Základní pojmy pro obchodování komoditních spreadů
Po základním představení komoditních spreadů pokračujeme v seznámením se s pojmy, které se při obchodování komoditních spreadů často vyskytují a jsou specifické pro futures, případně futures spready.

Správné pochopení a znalost těchto pojmů jsou zcela nezbytné pro další vzdělávání v oblasti komoditních spreadů.

Futures kontrakt

Futures kontrakt je burzovně obchodovaný investiční nástroj, který představuje dohodu o budoucí koupi nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu, k přesně stanovenému datu v budoucnosti. Tyto kontrakty jsou standardizované, což znamená, že všechny parametry kontraktu a z něho vyplývající plnění jsou přesně dané.

Jedná se o burzovně obchodované instrumenty, u kterých pravidelně dochází k zaučtování (většinou každý den po uzavření trhu) na účtu clearingového domu. Futures kontrakty patří mezi deriváty, protože cena kontraktu je odvozena (derivována) od ceny podkladového nástroje.

Burza

Burza je místo, kde dochází ke tvorbě ceny a spárování jednotlivých pokynů. Historicky byly burzy místem, kde se fyzicky střetávali obchodníci. S rozvojem informačních technologií a internetu se obchodování přesunulo do digitálního světa a většina futures se dnes obchoduje primárně elektronicky.

Bid cena a Ask cena

Ceny kontraktů jsou kótovány na burze. Cena poptávky (bid) určuje aktuálně nejlepší cenu, za kterou je možné kontrakt prodat. Cena nabídky (ask) určuje aktuálně nejlepší cenu, za kterou je možné kontrakt nakoupit.

Spread

Samotný význam slova spread bychom mohli přeložit jako rozdíl. Je nutné rozlišit, zda se jedná o spread u ceny futures kontraktu, tj. rozdíl mezi cenou poptávky (bid) a nabídky (ask), a nebo samotný futures spread (komoditní, kalendářní), kde se hovoří o rozdílu mezi cenami dvou konkrétních futures kontraktů.

Podklad (podkladové aktivum)

Podklad neboli podkladové aktivum je aktivum, od kterého se cena futures kontraktu odvíjí. Tímto podkladem mohou být komodity, indexy, akcie, úrokové míry, měny a další aktiva.

Marže (Margin)

Při vstupe do pozice, krátké nebo dlouhé, se na obchodním účtu bude blokovat určitá částka jako kolaterál. Tato částka je několikrát nižší než hodnota celé investice. Např. u futures kontraktu na ropu představuje jeden futures kontrakt 1 000 barelů ropy. Jestli je cena lednového (2016) futures kontraktu 41 USD, pak hodnota investice bude 41 x 1 000 = 41 000 USD.

Na to, abychom tento kontrakt mohli nakoupit, nepotřebujeme mít na účtu celou tuto částku, ale jen její část, konkrétně 5 750 USD. Tento blokovaný objem peněz představuje marži – minimální kapitálovou požadavku na otevření futures pozice.

Samozřejmě každý instrument má jinou výšku marže, která se v čase mění v závislosti od rizikovosti a vývoje podkladového aktiva. Výšku marže stanovuje burza, příp. broker. Jednou z výhod obchodování spreadů, na rozdíl od samotného futures, je právě výška marže.

Protože při spreadu máme jeden kontrakt nakoupen a druhý prodán, prudký cenový narůst (nebo pokles) podkladu na jednom kontraktu může přinést ztrátu, která je ale z velké části kompenzována ziskem z druhého futures kontraktu, který je otevřen do opačného směru.

Např. pro spread ropy leden/únor 2016 je maržová požadavka 262 USD, což je téměř 22-krát méně než při samotném lednovém futures kontraktu – 5 750 USD.

Expirace

Každý futures kontrakt má pevně danou dobu, pro kterou je v platnosti a je ho možné obchodovat. K přesně stanovenému datu každý kontrakt expiruje – vyprší jejich platnost a už je není možné obchodovat. Futures na různé podklady mají různé daty vypořádaní, které je možné dohledat ve specifikaci každého futures.

Multiplikátor

Multiplikátor kontraktu určuje hodnotu jednoho plného bodu pro daný futures. Pomocí multiplikátoru umíme určit peněžní hodnotu změny investice při změně ceny. Např. jestli nakoupíme jeden futures kontrakt ropy, kterého multiplikátor je 1 000, při ceně 41 a cena naroste na 42, tak je daná investice v zisku 1 000 USD (rozdíl ceny ze 41 na 42 vynásobený multiplikátorem 1 000). Hodnota multiplikátoru, příp. peněžní hodnota jednoho plného bodu je  stanovena odlišně u každého futures.

Tick

Je nutné ještě spomenout minimální cenový pohyb – tick. Tick udává hodnotu, o kterou je možné „krokovat“ změnu ceny u futures. Např. při ticku 0,01 je možné změnit cenu právě o tuto hodnotu, ze 41,50 na 41,51, ale pro kontrakt s minimálním pohybem 0,25 to bude z 50,00 na 50,25 a není možné zadat 50,01.

 

Vzdělávání v oblasti komoditních spreadů

Pro zájemce o komoditní spready doporučujeme registraci na webináře LYNX, které se problematice obchodování komoditních spreadů pravidelně věnují.  Registrace je možná v sekci LYNX webináře zde. V rámci následující série článků detailně přiblížíme obchodování komoditních spreadů, jejich výhody a možnosti, uvedeme konkrétní obchody a budeme analyzovat jejich vývoj.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart