Co je contango a backwardation?

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Contango a Backwardation
Contango a backwardation jsou termíny, které vyjadřují vztah mezi spotovou cenou a futures kontrakty. Kdy a proč jsou futures kontrakty dražší než aktuální tržní cena? A může nastat i opačná situace?

Poznejte vše důležité o contango a backwardation. Pokud hledáte brokera pro obchodování futures, klikněte zde.

Co jsou futures?

Pro pochopení contanga a backwardation je nejprve nutné seznámit se s podstatou futures kontraktů. To je dohoda mezi dvěma stranami o nákupu a prodeji konkrétního podkladového aktiva za pevně stanovenou cenu k předem určenému datu. Tato smlouva zavazuje kupujícího k nákupu a prodávajícího k prodeji daného aktiva. Podkladovým aktivem, které lze prostřednictvím futures kontraktu obchodovat, mohou být jak fyzické komodity (například ropa, káva, kukuřice), tak i finanční nástroje (například akciové indexy).

Důležitým aspektem futures kontraktů je, že detailně specifikují kvalitu a množství podkladového aktiva, což z nich činí tzv. standardizované smlouvy. Tyto standardizace usnadňují obchodování na burzách s futures. Některé kontrakty vyžadují fyzickou dodávku aktiva, zatímco jiné jsou vypořádány v hotovosti.

U online brokera LYNX se ale nemusíte fyzickým dodáním komodity trápit, protože systém automaticky uzavře vaši pozici těsně před datem expirace (pokud tak neučiníte sami). Více informací o nabídce i možnostech otevření účtu naleznete na stránce LYNX: Futures broker pro neomezené obchodování futures. Pro své klienty LYNX zajišťuje platformy s nástroji pro obchodování futures i jiných instrumentů. Jedná se o TWS (Trader Workstation) a investiční platformu LYNX+.

Více o futures se dozvíte v našem článku Obchodování futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek. Před tím, než sí vysvětlíme termíny a contango a backwardation, zastavíme se ještě u spotové ceny.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Co je spotová cena?

Spotová cena je aktuální tržní cena určitého aktiva, které je k dispozici k okamžitému obchodu na trhu. Spotová cena se může měnit během dne podle aktuální nabídky a poptávky.

Za spotovou cenu můžete aktuálně koupit (bid) nebo prodat (ask) aktivum, aniž byste museli čekat na nějakou budoucí dobu nebo expiraci kontraktu. Je to cena, která je platná v daném okamžiku a může se měnit v závislosti na tržních podmínkách, událostech nebo ekonomických faktorech.

Spotová cena se často porovnává s cenami futures nebo termínových kontraktů, které určují cenu, za kterou lze aktivum koupit nebo prodat v budoucnosti. Tyto futures kontrakty mají své vlastní ceny, které mohou být vyšší nebo nižší než aktuální spotová cena v závislosti na očekávaném vývoji trhu a rizicích spojených s dodávkou a skladováním.

Spotová cena je klíčovým faktorem pro investory a obchodníky, kteří se snaží nakoupit nebo prodat určitá aktiva na trhu. A nyní už si pojďme vysvětlit contango a backwardation, protože tyto termíny souvisí s rozdílnou cenou futures oproti spotové ceně.

Co je contango?

Contango nastává v situaci, kdy jsou ceny futures vyšší než spotová cena podkladového aktiva (aktuální cena na trhu). Tento jev je způsoben nejistotou, očekáváním růstu cen a náklady započítanými do ceny futures kontraktů (nejčastěji se jedná o náklady za skladování a pojištění). Mnoho komodit je totiž nutné někde fyzicky skladovat, což obvykle stojí peníze.

Pro názornost si zkusme představit, že aktuální spotová cena ropy je 50 USD za barel. Nicméně, cena futures kontraktů na dodání ropy za tři měsíce je 55 USD za barel. Tato vyšší cena futures kontraktu odráží právě náklady na skladování ropy po dobu tří měsíců, pojištění a další.

Na grafu níže je spotová cena nižší než futures cena, což vytváří vzestupně skloněnou forwardovou křivku. Tento trh je v contangu a futures kontrakty se obchodují s prémií oproti spotové ceně. Futures kontrakty s fyzickým dodáním mohou být v contango kvůli základním faktorům, které jsme si již zmínili výše.

Contango: Grafické znázornění
Contango: Cena u vzdálenějších futures kontraktů roste. Zdroj: CME Group (28. 6. 2024)

Futures ceny se mohou v průběhu času měnit s ohledem na to, jak účastníci trhu mění své názory na budoucí očekávanou spotovou cenu. Forwardová křivka se tedy v čase mění a může se přesunout z contanga do backwardation.

Co je backwardation?

Backwardation nastává, když je spotová cena vyšší než ceny vzdálenějších futures kontraktů. To znamená, že ceny futures kontraktů s delším termínem dodání jsou nižší než ceny kontraktů s kratším termínem dodání. Jedná se o opak contanga. Backwardation může vzniknout v důsledku krátkodobého nedostatku komodity nebo vysoké poptávky po okamžitém dodání.

Backwardation křivka
Backwardation: Cena u vzdálenějších futures kontraktů klesá. Zdroj: CME Group (28. 6. 2024)

Na grafu výše je spotová cena vyšší než cena futures kontraktů, což vytváří sestupně skloněnou (inverzní) křivku, která je v backwardation. I v případě backwardation jsou do ceny futures kontraktů zahrnuty náklady (skladování, pojištění a jiné). Silný růst poptávky po dané komoditě (nebo pokles nabídky) ale způsobil, že aktuální spotová cena je i tak vyšší než u vzdálenějších futures kontraktů. Backwardation se často vyskytuje u komodit, které jsou vystaveny krátkodobým nedostatkům (např. zemní plyn během zimní sezóny).

Contango a Backwardation: Přínosy a úskalí pro investory

Nakupovat futures kontrakty v contangu může být pro investory nevýhodné, pokud nedojde k růstu spotové ceny podkladovho aktiva. Předpokládejme, že investor koupí futures kontrakt za 55 USD a drží ho až do expirace, kdy spotová cena je stále 50 USD. Investor tedy koupil ropu za vyšší cenu, než jaká je její aktuální tržní hodnota, což vede ke ztrátě.

Pro dlouhodobé investory, kteří rolují futures kontrakty (převádějí své pozice z jednoho kontraktu na ty s pozdější expirací), může být contango nevýhodné taktéž. Proces rolování v contangu znamená, že investor neustále kupuje dražší futures kontrakty a prodává levnější. U backwardation je tomu naopak a rolování v takovém případě může investorům přinášet zisk.

Tyto příklady ale počítají s tím, že cena podkladového aktiva zůstává neměnná. V praxi je to ale právě výkyv v cenách podkladového aktiva, který často rozhoduje o tom, zda bude investor ziskový nebo ztrátový. Pro futures obchodníky je však dobré, když berou contango a backwardation na zřetel. Z tohoto důvodu by měli pečlivě sledovat tržní podmínky a faktory, které je mohou ovlivnit. Jedná se například o sezónní trendy, úrokové sazby, skladovací kapacity a očekávání budoucích cen.

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

CME Group: What is Contango and Backwardation (2. 7. 2024); www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-ferrous-metals/what-is-contango-and-backwardation.html

Investopedia: Contango vs. Normal Backwardation: What’s the Difference? (2. 7. 2024); www.investopedia.com/articles/07/contango_backwardation.asp

Investopedia: Contango Meaning, Why It Happens, and Backwardation (2. 7. 2024); www.investopedia.com/terms/c/contango.asp

LYNX: Contango en Backwardation bij futures: een volledige uitleg (2. 7. 2024); www.lynx.be/beurs/beurs-koersen/futures/futures-handelen/contango-backwardation-futures-uitleg/

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.