Cena ropy – Jak se bude vyvíjet kurz ropy do konce roku 2020?

Vývoj ceny ropy je dnes pro mnoho investorů důležitějším faktorem pro směrování globálního růstu než ekonomická data nebo trendy na dluhopisovém a devizovém trhu.

Pokud poptávka po ropě vzroste, ekonomický motor zrychluje. Alespoň se toto tvrzení jeví jako logické. Nemusí to být však vždy pravda.

Cena ropy není ovlivněna pouze vývojem nabídky a poptávky. Prognóza je vždy kompromisem mezi realitou a projekcí, mezi skutečnou poptávkou a spekulacemi. Ropný trh nabízí investorům velké možnosti.

Ropa je již několik desítek let nejpoužívanější surovinou na světě a její cena má velký dopad na světovou ekonomiku. Mnoho investorů zajímá prognóza vývoje ceny ropy na zbytek roku 2020.

V následujícím článku rozebereme, jaký můžeme očekávat vývoj u ceny černého zlata pro zbývající část roku 2020. Podíváme se jak, na fundamentální ukazatele, tak i technické signály, které lze vyčíst z grafů.

Co je to ropa?

Ropa je většinou viskózní kapalina, která má široké využití. Používá se jako palivo, mazivo, elektrická izolace a své využití má dokonce i v potravinářském průmyslu. V našem článku se samozřejmě zaměřujeme primárně na ropu, která se využívá jako pohonná hmota.

Typ ropy se liší podle složení a jednotlivé druhy mohou obsahovat i více než sto různých typů uhlovodíků. Poměry, ve kterých se určité složky nacházejí v dané ropě, určují její vlastnosti a charakteristiky. Důležitými ukazateli je hustota API a obsah síry.

Vysoký obsah síry je často nežádoucí a pro jeho odstranění jsou v rafinačním procesu nutné další operace. Lehké surové ropy jsou proto také dražší než kyselé ropy. Kromě toho existuje také větší poptávka po lehčích variantách, jako je benzín, což způsobuje, že lehké typy ropy jsou obecně dražší.

Ačkoli poptávka po těžké ropě roste v důsledku vyšší poptávky po naftě, cena je nejvyšší u Lehké surové ropy, jako jsou Brent a West Texas Intermediate (WTI). Přestože tyto dva druhy nedosahují globálně nejvyšší produkce, jedná se o nejdůležitější typy.

druhy ropy

Druhy ropy

Existují 2 typy komoditní ropy, které se na finančních trzích obchodují. Nejoblíbenější a také nejobchodovanější je americká ropa zvaná WTI. Další známou variantou je ropa Brent. Každý typ ropy má svou vlastní individuální cenu.

West Texas Intermediate (WTI)

Lehká sladká ropa – Light Sweet Crude Oil (WTI) se široce používá v amerických rafinériích a je považována za důležité měřítko cen ropy. WTI je lehká ropa s vysokou hustotou API a nízkým obsahem síry. Hustota API určuje hustotu dané ropy v porovnání s vodou. S ropou WTI se obchoduje ve velkém měřítku mezi ropnými společnostmi a investory.

Většina obchodování probíhá prostřednictvím futures, které zajišťuje CME Group. Futures na WTI jsou po E-Mini a ZN futures nejvíce obchodovanými futures kontrakty na světě.

Cena ropy na burze vyjádřená pomocí futures kontraktu (CL) na surovou ropu Light Sweet Crude Oil (WTI). Zdroj: LYNX Trading.

LYNX TIP: Fyzické dodání ropy WTI je teoreticky možné, ale pokud obchodujete s WTI se společností LYNX, vaše pozice futures s blížícím termínem splatnosti jsou automaticky uzavřeny, aby se zabránilo fyzické dodávce.

Většina ropy tohoto typu se nachází v Cushing – důležitém uzlu ropného průmyslu v Oklahomě.

Zde jsou velké skladovací nádrže, které jsou připojeny k potrubí, které přepravují ropu do všech oblastí ve Spojených státech. WTI je důležitou surovinou pro rafinerie ve středozápadních Spojených státech a na pobřeží Mexického zálivu. Pro ropné investory proto může být zajímavé sledovat ropné zásoby navázané na uzel v Cushing. Stav zásob je ohlašován každou středu v 16:30.

Ropa Brent

Ropa brent je důležitým měřítkem pro ropu v Evropě, Africe a na Středním východě. Název je odvozen od ropného pole Brent v Severním moři. Toto ropné pole, které patří společnosti Royal Dutch Shell, bylo kdysi jedním z nejproduktivnějších ropných polí ve Velké Británii, ale většina vrtů byla od té doby vyřazena z provozu.

Cena ropy Brent na burze vyjádřená pomocí futures kontraktu (BZ). Zdroj: LYNX Trading. Tento futures lze nalézt v obchodní platformě LYNX TWS pod názvem Brent Crude Oil (ticker: BZ).

Poptávka po ropě stále roste. Roste i nabídka?

Poptávka po ropě stále roste. Roste i nabídka?

Poptávka po ropě roste po celá desetiletí, cena ropy však není na historicky vysoké úrovni. Navíc ne všechny společnosti, aktivní v tomto odvětví, také optimálně těží ze zvýšené poptávky po ropě. Konec konců se investoři stále více zaměřují na udržitelné alternativy a mezitím mnoho výrobců ropy podstatně snížilo své investice do nových ropných polí.

Zásoby ropy však stále rostou a stejně tak produkce. Produkce však často pochází z USA, kde vypukla tzv. břidlicová revoluce. Mnoho tradičních investic jinde na světě bylo odloženo kvůli nárůstu břidlicové ropy a investice do fosilní ropy jsou také v sázce kvůli přísnějším politikám v oblasti klimatu.

Čtěte také: Přijde finanční krize v roce 2020? Objevte 16 znaků blížícího se pádu burzy.

Co v posledních letech ovlivnilo cenu ropy?

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) je přesvědčena, že v následujících letech bude zachován hospodářský růst a poptávka po ropě. Poukazují však také na to, že na trhu nyní existuje spousta dalších dodávek, když americká produkce ropy rychle roste. Břidlicová ropa se zde získává hlavně z půdy. Břidlicová revoluce byla zahájena v roce 2014 prudkým růstem cen ropy.

Tato forma těžby ropy byla tehdy zisková, navzdory vysokým výrobním nákladům. Poté, co bylo výhodné těžit ropu z břidlicové horniny, na trh vstoupilo mnoho nových ropných společností, což znepokojilo státy z Blízkého východu, které odpověděly otočením kohoutků na plné.

Produkce břidlicové ropy stojí více peněz, než produkce ropy na Středním východě. Výsledkem byl pokles cen ropy z přibližně 110 USD za barel na 30 USD za barel na začátku roku 2016.

Tímto způsobem OPEC doufal, že zničí producenty břidlicové ropy, což se však nepovedlo. Producenti břidlicové ropy vyvinuli levnější a efektivnější postupy těžby a nyní dokážou ziskově fungovat i při nižší ceně ropy. Pro tuto formu extrakce ropy je typické, že produkce může být rychle zvýšena.

Producenti břidlicové ropy mohou proto rychle reagovat na rostoucí / klesající ceny, přestože se často jedná o relativně malé společnosti. Amerika již vyprodukuje více než 12 milionů barelů ropy denně, což je úroveň, která nebyla pozorována od počátku sedmdesátých let. Podle IEA produkce nadále výrazně roste a USA nedávno překonaly těžbu ropy v Saúdské Arábii a Rusku.

Může se cena ropy vrátit zpět na 100 USD za barel?

Jak bylo uvedeno výše, nárůst produkce břidlicové ropy je jedním z důvodů, proč cena ropy od roku 2014 tolik klesla. Konečná cena producentů z břidlic krátce klesla na přibližně 30 USD za barel, ale v současné době se obchoduje kolem 50 USD za barel. Na rozdíl od hlubinné ropy lze produkci břidlicové ropy rychle zvýšit, když cena ropy stoupne.

Výsledkem je, že cena ropy již nemůže snadno stoupnout na vyšší úroveň. I mírný růst ceny ropy proto rychle povede k větší nabídce na trhu. Břidlicová pole se jinak liší od běžných ropných polí. Docházejí rychleji, a proto je zapotřebí více investic k alokaci nových ložisek k udržení výroby.

I přes klesající náklady IEA díky novým technikám těžby nepředpokládá nové investice mimo USA, které jsou však nutné, aby byl udržen krok s rostoucí poptávkou po roce 2020. Obrázek níže ukazuje, že poptávka po ropě pravděpodobně poroste až do roku 2025 a obecně se dlouhodobě drží na vysoké úrovni.

Poptávka pak bude postupně klesat, ale rychlost poklesu bude vysoce závislá na vzniku alternativních zdrojů energie. Pokud však nedojde k novým investicím, pokles bude o to rychlejší.

Obrázek níže také ukazuje, že stávající produkce ropy může letos dosáhnout vrcholu. Z grafu je patrné, že v nadcházejících desetiletích budou zapotřebí velké investice k uspokojení sílící poptávky. Jakmile budou znovu objevena nová ropná ložiska, produkce se opět přirozeně zvýší a výrobní vrchol může vyšplhat i výše než letos.

Očekává se, že u nových ložisek a (zatím) schválených projektů bude nabídka vrcholu kolem roku 2030.

Vliv členů OPEC

OPEC se naproti tomu snaží omezit výrobu, aby udržel cenu ropy na rozumné úrovni. Důvodem je, že většina těchto zemí těží z poněkud vyšší, ale alespoň stabilní ceny ropy. Podle OPEC by měl ropný průmysl v příštích 20 letech investovat více než 11 000 miliard USD. Pokud tak producenti ropy neučiní, bude na trhu nedostatečná nabídka.

opec

Producenti břidlicové ropy v posledních letech v zásadě investovali dost kapitálu, aby pokryli stále rostoucí poptávku. OPEC také uvádí, že poptávka stále roste navzdory nárůstu elektrických automobilů. OPEC píše, že zejména obrovské rozšíření letecké dopravy vede k větší poptávce po ropě, kterou nemůže zredukovat ani nárůst alternativních zdrojů energie.

Od nízké ceny ropy v roce 2016 se OPEC snaží stimulovat nárůst ropného trendu. Toho chtějí dosáhnout dohodou o výrobních omezeních mezi členy OPEC. Nicméně ne všechny státy tyto dohody dodržují – například Írán a Irák. Na druhé straně USA a další země nadále produkují stále více ropy, což způsobuje, že cena ropy je i přes snahu členů OPEC po určitou dobu v rovnováze a pohybuje se mezi 45 a 75 USD za barel.

Cena ropy ovšem v neděli večer 8.3.2020 SEČ spadly o 20 až 30 %. Důvodem pádu cen byl neúspěch při jednáni OPEC+ o potenciálním omezení produkce suroviny na konci týdne, po kterém Saúdská Arábie, že znatelně snižuje prodejní ceny své ropy. Také se mluví o možnosti výrazného navýšení produkce ropy v podání jednoho z největších subjektů na světovém ropném trhu.

Jak se kurz ropy vyvíjel v minulosti?

Kurz ropy se mezi lety 1985 a 2004 pohyboval mezi 12 a 35 USD. Poté, co se cena ropy v roce 2004 prudce zvýšila nad 35 USD, začala cena prudce stoupat. V roce 2008 dosáhla cena ropy 140 USD za barel.

Během finanční krize cena klesla na zhruba 40 USD za barel. Brzy poté následovalo zotavení na více než 100 USD za barel a cena ropy stagnovala kolem této úrovně až do poloviny roku 2014.

Obrovská produkce břidlicové ropy způsobila pokles na přibližně 30 USD za barel. V posledních letech se cena ropy na burze postupně snižovala v důsledku výrobních omezení OPEC.

vývoj ceny ropy v roce 2020

Jaký bude vývoj ceny ropy v roce 2020?

Odhadnout cenový vývoj je v případě ropy velmi obtížné. Hodnota ropy závisí na enormním počtu faktorů v ekonomice a vývoji v tomto odvětví. Cenu ropy ovlivňují také geopolitické vlivy. Zatím jsme probírali zejména očekávání vývoje nabídky a poptávky. Nicméně geopolitický vývoj je neméně důležitý faktor, pokud se jedná o cenu ropy.

Mezinárodní námořní organizace (IMO) zavedla od 1. ledna 2020 nový zákon. IMO je organizace OSN, která se zabývá přepravou po celém světě. Ta požaduje snížení emisí v mezinárodních vodách. Námořní odvětví bude muset snížit emise síry o více než 80 % přechodem na paliva s nižším obsahem síry. Předpisy IMO v roce 2020 tak způsobí drastické snížení obsahu síry v ropě.

Námořní odvětví je odpovědné za polovinu světové poptávky po topném oleji, který se vyrábí z ropy. Předpisy IMO značně ovlivní ceny a dostupnost paliv, kterých se tyto předpisy týkají. Očekává se, že náklady na námořní nákladní dopravu vzrostou, protože námořní odvětví používá dražší paliva, což má dalekosáhlé důsledky pro globální ekonomiku.

Rostoucí poptávka po alternativních zdrojích energie povede k rostoucímu cenovému tlaku na paliva, jako je nafta, ale také například na ceny letenek.

Dosavadní vývoj ceny ropy v roce 2020

Coronavirus a cena ropy

Nepokoje na Blízkém východě a strach z koronaviru

Napětí na Středním východě má často krátkodobý dopad na ceny ropy. Například na začátku roku 2020 jsme viděli ostré výkyvy poté, co Spojené státy a Írán hrozily, že spolu budou válčit. V loňském roce došlo také v Saúdské Arábii k útoku na ropná zařízení Saudi Aramco. Tyto druhy konfliktů vyvolaly v nedávné době značný cenový tlak. Možná tyto konflikty v roce 2020 opět způsobí krátkodobé výkyvy.

V posledních týdnech klesla cena ropy kvůli koronaviru. Poptávka u Číny klesla o necelých 20 %, protože země uzavřela několik milionů měst. Velmi velká města se stala vylidněnými.

Protože je Čína jedním z největších spotřebitelů ropy, má to přímý dopad na cenu této komodity. OPEC zvažuje snížení výroby, aby obnovila rovnováhu na trhu.

21.4.2020 futures na ropu WTI poprvé ztratily za jediný den veškerou hodnotu a propadly se dokonce do záporných hodnot. Tato bezprecedentní situace podle agentury Reuters podtrhuje chaos, který pandemie nemoci covid-19 způsobuje ve světové ekonomice.

Situace na trhu s ropou zůstává nadále turbulentní. Ceny kontraktů na dodávky ropy v květnu a červnu padají, panují totiž obavy z nedostatečné poptávky v globální ekonomice.

Ceny ropy výrazně vzrostly koncem dubna 2020 (WTI +24 %, Brent +7 %), kdy trh napravil hluboké propady z předchozích dnů.

Důvodem dramatického poklesu cen ropy v posledních týdnech není nic jiného než globální pandemie COVID-19 a zmíněný znatelný převis nabídky nad poptávkou.

V následujících týdnech ropa velice pravděpodobně zůstane pod silným tlakem, neboť ekonomikám po celém světě bude trvat zřejmě pořád dlouho, než se vrátí do alespoň rámcově srovnatelného stavu s tím, jak na tom byly na začátku roku 2020.

Většina světových producentů ropy proto bude pravděpodobně nadále silně trpět, neboť aktuální ceny ropy se nacházejí výrazně pod produkčními náklady.

9. března 2020 – cena ropy klesla o 30 %

Pondělí 9. března se může do historických knih zapsat jako „černé pondělí“ pro cenu ropy. Týden předtím skončilo vyjednávání mezi zeměmi OPEC a Ruskem o snížení produkce ropy.

