Burzovní indexy: 10 nejdůležitějších akciových indexů

Burzovní index je ukazatel výkonnosti daného trhu. Nejedná se tedy o podkladové aktivum, které byste mohli nakoupit či prodat, ale pouze o statistický údaj. Obecně lze z daného indexu vyčíst mnoho informací o ekonomickém segmentu, ke kterému se index váže.

Jakým způsobem tedy lze obchodovat burzovní indexy, když se nejedná o finanční instrument v pravém slova smyslu? A proč si investice do akciových indexů nachází stále více příznivců mezi investory?

Přečtěte si, jaké existují nejznámější akciové indexy na světě a co je pro ně charakteristické.

Co je to akciový index?

Akciový (tj. burzovní) index je ukazatel, který interpretuje dění na určitém trhu jako celku. Vypočítává se z cen vybraných podkladových aktiv, specifických pro daný trh. Hodnota se zpravidla vypočítává na bázi váženého průměru. Jedná se o nástroj, který investoři a finanční manažeři často používají k popisu trhu a k porovnání návratnosti konkrétních investic.

Dvě z primárních kritérií indexu jsou, že jsou investabilní a transparentní. Způsob jeho konstrukce by měl být jasný.

Nejčastěji se indexy používají na akciové trhy konkrétních ekonomik. Dále tedy budeme hovořit pouze o akciových indexech.

Burzovní index – jak se vypočítá?

Hodnota akciových indexů se neustále mění na základě pohybu všech akcií, které jsou v indexu obsaženy. Obecně jsou však indexy velmi stabilním investičním instrumentem. Zpravidla nejsou zdaleka tak volatilní, jako mohou být jednotlivé akciové tituly. To je jeden z hlavních důvodů, proč investice do indexů získává mezi investory stále více na popularitě.

Index je počítán váženou tržní kapitalizací. Ta je založena na násobku ceny a počtu akcií jednotlivých společností. Váha každého akciového titulu se následně vypočítá vydělením celkovou tržní kapitalizací indexu.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Jak obchodovat akciový index?

Akciový index jako takový je pouhý ukazatel. Nejedná se tedy o žádné aktivum, které byste přímo mohli nakoupit či prodat. Existuje však celá řada derivátových produktů, prostřednictvím kterých můžete spekulovat na vývoj daného indexu.

Nejčastější burzovní instrumenty, kterými můžete spekulovat na indexy:

 1. Opce
 2. Futures
 3. CFD
 4. ETF
 5. Certifikáty
 6. Warranty

Každý z výše zmíněných instrumentů je něčím charakteristický, má své výhody i nevýhody. Nejčastěji se na indexy spekuluje prostřednictvím ETFopcífutures.

Nejznámější akciové indexy v USA

Nejznámější akciové indexy v USA

S&P 500 index – největší americký index

S&P 500 je americký akciový index založený na tržní kapitalizaci 500 velkých společností, které mají akcie kótované na burzách NYSE, NASDAQ nebo Cboe BZX Exchange. Díky různorodosti obsažených akcií a jejich vážení je to jeden z nejčastěji sledovaných akciových indexů a mnozí ho považují za nejlepší, co se vypovídací hodnoty o americké ekonomice týče.

Index byl ve své původní podobě spuštěn v roce 1923. Ovšem až od roku 1957 byl rozšířen na stávajících 500 akciových titulů.

Mezi akcie v indexu patří tituly jako Walmart, Visa či PepsiCo.

Čtěte také >> S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA

Graf indexu S&P 500

NASDAQ 100 index – technologičtí giganti

NASDAQ 100 (NDX) je akciový index tvořený 103 akciovými tituly emitovanými 100 největšími nefinančními společnostmi kótovanými na tomto indexu. Jedná se o modifikovaný kapitalizačně vážený index. Váhy akcií v indexu jsou založeny na jejich tržní kapitalizaci, přičemž některá pravidla omezují vliv největších složek.

Neobsahuje žádné finanční společnosti, protože ty jsou zařazeny do samostatného indexu. Obě tato kritéria ho odlišují od Dow Jones Industrial Average a vyloučení finančních společností ji odlišuje od S&P 500. Je založen na směně peněz a společnosti v indexu nemusí sídlit v USA.

NASDAQ 100 se začal počítat od 31. ledna 1985. Do indexu jsou zařazeny společnosti jako je Apple, Adobe či Amazon.

Čtěte také >> Index Nasdaq – Vše co musíte vědět o US technologickém indexu

Graf indexu NASDAQ 100

NASDAQ Composite index

NASDAQ Composite (IXIC) je burzovní index akcií a podobných cenných papírů (např. ADR) kótovaných na akciovém trhu NASDAQ. Spolu s Dow Jones Average a S&P 500 je to jeden ze tří nejvíce sledovaných indexů na amerických akciových trzích. Složení NASDAQ Composite je silně váženo vůči technologickým společnostem v NASDAQ 100, jehož komponenty jsou podmnožinou NASDAQ Composite a představuje více než 90 % pohybu NASDAQ Composite a jeho výkon sleduje mnoho ETF.

Index byl spuštěn v roce 1971.

Dow Jones index – nejstarší americký index

Dow Jones Industrial Average (DJIA), nebo jednoduše Dow Jones je index akciového trhu, který udává hodnotu 30 velkých společností se sídlem ve Spojených státech. Hodnota Dow není váženým aritmetickým průměrem a nepředstavuje tržní kapitalizaci jeho součástí, nýbrž součet ceny jednoho podílu akcií pro každou součást společnosti. Suma je korigována faktorem, který se mění, kdykoli jedna ze společností emituje nové akcie nebo vyplácí dividendu. To vytváří pro index konzistentní hodnotu.

Jedná se o druhý nejstarší americký tržní index po Dow Jones Transport Average, V současné době index spravuje společnost S&P Dow Jones Indicies, kterou většinově vlastní S&P Global. Index byl původně publikován 16. 2. 1885. Jméno indexu pochází od jeho zakladatelů Charlese Dowa a Edwarda Jonese. 1. průmyslový průměr byl spočítán 26. 5. 1896.

Dnes má Slovo Industrial v názvu indexu spíše historický význam, jelikož mnoho z moderních 30 firem nejsou typické společnosti podnikající v těžkém průmyslu.

V indexu jsou obsaženy akcie společností, jako jsou McDonald’s, General Electric či Walt Disney.

Čtěte také >> Dow Jones index – 8 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa

Graf indexu Dow Jones

LYNX TIP: Podívejte se na webinář na téma „Koronavirus a finanční trhy – Aktuální situace a možný dopad na investory

Russell 2000 index – menší americké společnosti

Russell 2000 je index akciových titulů s malou kapitalizací. Popisuje 2000 spodních akcií z indexu Russell 3000. Index spravuje společnost FTSE Russell, což je dceřiná společnost London Stock Exchange Group.

Russell 2000 je zdaleka nejběžnějším měřítkem pro akcie, které se identifikují jako „malé společnosti“, zatímco index S&P 500 se používá především pro velké společnosti. Jedná se o nejrozšířenější měřítko celkového výkonu akcií s malou kapitalizací a akcií středních společností. Index představuje přibližně 8% celkové tržní kapitalizace společností indexu Russell 3000.

Index Russell 2000 byl založen v roce 1984.

Graf indexu Russell 2000

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
14 PRAKTICKÝCH TIPŮ, JAK SE STÁT LEPŠÍM INVESTOREM

Ostatní akciové indexy ve světě

Euro Stoxx 50 index – evropský index

EURO STOXX 50 je akciový index akcií eurozóny navržený společností STOXX, poskytovatelem indexu vlastněným skupinou Deutsche Börse Group. Skládá se z padesáti největších a nejlikvidnějších akcií v eurozóně. Tento index zachycuje asi 60% tržní kapitalizace volného trhu EURO STOXX Total Market Index (TMI), která zahrnuje zhruba 95% tržní kapitalizace zastoupených zemí.

Index obsahuje akcie společností, jako jsou Deutsche Telekon, Ahold Delhaize či Philips.

Graf indexu Euro stoxx 50

DAX index – Německo

DAX (Deutscher Aktienindex) je index, který se skládá z 30 největších německých společností obchodujících na frankfurtské burze. Výkonnost je měřena z hlediska objemu objednávek a tržní kapitalizace.

Základní datum pro DAX je 30. prosinec 1987 a bylo zahájeno ze základní hodnoty 1 000. DAX Funguje na bázi systému Xetra spravovaného společností Deutsche Börse,

Index DAX obsahuje akcie společností jako jsou Adidas, BMW nebo Allianz.

Čtěte také >> Index DAX: Vše co musíte vědět o nejznámějším evropském indexu

Graf indexu DAX

FTSE 100 index – Velká Británie

Index Financial Times Stock Exchange 100, nazývaný také FTSE 100 je index akcií 100 společností kótovaných na londýnské burze s největší tržní kapitalizací. Tento index udržuje skupina FTSE, dceřiná společnost London Stock Exchange Group.

Index je počítán od roku 1984.

Index obsahuje akcie jako jsou Morrisons, Tesco či Unilever.

Graf indexu FTSE 100

Nikkei 225 index – Japonsko

Nikkei 225 je akciový index Tokijské burzy cenných papírů (TSE). Denně je počítán japonskými novinami Nihon Keizai Shinbun od 7. září 1950. Je to cenově vážený průměr vykazovaný v jenech.

Index pokrývá 225 velkých japonských společností z celé řady průmyslových odvětví.

V roce 1991 praskla na japonském trhu obrovská finanční bublina. Dodnes se index nedokázal dostat nad hodnoty před touto krizí.

Index obsahuje akcie společností, jako jsou Mitsubishi logistics, Konami či Sony.

Graf indexu Nikkei 225

SSE Composite Index – Čína

SSE Composite Index je akciový index všech akcií, které jsou obchodovány na burze v Šanghaji.

Index byl spuštěn 15. července 1991.

Akcie B jsou zpravidla denominovány v amerických dolarech pro účely výpočtu. Pro výpočet ostatních indexů jsou ceny akcií B kótovány v Renmimbi.

Index obsahuje akcie společností, jako jsou Bank of China, SAIC Motor či PetroChina

Graf indexu SSE Composite index

Další akciové indexy

Ve světě existuje celá řada dalších známých indexů. Můžeme nalézt alespoň 1 téměř v každém evropském státě.

Další indexy jsou například francouzský CAC 40, španělský IBEX 35 či indický NIFTY 50. Řada států používá i více indexů. Například Japonsko má vedle výše zmíněné Nikkei 225 ještě TOPIX a eurozóna má například EURONEXT 100. Většina indexů zahrnuje určitý počet největších společností z daného státu. Podle výkonnosti indexu můžete poměrně věrně interpretovat ekonomickou situaci v dané zemi.

MSCI World Index – globální ekonomika

Existuje i index světové ekonomiky. Jedná se o vážený index akciového trhu společností po celém světě. Je udržován společností MSCI Inc. a je používán jako standard pro „světové“ nebo „globální“ akciové fondy, které mají představovat široký průřez globálních trhů. Index obsahuje akcie ze všech světových rozvinutých trhů. Můžeme zde nalézt akcie celkem ze 23 států. Neobsahuje však akcie rozvíjejících se ekonomik. Ty jsou obsaženy v souvisejícícím indexu MSCI All Country World (ACWI).

Světový index MSCI je počítán od roku 1969 v různých formách: bez dividend (cenový index), s reinvestovanými čistými nebo hrubými dividendami (čistý a hrubý index).

Světových indexů také existuje celá řada. Jsou to například S&P Global 100Dow Jones Global Titan 50FTSE All-World index series, a řada dalších.

PX Index – místo, kde se obchoduje ČEZ

I Česká republika má vlastní index – PX. Původní název indexu byl PX 50. Ten byl však v březnu 2006 změněn. Je to kapitálově vážený index hlavních akcií obchodovaných na burze cenných papírů v Praze. Počáteční den pro index PX je 5. duben 1994. PX index odstartoval s hodnotou 1000 bodů.

Pražská burza zavedla v roce 2014 index návratnosti PX-TR, který má stejný základ jako index PX. Na rozdíl od indexu PX však zohledňuje dividendy společností.

Index obsahuje společnosti, jako jsou ČEZ, Komerční banka či Unipetrol.

Obchodování akciových indexů u LYNX

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, u společnosti LYNX máte široké možnosti, jak investovat do indexů. S LYNX můžete obchodovat s akciemiETF, futures, opcemi či forexem za příznivé poplatky s přístupem na více než 100 světových burz ve více než 30 státech.

Obchodovat můžete z pohodlí svého domova prostřednictvím naší profesionální platformy.

Sledujte naše makroekonomické zpravodajství či frekventovanější WhatsApp mobilní zpravodajství.

Zdroje grafů: TradingView.

Obchodujte akciové indexy s LYNX

S LYNX je jednoduché vytvořit si diverzifikované portfolio, i s pomocí burzovních instrumentů obchodovaných na indexy. Obchodujte indexy prostřednictvím ETF, opcí či futures. Pomůže Vám k tomu přístup na více než 100 burz ve 30 zemích světa. Zároveň máte možnost sledovat aktuální akciové tipy od LYNX , které mohou sloužit jako inspirace pro Vaše portfolio.

Investiční produkty

SPAC mánie zachvátila svět investování! Co je SPAC a jak funguje?

✅Poznejte k čemu slouží Special Purpose Acquisition Company (SPAC) a jaké jsou výhody a rizika. Získejte znalosti o této populární formě vstupu na burzu!

Číst dále

Akcie od A do Z: Velký průvodce obchodováním s akciemi!

Co je akcie? Jaké jsou druhy akcií? Co jsou akciové sektory? Co určuje cenu akcie a proč se vyplatí investice do akcií? Staňte se expertem na akcie!

Číst dále

Kurz EUR/USD: Velký přehled a prognóza pro rok 2021!

✅Vše, co musíte vědět o kurzu EUR/USD. Které nedávné události ovlivnily jeho vývoj? Nastal nový býčí trend? Prognóza a technická analýza pro rok 2021!✅

Číst dále
Petr Holý

Petr Holý

Content creator

O finanční trhy se zajímá od roku 2015 – zejména o forex, opce a akcie. Od roku 2018 aktivně obchoduje opční spready na americké akciové indexy. K analýze svých obchodů používá kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
 • Brožuru s podrobnými informacemi
 • Formulář k otevření účtu
 • Přehled tarifů
 • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05
  [E-book ZDARMA] 11 strategií investičních guru

Jak vybírají své akcie nejúspěšnější investoři na Wall Street? Kniha 11 Super strategií největších investičních guru Vám ukáže, jak si sestavit akciové portfolio podle těch nejlepších investorů na světě.

Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
×