Hledáte cestu, jak zhodnocovat své prostředky pomocí časově nenáročné strategie?

Komoditní spready mohou být odpovědí. Jak název napovídá, jedná se o specifický přístup k obchodování komodit. Obchodování komoditních spreadů je krom své časové nenáročnosti oblíbené také pro omezené riziko.

Časová nenáročnost v kombinaci s omezeným rizikem a velmi zajímavými potenciálními zisky? Není divu, že komoditní spready patří o jednu z rychle se rozvíjejích oblastí tradingu.

Tento praktický průvodce vám vysvětlí vše, co byste měli vědět o obchodování komoditních spreadů a zaručeně vám rozšíří tradingové obzory.

Jak obchodovat komodity?

Komodity se na burzách obchodují v podobě takzvaných futures kontraktů. Jedná se o derivát, který znamená dohodu mezi dvěma stranami o budoucím nákupu či prodeji podkladového aktiva, v tomto případě určité komodity.

Každý z těchto kontraktů je standardizován. To znamená, že všechny kontrakty mají předem stanovené parametry, jako datum expirace, velikost a kvalitu. Expirací se rozumí termín, ve kterém dojde k zániku kontraktu. V době expirace se vyrovnají závazky mezi kupujícím a prodávajícím. To může proběhnout ve formě finančního vypořádání nebo doručením komodity.

U společnosti LYNX není fyzické dodání komodity povolené, a tak je systémem zabráněno tomu, aby po expiraci došlo k povinnosti fyzické dodávky komodity. Pokud by klient svou pozici včas neuzavřel, učiní tak platforma automaticky. Při obchodování ropy se nemusíte obávat, že Vám před domem přistane 1.000 barelů černého zlata.

Označení měsíců pro futures kontrakty

Velikost kontraktu udává, kolik dané suroviny je obsaženo v jednom futures kontraktu. U ropy obchodované pod zkratkou CL se jedná o 1.000 barelů této suroviny. U kvality se rozumí pouze chemické složení, není zde přihlíženo k tomu, kdo komoditu produkuje nebo dodává.

Futures kontrakty se na burze obchodují pod zkratkami, které mají určitý systém. Jako první se uvádí zkratka komodity nebo jiného podkladového aktiva. Následně se používá písemná označení pro měsíc, kdy kontrakt expiruje a jako poslední je dvojčíslí, které značí koncovku roku ve kterém kontrakt expiruje. Příkladem může být CLK18 – CL značí Crude Oil (ropu); K znamená expirační měsíc květen (viz tabulka níže) a 18 představuje rok 2018.

Co jsou komoditní spready?

Komoditní spready představují jednu z obchodních strategií pro obchodování futures kontraktů. Při ní se nejčastěji tvoří spread pomocí dvou futures kontraktů, kdy jeden nakupujeme a druhý prodáváme.

Nakoupený a prodaný futures kontrakt se musí lišit, a to v expiraci nebo podkladovém aktivu. Futures kontrakty se ve spreadu někdy označují jako nohy. Spread má minimálně dvě nohy.

Při nákupu komoditního spreadu obchodník spekuluje na zvýšení rozdílu mezi jednotlivými futures kontrakty.

Komoditní spready vs. Outright futures

Obchodování spreadů ve srovnání s outright, neboli jednotlivými futures kontrakty, má své pro a proti. Často se u komoditních spreadů uvádí, že nejsou tak rizikové jako jednotlivé futures, což je dáno tím, že se jednotlivé nohy spreadu navzájem zajišťují. To je v určitých případech pravdivé, ale i zde se najdou výjimky, a záleží především na tom, jaký typ spreadů zvolíte. Na toto téma se podíváme později.

V případě, že budete obchodovat komoditní spread, který je tvořen kontrakty s rozdílnou expirací ale stejným podkladem, budete mít nižší požadavky na marži nežli v případě obchodování samostatného outright kontraktu.

Zisk u futures kontraktů funguje na stejném způsobu jako u akcií, pokud nakoupíte futures kontrakt, budete profitovat v případě, že jeho cena vzroste. Naopak pokud kontrakt prodáte, budete profitovat v případě, že bude cena kontraktu klesat.

U komoditních spreadů je vice možností, kdy bude obchodník v zisku.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Co je to intrakomoditní spread?

Jedná se o typ spreadu, u které jsou podkladem dva futures kontrakty stejné komodity s rozdílným datem expirace. U těchto spreadů jsou poměrně nízké marže a považují se za méně rizikové než interkomoditní spready.

To je dáno tím, že u stejné komodity se i při rozdílných expiracích předpokládá podobný vývoj v ceně. Pokud roste cena komodity, očekává se, že se to projeví růstem ceny futures kontraktů napříč expiracemi.

Intrakomoditní spread tedy odkazuje na spread se stejným podkladem futures kontraktů. Tyto spready se obchodují na stejné burze a obě nohy spreadu mají vždy odlišnou expiraci. Například nákupem prosincového kontraktu kukuřice a současným prodejem zářijového kontraktu kukuřice vznikne intra-komoditní spread na kukuřici:

spreadkukurice

Intra-komoditní spready mají zpravidla nižší volatilitu, tím pádem i riziko, oproti inter-komoditním spreadům. S nižším rizikem samozřejmě přichází i menší profit. Pokud obě nohy sledují ten samý podklad, tak ztráta z jednoho futures kontraktu je z části kryta ziskem z druhé kontraktu.

V uvedeném příkladu se mohou lišit ceny futures pro kukuřici pro různé expirace, ale je málo pravděpodobné že tento rozdíl bude extrémní. Riziko pro daný spread je kolem 200 – 300 USD. Pro začínající obchodníky nebo obchodníky s nižším kapitálem se doporučují obchodovat právě intra-komoditní spready.

LYNX TIP: Podívejte se na webinář s názvem “Spreadové strategie na zrninách”

Co je to interkomoditní spread?

V tomto případě se jedná o typ spreadu, kdy se využívá rozdílných podkladů u futures kontaktů, se stejnou nebo rozdílnou expirací. Tento typ obchodování je považován za riskantnější. Důvodem je to, že jednotlivé komodity nemusí mít společný vývoj v ceně a každá se může vydat svým směrem.

Podkladové aktiva jsou u interkomoditních spreadů v určitém vztahu. Např. zrniny, kukuřice – pšenice, kovy, zlato – platina, energie, ropa – benzin, atp. U těchto spreadů mohou být expirace futures kontraktů stejné i odlišné, protože se vztahují na jiný podklad. Příkladem je nákup prosincového kontraktu sójového šrotu a prodej prosincového kontraktu sójového oleje:

spread233

V porovnání s intra-komoditními spready tu narůstá riziko. Hlavní důvod je ten, že oba futures kontrakty se vztahují na jiní podklad. Prudká změna ceny jednoho podkladu se nemusí projevit silnou změnou ceny druhého podkladu. Proto ztráta na jednom futures nemusí být dostatečně kryta ziskem z druhého futures kontraktu.

Vyšší výkyvy cen tedy přináší vyšší riziko ale i vyšší zisk. S rostoucím rizikem roste i požadavek na marži (u inter-komoditních spreadů mohou být několika násobně vyšší). Pro uvedený spread by měl obchodník počítat s rizikem kolem 2 000 USD.

Z výše uvedených důvodů inter-komoditní spready nejsou nejvhodnější variantou pro začínající obchodníky.

Pro zajištění co nejlepšího plnění by se investor měl zaměřit na elektronické burzy kde je vyšší likvidita oproti pitu. Při obchodování inter-komoditních spreadů na různých burzách je nutné sledovat i obchodní hodiny, které se můžou pro jednotlivé futures kontrakty lišit.

Co je to sezónnost a jak ji využít pro trading?

Jakákoliv změna, která nastává s určitou pravidelností, může být nazývána sezónností. V případě obchodování spreadů se nejčastěji využívá sezónnosti, která se opakuje každý rok.

To může být spojeno třeba se sklizní některé z komodit nebo ročním obdobím. U zmíněného příkladu se zemním plynem se dá předpokládat, že v zimě dochází k vyšší spotřebě v domácnostech kvůli potřebě topit.

Jakmile je vyšší poptávka po komoditě, dá se očekávat zvyšování její ceny. Jedná se o případ, kdy nám tato sezónní záležitost může pomoci při výběru a stavbě spreadu.

Jaké jsou výhody obchodování komoditních spreadů?

Obchodování komoditních spreadů přináší několik výhod oproti samotnému obchodování futures kontraktů. Mezi hlavní výhody patří:

  • Nižší požadavky na marži
  • Nižší volatilita
  • Ochrana před limitními pohyby na trhu
  • Využití sezónnosti

Jednou z klíčových výhod obchodování komoditních spreadů je právě sezónnost.

Jak vybírat komoditní spready?

Co se týče podkladů tak existuje velké množství futures kontraktů  a navíc s různými expiracemi, proto je vhodné mít na analýzu všech možných kombinací kvalitní software, který tuto složitou analýzu dokáže vykonat.

V současnosti ke špičce mezi analytickými nástroji patří platforma Seasonalgo, kterou také využíváme v rámci webinářů zaměřených na analýzu komoditních spreadů.

Platforma Seasonalgo umožňuje vytvořit vlastní nastavení pro selekci spreadů, podle kterého následně může vybírat vhodné obchodní příležitosti. Kritériem může být velké množství informací jako například typ podkladového aktiva, délka obchodu a jeho rizikovost, úspěšnost ve srovnání s předchozími roky, a to až 50 let zpětně, a mnoho dalších.

Jaká data sledovat při obchodování komoditních spreadů?

I přes to, že se o komoditních spreadech říká, že jsou nenáročné, určitě je pár nutností, které by neměl žádný obchodník s komoditami brát na lehkou váhu. Jedná se především o reporty na jednotlivé komodity.

Těmito reporty mohou být třeba zveřejněné informace ohledně úrody (WASDE Report), produkce nebo změny postavení účastníků trhu (COT Report). Zároveň se může jednat i o různá politická rozhodnutí. Například cena ropy je velice silně ovlivněna skupinou zemí OPEC. Pokud se uskutečňuje zasedání tohoto uskupení, je dobré monitorovat dění na trzích nebo pro začínající obchodníky vůbec do obchodu nevstupovat.

Informací zveřejňovaných u komodit je poměrně hodně, výhodou právě mohou být externí softwary, které mají kalendář událostí pro jednotlivé komodity a zároveň i jejich reportované zprávy. Jedním z nich je i zmiňované Seasonalgo.

Na co si dát pozor při obchodování komoditních spreadů?

U komoditních spreadů, stejně jako u jakýchkoliv jiných obchodních strategií, platí dodržování rizika. Být si vědom a hlídat si ztráty je jedním ze základních úspěchu v obchodování.

Hlídat si důležité zprávy, kterými můžou být i zmíněné reporty nebo zasedání důležitých hráčů na trhu.

Vždy si hlídejte poslední den, kdy kontrakt můžete obchodovat. Jelikož nemůžete odebírat fyzicky komoditu, může být poslední obchodní den ještě před expirací kontraktu.

U interkomoditních spreadů, těch, které mají v jednotlivých nohách rozdílné podkladové aktivum, je důležité sledovat otevírací hodiny burzy.

Často si obchodníci u těchto typů spreadů neuvědomují, že jeden z kontraktů může mít rozdílné obchodní hodiny než druhý, což poté může být nepříjemným překvapením, pokud s tím obchodník předem nepočítá.

Jak obchodovat komoditní spready u LYNX?

Platforma LYNX Trading je pro tento typ obchodování upravena tak, aby byla schopna vytvářet spreadovou pozici pomocí funkce „Kombo“. Stačí jednoduše vybrat jednotlivé futures kontrakty a platforma Vám kombo pozici vytvoří a umožní zobchodovat.

Obchodování komoditních spreadů v platformě LYNX Trading

V platformě LYNX Trading si můžete jednoduše zobrazit komoditní spread u něhož rovnou vidíte zisk či ztrátu a zároveň jednotlivé futures, kterými je spread tvořen.

Přečtěte si také:

Produktové informace:

Key Information Document (KID): Futures CME Group na Energetické Produkty s Fyzickým Dodáním. (12. 5. 2023); https://www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/cz-key-information-document-energy-futures-physical.pdf

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart