením dvojitého dna se podruhé medvědům nepodaří prorazit úroveň supportu. Dna nemusí být přesně na stejné úrovni, ale v přibližném cenovém rozsahu. Zotavení po druhém dnu je často doprovázeno vyšším objemem obchodování, jelikož kupní tlak jasně roste. Dvojité nebo trojité dno není samo o sobě signálem okamžitého nákupu.

Vzor je úplný až poté, co dojde k proražení rezistence. Pokud je rezistence proražena při velkém objemu obchodování, je spolehlivost dvojitého dna nejvyšší. Níže uvedený graf ukazuje příklad úspěšného kupního signálu po vytvoření dvojitého dna.

Reverzní vzor - Dvojité dno

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Reverzní vzor: Hlava a ramena

Jedním z nejznámějších a nejspolehlivějších vzorů v technické analýze je vzor hlavy a ramen. Vzor hlavy a ramene je negativním reverzním vzorem. Formace je charakterizována vysokým vrcholem uprostřed a dvěma spodními vrcholy na obou stranách. linie supportu pod vrcholy se nazývá linie krku.

Především se musí rozvíjet levé rameno. Po této horní části se kurz koriguje směrem k linii krku (supportu). Od tohoto supportu se trend odrazí a dosáhne nového vrcholu – hlavy. Po vytvarování hlavy proběhne další korekce směrem k linii krku, který stále slouží jako support.

Z této úrovně supportu se musí tvořit pravé rameno. Toto rameno je tedy druhý nižší vrchol, který je již ze své podstaty prvním relevantním znamením v technické analýze.

Když je vytvořeno pravé rameno, je čas přesunout svoji pozornost směrem ke krku. Tato úroveň supportu často běží horizontálně, stejně jako v následujícím příkladu. Nicméně linie může také mírně klesat. Formace je validní až poté, kdy dojde k proražení linie krku směrem dolů. Poté můžeme očekávat další technický pokles. Jako investoři na toho můžete reagovat otevřením krátké pozice na dané podkladové aktivum.

Na bázi zoru hlavy a ramen lze také efektivně vypočítat cenový cíl, kterým je vzdálenost krku od hlavy. Stejnou vzdálenost pak odečtete od linie krku opačným směrem. V níže uvedeném příkladu je tedy vzdálenost přibližně 20 bodů. Pokud to odečteme od 411 bodů, pak bude jako cílová cena 391 bodů.

V druhém grafu níže vidíme obrácený vzor hlavy a ramen. Toto je stejná formace, ale přesně v zrcadlovém obrazu. Jedná se tedy o pozitivní reverzní formaci.

Reverzní vzor - Hlava a ramena

Reverzní vzor: Rostoucí klín

Rostoucí klín je negativním vzorem zvratu a často se vyskytuje na konci rostoucího trendu. Formace se však může příležitostně vytvořit kdekoliv v grafu. Rostoucí klín se vyznačuje silnou stoupající podpůrnou linií a mírně méně stoupající rezistenční linií. To vytváří vzestupný trojúhelník, který se stále více zužuje.

Trend následně prorazí trojúhelník téměř vždy směrem dolů. Kromě toho je také důležité, že objem obchodování z obou stran se během zužování trojúhelníku neustále zvyšuje. Na obrázku níže vidíme rostoucí klín na denním grafu akcií společnosti Netflix.

Cenovým cílem rostoucího klínu je spodní část samotného vzoru, v tomto případě kolem 310 USD.

Reverzní vzor: Klesající klín

Klesající klín funguje analogicky k rostoucímu klínu v opačném směru. Klesající klín se skládá z linie klesajícího odporu a méně ostře klesající linie supportu. Jedná se o šířku pásma, v rámci které je cena kótována.

Reverzní vzor - klesající klín

Ačkoli název napovídá jinak, proražení klesajícího klínu proběhne téměř vždy směrem nahoru a jedná se tedy o signál k otevření dlouhé pozice. Cenový cíl klesajícího klínu je horní část samotného vzoru.

Vzor pokračování: Býčí vlajka

Býčí vlajka je dočasné přerušení rostoucího trendu. Po období růstu se trend konsoliduje do klesajícího kanálu s nižšími vrcholy a nižšími dny. Očekává se, že nakonec dojde k proražení kanálu směrem nahoru a trend začne opět růst.

Cenový cíl se často měří jako délka stožáru ve chvíli proražení a přidává se k úrovni samotného proražení. Níže vidíte příklad býčí vlajky.

Vzor pokračování - Býčí vlajka

Chcete mít přehled o dění na světových burzách?

Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vzor pokračování: Medvědí vlajka

Medvědí vlajka je dočasné přerušení klesajícího trendu. Po období poklesu se cena konsoliduje do rostoucího trendového kanálu s vyššími vrcholy a vyššími dny. Nakonec se očekává, že se kanál znovu rozpadne a trend začne opět klesat.

Cenový cíl se často měří jako délka stožáru ve chvíli proražení a následně se hodnota odečítá od úrovně samotného proražení. Níže vidíte příklad medvědí vlajky.

Vzor pokračování - Medvědí vlajka

LYNX TIP: Podívejte se na LYNX Webinář v podání známého tradera Tomáše Hykela na téma maximálního využítí technické analýzy ve svůj prospěch

Bilaterální vzor: Symetrický trojúhelník

Na grafu akcií společnosti Baidu níže vidíme vzor symetrického trojúhelníku. K vytvoření tohoto vzoru je třeba alespoň několik týdnů. V denním grafu trvá vytvoření tohoto vzoru asi tři měsíce a nekdy i mnohem déle.

Tento vzor se samozřejmě může utvořit ve všech typech časových rámců – například na 5minutovém grafu.

Aby bylo možné hovořit o platném vzoru, musí trend na každou trendovou linii narazit alespoň dvakrát (ideálně třikrát). Více odrazů zvyšuje spolehlivost vzoru. Po proražení vzoru můžete otevřít pozici ve směru proražení.

Aby byl vzor validní, je potřeba, aby trend uzavřel mimo nastavenou šířku pásma. Kromě toho musí dojít k proražení při rostoucím objemu obchodování. Cenový cíl vzoru můžete snadno spočítat změřením vzdálenosti od dna k vrcholu vzoru. Tuto vzdálenost následně přidáte k úrovni proražení.

Bilaterální vzor: Vzestupný trojúhelník

Vzestupný trojúhelník je býčí vzor. Konkrétně to znamená, že šance, že se formace rozpadně směrem nahoru, je největší. Vzestupný trojúhelník můžeme vidět na následujícím grafu akcií Bank of America. Horní linie odporu je vodorovná, zatímco spodní linie supportu stoupá.

Prostor mezi těmito dvěma liniemi se neustále zmenšuje a po rozpadu formace můžeme s velkou pravděpodobností očekávat vzestupný signál. Během vytváření tohoto vzoru objem obchodování klesá, aby se opět prudce zvýšil v okamžiku, kdy dojde k proražení. Cíl kurzu vzoru lze vypočítat změřením vzdálenosti od dna k vrcholu vzoru.

Poté přidáte vzdálenost k průlomovému bodu a tím dostanete cílovou cenu.

Bilaterální vzor: Sestupný trojúhelník

Opačným vzorem k vzestupnému trojúhelníku je sestupný (klesající) trojúhelník. Statisticky se sestupný trojúhelník rozpadá častěji směrem dolů. Dolní podpůrná čára je vodorovná, zatímco horní linie rezistence se snižuje.

Po proražení formace můžete otevřít pozici a vypočítat si cenový cíl. Ten získáme změřením vzdálenosti od dna k vrcholu vzoru. Tuto hodnotu následně odečteme od průlomového bodu a tím definujeme cílovou cenu.

Bilaterální vzor - Sestupný trojúhelník

Bilaterální vzor: Diamantová formace

Tento vzor není příliš běžný a je poměrně obtížné ho rozpoznat. Formace je charakterizována rostoucími vrcholy a klesajícími dny, které se později otočí v klesající vrcholy a rostoucí dna. Při zakreslení čar do grafu dostaneme tvar, který připomíná diamant.

Tato formace může být jak reverzní směrem nahoru, tak reverzní směrem dolů i potvrzující trend. Je nutné počkat na proražení formace, abychom mohli určit směr budoucího trendu. Cenový cíl lze vypočítat změřením vzdálenosti od vrcholu k dolní části vzoru.

Stejná vzdálenost je přidána k průlomovému bodu ve směru proražení, což nám vypočítá naši cílovou cenu.

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart