Investice do zlata: Praktický průvodce & 5 důvodů proč si vybrat zlato

Možná držíte nějaké akcie a nyní, když došlo k sérii propadů, uvažujete o širší diverzifikaci a dalším zajištění. Jedním ze způsobů, jak své portfolio diverzifikovat, je investice do zlata, protože zlato má zpravidla negativní korelaci k akciovým trhům.

Proč tomu tak je?

Zlato bylo od pradávna považováno za silného uchovatele hodnoty a v dobách nejistoty nabíralo na síle. Je vzácné a jeho hodnota je v čase stabilní. Jestliže se na trzích rozšíří panika a ceny akcií prudce oslabují, investoři přirozeně hledají bezpečnější úložiště pro své finanční prostředky. Mnozí ho nacházejí právě ve zlatě a v menší míře také v dalších cenných kovech.

Obecně se doporučuje, aby alespoň 5 – 15 % hodnoty portfolia tvořila investice do zlata nebo do produktů na zlato navázaných. Sníží se tak celkový risk a zvýší se výnosnost.

Investice do zlata

5 důvodů proč investovat do zlata

Historicky bylo zlato vždy cenné a využívalo se k tomu, aby krylo nějaké jiné ceniny – typicky peníze. Řada zemí při vydávání svých bankovek zavedla tzv. zlatý standard, který měl svázat hodnotu vydaných bankovek s hodnotou zlata. Postupem času se od tohoto standardu stále více upouštělo, až jsme se dostali do bodu, kdy bankovky kryté zlatem v nejsou a hodnota jejich kurzu je plovoucí a spíše psychologická.

Ačkoliv zlato není předmětem každodenních transakcí, je stále důležité pro globální ekonomiku. Stačí se podívat na rozvahy centrálních bank a jiných finančních organizací, jako je Mezinárodní měnový fond. Tyto organizace drží přibližně jednu pětinu světové nabídky nadlimitního zlata. Několik centrálních bank (v obavách ohledně dlouhodobého výhledu globální ekonomiky) k současným zlatým rezervám ještě další přidaly.

Investice do zlata slouží několika důležitým cílům:

1. Zlato jako ochrana proti inflaci

Zatímco zlato je schopno zachovat bohatství po stovky generací, o papírových penězích toto říct určitě nelze. Investice do zlata může sloužit jako dobrá ochrana proti inflaci, která je schopna totálně znehodnotit hodnotu peněz. Sedmdesátá léta představují příklad růstu cen zlata uprostřed rostoucí inflace. Tato myšlenka se stupňuje v prostředí, kde investoři čelí poklesu ceny amerického dolaru.

2. Zlato jako ochrana proti klesajícícmu dolaru

Důvodem, proč zlato těží z klesajícího amerického dolaru, je, že zlato je globálně oceňované právě v amerických dolarech. Pro tento vztah existují dva důvody. Za prvé, ti, kteří investují do zlata, musí prodávat své americké dolary, což vede k poklesu této měny. Druhý důvod má co do činění s tím, že oslabení dolaru činí zlato levnější pro investory, kteří mají jiné měny a o investování do zlata projeví zájem. To má za následek větší poptávku od investorů, kteří drží měny, které vůči americkému dolaru posílily.

3. Zlato jako bezpečný přístav

Politické napětí, ekonomické nejistoty, obchodní války, kolapsy měn, poklesy akciových trhů, všude tam zlato slouží jako jeden z bezpečných úložišť právě pro svoji schopnost uchovat si hodnotu i v těžkých dobách. Historie je plná zhroucených impérií, politických převratů a kolapsů a ti kteří drželi zlato, byli schopni úspěšně ochránit své bohatství a uniknout nepokojům. V důsledku toho, kdykoli se objevují události, které naznačují určitý druh globální nejistoty, investice do zlata nabírá na síle.

4. Zlato jako diverzifikace

Zlato je obecně považováno za diverzifikační složku investic. Je zřejmé, že zlato historicky sloužilo jako investice, která může do portfolia přidat onen potřebný prvek zajištění, bez ohledu na to, zda se obáváte inflace, klesajícího amerického dolaru nebo chráníte majetek před kolapsem. Pokud se zaměřujete pouze na diverzifikaci, zlato nekoreluje s akciemi, dluhopisy, energiemi ani nemovitostmi.

5. Zlato jako dividendová investice

Zlaté akcie, o kterých bude řeč dále, obecně rostou a klesají s cenou zlata jako takového, ale jsou zde společnosti, které jsou dobře spravované a mohou tedy vykazovat zisk i v dobách, kdy cena kovu klesá. Řada těchto společností vyplácí dividendy a stává se tak dalším příjmem pro jejich vlastníky. I poměrně malé zvýšení cen zlata může vést k významnému zisku takových společností a vlastníci těchto akcií obvykle získají mnohem vyšší návratnost svých investic, než vlastníci fyzického zlata.

Jak investovat do zlata?

Obchodování se zlatem má mnoho podob. Od nákupu zlatých šperků, mincí, či slitků čistého zlata, až po nákup burzovně obchodovaných futures, fondů nebo akcií zlatokopeckých firem.

Zlato lze tedy nakupovat, jak ve své fyzické podobě, tak skrze pokročilejší finanční nástroje. Investice do zlata a dalších cenných kovů je pro průměrného člověka každopádně přístupnější, než investování do ostatních komodit. Narozdíl od ropy lze do zlata investovat po malých částkách a fyzicky nakupovat slitky zlata např. po jednom gramu každý měsíc.

Čtěte také >> Velký průvodce obchodováním 11 komodit

Takové investování jde ale mimo burzy a nebudeme se o něm v tomto článku příliš rozepisovat. Naopak se zaměříme na to, jak investovat do zlata na burze.

Investování do zlata (a do komodit obecně) na burzovních trzích bývá typicky komplikovanější, než investování do akcií nebo dluhopisů, protože komodity lze nakupovat a prodávat přes řadu různých investiční instrumentů (jako jsou futures, opce, ETF, či akcie) a každému z nich je třeba alespoň v základech porozumět. Každý investiční instrument má totiž jiné parametry, jinou výnosnost, jiná rizika a specifika.

Podívejme se, jaké jednotlivé možnosti máme, chceme-li obchodovat zlato na burze.

Investice do zlata skrze futures

Zlato jakožto komodita se často obchoduje přes burzovní termínované kontrakty, které označujeme jako futures. Futures je smlouva o budoucím dodání nějakého podkladového aktiva. Podkladovým aktivem je v tomto našem případě fyzické zlato.

Futures jsou kontrakty, které jsou standardizované a pákové. Co to znamená? Standardizace nám říká, že nakoupíte-li futures, nakoupíte vždy stejné množství komodity ve stejné kvalitě. Je-li něco pákové, pak to znamená, že se využívá k obchodování tzv. margin. Tyto specifikace určuje burza a jsou závazné pro všechny účastníky trhu.

Investice do zlata skrze futures

Převedeno na konkrétní příklad, investování do zlata přes futures kontrakt znamená to následující. Burza specifikuje, že nákupem jednoho kontraktu futures na zlato (který se označuje symbolem GC) nakoupíte 100 trojských uncí zlata. Nemůžete tedy nakoupit jen jednu trojskou unci nebo jen jeden kilogram zlata.

Z toho vyplývá, že investování do zlata přes futures je poměrně drahá záležitost. Málokdo totiž má na to nakoupit najednou sto uncí zlata. Naštěstí ale burza stanovuje tzv. margin, neboli minimální zálohu, kterou je potřeba složit, aby futures kontrakt šel koupit. Margin bývá násobně menší, než reálná cena podkladu. U futures na zlato se marže pohybuje od $3000 do $4500.

Není to ale tak, že složíte $3000 a někdo vám domů doručí 100 uncí zlata. Takové obchodování se zlatem by bylo velmi výhodné. Proto fyzické doručení u většiny brokerů včetně LYNX není možné. Futures se tak obecně využívají spíše na zjišťování nebo na krátkodobé spekulace. Obyčejný investor je nikdy nevyužívá pro nákup fyzické komodity jako takové.

LYNX TIP: Problematika futures je poměrně komplexní a o tom, jak fungují futures blíž, se můžete dočíst v našem futures průvodci.

Výše jsme si řekli, že burza vždy stanovuje pravidla pro konkrétní kontrakty. Existuje několik futures kontraktů, které lze pro investování do zlata využít. Každý má jiná specifika.

