Hedging – účinná strategie pro zajištění vašeho portfolia

Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.

Co je to hedging? Jaké jsou výhody a rizika hedgingu? Jaké je využití hedgingu v praxi? K čemu se hedging používá? A proč je o něm dobré vědět? To vše a mnohem více se dozvíte v následujícím článku.

Co je to hedging

Co je to hedging?

Heding, něboli zajištění, je investice, která snižuje riziko nepříznivých pohybů cen u otevřených pozic. Zajištění obvykle zahrnuje otevření vyrovnávací pozice u souvisejícího cenného papíru. Hedging lze v zásadě přirovnat k obdobě pojistné smlouvy. Pokud vlastníte dům v oblasti náchylné k povodním, budete chtít chránit tento majetek před rizikem povodní uzavřením pojistky. V tomto příkladu nemůžete zabránit povodni, ale můžete včas pracovat na zmírnění ekonomických dopadů, pokud k povodni dojde. Zajištění je spojeno s kompromisem mezi odměnami a riziky; – zatímco se snižuje potenciální riziko, snižují se i potenciální zisky. Jednoduše řečeno, zajištění není zdarma. V případě příkladu pojištění proti povodním se sčítají měsíční platby, a pokud povodeň nikdy nepřijde, pojistník nedostane žádnou výplatu. Většina lidí by se přesto rozhodla preferovat předvídatelnou a ohraničenou ztrátu, spíše než riskovat celý majetek.

Hedging je stručně řečeno „doprovodná“ investiční pozice určená k vyrovnání potenciálních ztrát, které mohou vzniknout při jiné investici. Slovo hedge je odvozeno ze staroanglického slova hecg, což v původním významu znamená plot. Nejběžnějším způsobem zajištění v investičním světě jsou deriváty. Jedná se o cenné papíry, které se pohybují v korelaci s jedním nebo více podkladovými aktivy. Deriváty zahrnují opce, swapy, futures a forwardové smlouvy. Podkladová aktiva mohou být akcie, dluhopisy, komodity, měny, indexy nebo úrokové sazby. Deriváty mohou být účinným zajištěním svých podkladových aktiv, protože vztah mezi nimi a podkladovými aktivy je jasně definován. Je možné použít deriváty k vytvoření obchodní strategie, ve které je ztráta jedné investice zmírněna nebo vyrovnána ziskem adekvátního derivátu.

[E-book ZDARMA]: 11 strategií největších investičních guru

Objevte jaká kritéria při výběru akcií jednotliví guru sledují a zjistěte jaké zhodnocení popsané strategie dosahují a naučte se 6 investičních zásad, které posunou Vaše investování dále.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

K čemu se využívá hedging v praxi?

Nyní se podíváme na využití hedgingu. Ve světě investic funguje zajištění obdobným způsobem, jako výše zmíněná pojistka domu. Investoři používají zajišťovací postupy ke snížení a kontrole rizika jejich investic. Aby se dosáhlo přiměřeného zajištění v investičním světě, je třeba strategicky využídvat různé nástroje k vyrovnání rizika potenciálních nepříznivých cenových pohybů na trhu. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je provést další investici cíleným a kontrolovaným způsobem. Paralely s výše uvedeným příkladem pojištění jsou samozřejmě omezené: v případě pojištění proti povodním, by v případě pojistné události byla pojistníkovi pravděpodobně uhrazena celá ztráta nebo její značná část. V investičním světě je zajišťování složitější a komplexnější aktivitou.

Perfektní zajištění je takové, které eliminuje všechna rizika v pozici nebo portfoliu. Jinými slovy, zajištění je 100% nepřímo korelované se zranitelnými aktivy. V reálu je dosáhnout 100% zajištění prakticky nemožné. „Basis risk“ označuje riziko, že se aktivum a zajištění nebudou pohybovat podle očekávání, protože vždy může dojít k odchylkám.

Jak funguje hedging?

Co je hedging už víme. Uveďme si nyní hypotetický příklad hedgingu prostřednictvím opcí. Pokud investor nakoupí 100 akcií hypotetické společnosti STOCK za 10 USD na akcii, mohl by se pojistit proti případnému propadu ceny dané akcie nákupem put opce se strike cenou 8 USD a datem expirace 1 rok, která by stála 5 USD. Tato opce dává investorovi právo kdykoliv až do data expirace opce prodat 100 akcií společnosti STOCK za 8 USD. Pokud se budou o rok později akcie STOCK obchodovat za 12 USD, investor tuto opci  neuplatní a přijde o 5 USD, které opce stála. Jeho zisk by tedy činil 195 USD (200-5).  Pokud se však akcie STOCK bude obchodovat za 0 USD, investor naopak uplatní opci a prodá své akcie za 8 USD a realizuje ztrátu 205 USD (200+5). Bez této opce by přišel o celou investici (1000USD).

Účinnost derivátového zajištění je vyjádřena jako delta – někdy nazývaná „zajišťovací poměr“. Delta je částka, o kterou se cena derivátu změní, když se cena podkladového aktiva změní o 1 USD. Dnes již různé druhy opcí a termínových kontraktů umožňují investorům zajistit se různými způsoby u většiny podkladových aktiv (akcie, úrokové sazby, měny, komodity, …) proti celé řadě nepříznivých scénářů.

Konkrétní zajišťovací strategie, jakož i oceňování zajišťovacích nástrojů, bude pravděpodobně záviset na riziku poklesu podkladového cenného papíru, proti kterému by se investor chtěl zajistit. Obecně platí, že čím větší je riziko poklesu, tím dražší je zajištění. Riziko poklesu má tendenci se zvyšovat s vyšší úrovní volatility. Opce, která vyprší za delší dobu a která je spojena s nestabilnějším cenným papírem, bude tedy jako prostředek zajištění dražší. Ve výše uvedeném příkladu STOCK platí, že čím vyšší je strike cena, tím dražší bude opce a tím vyšší ochranu také poskytne. Tyto proměnné lze upravit tak, aby vytvořily levnější variantu, která nabízí menší ochranu, nebo dražší variantu, která poskytuje vyšší ochranu.

Hedgové strategie – příklady

Zajišťovací strategie obvykle odkazuje na obecnou politiku řízení rizik, které společnost nebo retailový investor využívá k minimalizaci rizik. Jak bylo nastíněno výše, většina investorů používá k hedgingu deriváty. Nejčastěji používaným derivátem je opce. Nicméně podívejme se napřed, jak diverzifikovat bez derivátů.

Zajištění diverzifikací

Použití derivátů k zajištění investice umožňuje přesné výpočty rizika, ale vyžaduje míru sofistikovanosti a často i větší kapitál. Deriváty však nejsou jediným způsobem zajištění. Za zajištění lze považovat i strategickou diverzifikaci portfolia za účelem snížení určitých rizik. Investor by například mohl investovat do společnosti s luxusním zbožím s rostoucí marží. Může se však obávat, že by recese mohla zlikvidovat trh s luxusním zbožím. Jedním ze způsobů, jak zajistit portfolio, je nákup defenzivních tabákových akcií, které jsou odolné vůči recesi a zpravidla vyplácí vysoké dividendy.

I tento přístup má své kompromisy: Jsou-li mzdy a zaměstnanost vysoké, mohou výrobci luxusního zboží profitovat a nudné anticyklické akcie mnoho investorů nepřitahují. Obrovským rizikem je, že neexistuje žádná záruka, že akcie luxusního zboží a zajišťovací pozice se budou pohybovat opačným směrem. V období velké krize mohou oslabovat obě akcie.

Diverzifikace může být i napříč třídami aktiv. Někteří investoři například investují do dluhopisů, aby se chránili proti propadu ceny akcií. Když ceny akcií klesají, hodnoty dluhopisů zpravidla rostou. To platí pouze pro vysoce kvalitní firemní dluhopisy nebo státní dluhopisy.

Vertical spread

Známým typem zajištění pro opční obchodníky jsou tzv. opční spready, které mohou být buď vertikální, nebo horizontální. U vertikálního spreadu nakupujete a současně vypisujete opce na dané podkladové aktivum se stejným datem expirace a rozdílnými strike cenami. U horizontálního spreadu nakupujete a současně vypisujete opce na dané podkladové aktivum se stejnými strike cenami a rozdílným datem expirace.

Rizika hedgingu

Hedging je technika používaná ke snižování rizika, ale je důležité mít na paměti, že téměř každá zajišťovací praxe bude mít i své vlastní nevýhody. Zaprvé, jak je uvedeno výše, zajištění je nedokonalé a není 100% zárukou zmírnění ztrát. Investor by měl tudíž zvážit výhody a nevýhody zajištění konkrétní investiční strategie.

Mnoho investorů hedging záměrně neaplikuje. Například dlouhodobí investoři mají tendenci ignorovat krátkodobé výkyvy daného cenného papíru. V těchto případech nejsou krátkodobé fluktuace kritické, protože investice v dlouhodobém horizontu pravděpodobně poroste.

Pro investory, kteří spadají do kategorie buy-and-hold, se může zdát, že nemají důvod se o hedging zajímat. Vzhledem k tomu, že velké společnosti a investiční fondy mají tendenci své investice zajišťovat, i dlouhodobí investoři by se v měli v možnostech zajištění investic vzdělávat, aby byli schopni lépe chápat, jak tito větší hráči na burze fungují.

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

14 PRAKTICKÝCH TIPŮ, JAK SE STÁT LEPŠÍM INVESTOREM
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

Jak vybrat brokera v roce 2020 – 10 tipů pro začínající investory a tradery

Jak vybrat online brokera? ✅ Objevte, které varovné a pozitivní signály sledovat při výběru brokera. Znáte je opravdu všechny?

Číst dále

Maržové obchodování – jaké má výhody a rizika?

Co je maržový účet, proč by to pro Vás mohlo být zajímavé a jaká rizika jsou s ním spojená? Zjistěte jak na maržové obchodování.

Číst dále

Fond kvalifikovaných investorů

Jedním z investičních vehiklů, který mohou profesionální asset manageři využívat, je fond kvalifikovaných investorů (FKI).

Číst dále
Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05