Cena ropy byla v posledních měsících pod tlakem kvůli šíření koronaviru. Světová ekonomika byla v krizi, a proto se poptávka po ropě značně snížila. Omezením produkce ropy doufaly země, které jsou součástí ropného kartelu, ve stabilizaci ceny nebo dokonce její zvýšení. Zejména Saúdská Arábie silně prosazovala omezení produkce ropy.

Saúdská Arábie se následně pokusila naopak přimět Rusko, aby se podílelo na plánu OPEC opačným způsobem – výrazně zvýšit produkci a zaplavit trh ropou. Ve výsledku se cena barelu ropy propadla o více než 30 %, což byla nejnižší cena od roku 2016. Nízká cena ropy je pro většinu zemí katastrofální. Většina členů OPEC je prakticky závislá na příjmech z ropy. Také pro Rusko je pokles ceny ropy těžkou finanční ranou.

Američtí těžaři břidlicové ropy byli zasaženi asi nejvíce ze všech. Náklady na těžbu této ropy jsou mimořádně vysoké a i při ceně 60 USD za barel byla řada těchto producentů ve ztrátě. Krize kolem pandemie koronaviru navíc ztížila získávání vnějšího kapitálu pro financování nových projektů. Vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie tlačila cenu ropy nadále dolů, situace byla pro mnoho producentů neudržitelná.

Zajímavou myšlenkou však je, že cena ropy pravděpodobně nezůstane nikdy dlouho nízká. Nižší ceny způsobí, že bude hledání nových ropných vrtů do značné míry zastaveno. Někteří hráči navíc vypadnou ze hry. To z dlouhodobého hlediska způsobí nedostatek, který nakonec posune cenu ropy znovu nahoru. Historická korekce, která byla dnes zahájena, nepochybně poskytne nákupní momenty. Otázkou však je, zda ropný trend již klesl na své dno, nebo bude pokles pokračovat dále.

21. dubna 2020 – Cena American oil future (WTI) pod 0 USD

Koncem dubna jsme na ropných trzích zaznamenali situaci, která se předtím nikdy nestala. Cena futures kontraktů na West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) s expirací v květnu nebývale klesla o více než 100 %  na minimum -37,63 USD za barel. To znamená, že v praxi by skutečně producenti ropy zaplatili odběratelům, aby si ropu vyzvedli. To bylo způsobeno primárně skutečností, že skladovací kapacita v Cushing Oklahoma byla plná.

To, že krach ropných futures v květnu (spotová cena) byl z velké části způsoben nedostatkem úložného prostoru, můžeme jasně vidět při pohledu na futures s expirací po zbytek roku 2020. Ve stejnou dobu se futures s expirací v červnu obchodovaly za cenu 21,42 USD za barel. Cena kontraktů s pozdější expirací byla mnohem dražší, což je jev, kterému se říká contango. Tento termín popisuje situaci, kdy cena futures kontraktu, u kterého k dodání příslušné komodity dojde okamžitě nebo dříve, je nižší, než cena za futures kontrakt s dodáním k pozdějšímu datu.

WTI Ropa

Vývoj ceny ropy WTI. Zdroj: LYNX Trading.

Zvětšit

Obvykle bude spotová cena nižší než cena futures. Normální futures křivka je proto charakterizována vzestupným trendem, který se pomalu zplošťuje, stejně jako křivka normálního úroku. To lze vysvětlit mimo jiné vyššími náklady na akcie, zajištění pozice a nejistotou ohledně budoucího vývoje. Jiné příčiny však lze najít v ekonomické a politické nejistotě, sezónních vlivech a nabídce a poptávce.

Nikdy předtím nebylo contango tak velké. Mimochodem, to může být velmi zajímavá situace pro futures investory. Princip spočívá v tom, že dlouhá pozice na futures v situaci contanga povede k negativnímu návratu. Koneckonců jste zaplatili prémii za maximální spotovou cenu.

9. září 2020 – ropný trend opět klesá?

Na konci dubna se cena ropy propadla a cena futures s květnovou expirací dokonce klesla pod 0 USD. Akciové trhy se během léta silně zotavily a cena ropy si také znovu našla cestu nahoru. V srpnu byla cena ropy opět výrazně nad hranicí 40 USD za barel. S touto cenou se největší ropné společnosti znovu dostaly do centra pozornosti investorů, ale pro většinu z nich to k dosažení zisku ještě zdaleka nestačí. To se také odráží například v ceně akcií společnosti Shell, která předtím klesla na své březnové minimum přibližně 12 EUR.

V uplynulém týdnu cena ropy náhle opět klesla. Současně s mini-krachem amerických burz se cena barelu ropy propadla zhruba o 15 % pod 37 USD za barel. Poprvé od července cena ropy klesla pod 40 USD za barel. Pokles je způsoben skutečností, že Saúdská Arábie snížila v říjnu své prodejní ceny, a obavou z druhé globální vlny infekce COVID-19.

Nárůst počtu nakažených by mohl brzdit globální hospodářské oživení a snížit poptávku po pohonných hmotách. Vzhledem k tomu, že několik rafinérií opět snížilo cla, se zdá, že chtějí zabránit tomu, aby ropné akcie stouply zpět na rekordní úroveň. Jedním z důvodů, proč se cena ropy v posledních měsících tak silně zotavila, je díky dohodám zemí OPEC o snížení produkce. Kvůli krizi však mnoho zemí hledá další zdroje příjmů a některé státy tak uzavřené dohody obchází. Výsledkem je, že na trh proudí více ropy, což má také tlumící účinek na ceny ropy.

Cena ropy technicky klesla z rostoucího klínu. V současné době se cena pohybuje v okolí supportu na ceně 36 USD. S nedávným poklesem se vytvořil gap, který může být v příštím období překonán. Pokud však cena klesne pod výše zmíněný support na ceně 36 USD, měli by investoři počítat s dalším poklesem ceny. Existuje také velký gap kolem ceny 31 USD.

Aktuální cena ropy (graf)

Vývoj ceny ropy v 2020

Aktuální cena ropy na burze vyjádřená pomocí futures kontraktu (CL) na surovou ropu Light Sweet Crude Oil (WTI). Zdroj: LYNX Trading.

Zvětšit

Technická analýza: dlouhodobý graf ceny ropy

Níže uvedený graf ceny ropy ukazuje, že vhodné dno bylo vytvořeno kolem ceny 45 USD za barel. Surová ropa zvládla silné zotavení dvakrát z této úrovně. V roce 2018 cena ropy téměř dosáhla 75 USD.

V roce 2019 se však cena za barel ropy nemohla přiblížit této úrovni. Nedávno se vytvořily spodní hřebeny, poslední těsně pod 64 USD. Cena ropy musí překročit tuto úroveň, aby se uvolnil prostor pro zotavení.

V posledních měsících bylo vytvořeno nové dno kolem 51 USD za barel. Tento support je v současné době testován znovu. Pokud se tento support zlomí, cena ropy může klesnout dále směrem k úrovni 43 USD za barel. (Pozn.: Což se stalo během druhého březnového víkendu 2020).

Nyní víme, že technická analýza ve střetu s černou labutí alias koronavirem nám nebude moc k čemu, jelikož současně s akciovými trhy padá i cena ropy.

Jak můžete investovat do ropy?

Na cenu ropy můžete reagovat několika způsoby, které si nyní postupně rozebereme.

Futures

Nejdostupnější futures na ropu jsou pro investory kontrakty na lehkou sladkou surovou ropu (CL) zvanou také jako Light Sweet Crude Oil future (CL) prostřednictvím NYMEX. Údaje o ceně těchto kontraktů jsou u LYNX k dispozici v reálném čase, když jste přihlášeni k odběru US Value Bundle. Tato data směnného kurzu jsou bezplatná za předpokladu, že v měsíci zaplatíte transakční náklady 30 USD (nebo ekvivalent v jiné měně).

Pokud tak neučiníte, bude vám účtována cena 10 USD. Ropné futures mají multiplikátor 1000, což znamená, že jeden kontrakt představuje 1 000 barelů ropy. Každá bodová změna ceny ropy tedy představuje hodnotu 1 000 USD. Při velikosti ticku 0,01 je tedy cenový rozdíl 10 USD, přičemž LYNX účtuje transakční náklady 3,50 USD za kontrakt.

Protože fyzické dodání je pro většinu investorů nežádoucí, obchodní platforma LYNX TWS automaticky uzavře pozici, pokud by mělo dojít k realizaci fyzického dodání.

Detail futures kontraktu CL ropy Brent v obchodní platformě LYNX TWS

Opce a turbo certifikáty

Opce a turbo certifikáty jsou další deriváty, které vám umožňují reagovat na pohyby ceny ropy. Tyto produkty můžete samozřejmě zakoupit a prodat prostřednictvím obchodní platformy LYNX. S těmito produkty často obchodujete s velkou pákou, takže je třeba být opatrný.

Investujte do ropy prostřednictvím ETF

Obranný investor může prostřednictvím veřejně obchodovatelných fondů reagovat na cenu ropy nebo cenu akcií společností, které jsou v tomto odvětví aktivní.

ETF, které sledují cenu ropy:

ETF investující do ropných akcií:

Investování do ropných akcií

Samozřejmě můžete také investovat do akcií ropných společností, abyste byli aktivní v ropném sektoru. To přirozeně zvyšuje vaše riziko, ale také i potenciální výnosnost. Několik příkladů akcií společností, které jsou aktivní v ropném sektoru:

Závěr naší prognózy na cenu ropy v roce 2020

Jak jsme již avizovali: zejména u komodit nejsou trendy vždy ovlivněny pouze logickými impulsy. Nicméně pohyby mohou být velmi intenzivní. V současné době je situace spíše medvědí. Nicméně nic jako jisté prognózy na burze neexistují.

Pokud se budeme domnívat, že očekávání a naděje, které zvyšovaly cenu ropy na přelomu roku, jsou dávno pryč a situace je nyní ještě negativnější, může cena ropy v následujících měsících značně oslabit.

Investování do ropy u LYNX

LYNX nabízí mnoho možností, jak profitovat na změně tržní hodnoty ropy, ať už přímo například prostřednictvím futures, tak nepřímo prostřednictvím akcií producentů ropy přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování a úzký spread.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemiETF, futuresopcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Obchodujte ropu přes LYNX

Začněte obchodovat s ropou u LYNX. Nabízíme nízké poplatky, nespočet investičních instrumentů, jako jsou akcie, ETF, futures, opce, CFD či forex, a možnost obchodovat na světových burzách. Naše platformy jsou přizpůsobeny tak, aby si investor i denní trader přišel na své.

Obchodování ropy

Cena ropy – Jak se bude vyvíjet kurz ropy do konce roku 2020?

Zajímá vás aktuální cena ropy na burze (WTI, Brent) a kam se bude ubírat kurz ropy v roce 2020? ✅ Objevte prognózy ceny a vývoje kurzu ropy pro 2020.

Číst dále

Investice do zlata – nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2020

Jak na investice do zlata v roce 2020? Investovat do zlata lze i pomocí akciíí těžařů zlata. ✅ Objevte 3 nejlepší zlaté akcie současnosti.

Číst dále

Investice do marihuany – Nejlepší konopné akcie a ETF v roce 2020

Marihuana je legalizována ve stále více státech světa. ✅ Zjistěte jak profitovat na této nové vlně a objevte 10 nejlepších marihuanové akcií roku 2020.

Číst dále

Redakční použití obrázků: Robert Wei / Shutterstock.com

Již od roku 2007 se zabývá světovými akciovými trhy. Specializuje se zejména na USA, trhy jihovýchodní Asie a na vlivy politických a makroekonomických událostí na zahraniční trhy. Kontaktovat jej můžete e-mailem na j.mlynek@lynxbroker.cz

Jonáš pro Vás připravuje pravidelné analýzy akciového trhu a makroekonomiky. Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje Jonáše na Twitter.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05