Nejvíce využívaným je futures kontrakt, který se označuje jako GC (Gold Comex). Má jako podklad 100 trojských uncí, nejmenší pohyb ceny je $0,10 na jednu unci a aktuální intradenní marže je necelých $3000. Tento kontrakt má největší likviditu a dalo by se říci, že je jakýmsi standardem.

GC (Gold Comex) - graf

GC (Gold Comex) – nejvíce využívaný futures kontrakt pro obchodování zlata

Zvětšit

Druhý futures kontrakt na zlato, který lze využít, je E-mini Gold, který se označuje jako QO. Jeho podkladem je 50 trojských uncí a nejmenší pohyb ceny je $0,25 na unci. Tento kontrakt je tedy „menší“, má násobně menší likviditu než GC a má i menší intradenní marži, která je zhruba $1500.

Třetí futures kontrakt vhodný na obchodování zlata, je E-micro Gold (označuje jako MGC). Jak už název napovídá, je ještě menší než předchozí, podkladem je pouze 10 trojských uncí zlata, ale obchoduje se více a častěji než QO. Intradenní marže je kolem tří set dolarů.

Všechny tři výše zmíněné futures kontrakty se obchodují na americké burze NYMEX.

Pak ještě existuje futures kontrakt na zlato pod označením YG, který se obchoduje na burze ICE. Jeho podkladem je 32,15 trojských uncí a z hlediska volume i marží je tento kontrakt srovnatelný s E-mini Gold.

Investování do zlata skrze opce

K investování do zlata je možno využít i opce, resp. opce na futures. Opět je třeba nejprve pochopit, jak opce fungují, seznámit se všemi mechanizmy a riziky. Ve zkratce,  opce jsou práva, která dávají nakupujícímu možnost do určitého data vstoupit do trhu long či short na cenách, které si předem zvolil. Problematika opcí je pravděpodobně ještě složitější, než problematika futures.

Jak na velký kontrakt GC obchodovaný na burze Nymex, tak na kontrakt YG obchodovaná na ICE se dají nakupovat i vypisovat opce. Na menší kontrakty QO a MGC se opce neobchodují.

Opce je možné obchodovat ale i na řadu zlatých ETF a i na řadu zlatých akcií, o kterých si povíme dále.

Zlaté ETF

Pokud chce někdo investovat do zlata „bezpečněji“ než nákupem páčených futures nebo opcí, nabízí se nákup tzv. „zlatých ETF. Zkratka ETF označuje burzovně obchodované fondy, které sledují vývoj určitých podkladových aktiv. Zlatá ETF sledují vývoj ceny zlata, ať už spotového nebo přes nějaké finanční instrumenty.

Problematiku burzovně obchodovaných fondů rozebíráme v ETF průvodci. Jedná se o investiční fondy, které nakoupí nějaké finanční či nefinanční aktiva a následně vydají své vlastní akcie se kterými je možné obchodovat na burze. Zlaté ETF tedy investiční fondy nakupují buď na zmíněné futures kontrakty na zlato nebo nakupují fyzické zlato nebo nakupují akcie firem, které zlato těží nebo nakupují bondy které jsou zlatem kryté atd.

zlatoTím, že investiční fondy nakoupí a drží aktiva, která souvisí se zlatem a následně vydají své cenné papíry, je zaručena velmi silná korelace. Pakliže bude cena fyzického zlata růst, bude růst i cena akcií fondů, které fyzické zlato drží.

Výhodou takové investice do zlata je diverzifikace. Namísto toho, aby investor vybíral jednu konkrétní akcii jedné konkréní firmy, která např. těží zlato, koupí ETF, které ve svém portfoliu drží mnoho takových akcií. Kupuje tedy celý sektor a vyhýbá se tak nepříjemné možnosti, že zrovna vybral tu jednu smolnou akcii.

Obchodování ETF probíhá stejně jako obchodování akcií, nebývá u nich (většinou) žádný pákový efekt jako u futures. Celkově jsou mnohem jednodušší na pochopení i na výpočet rizika potenciálu. Nejsou ani tak kapitálově náročné a hodí se tedy lépe pro začínající investory.

Na světě existuje velká paleta ETF trhů, které kopírují zlato a investování do nich je velmi populární. Jaké zlaté ETF vybrat je vždy otázkou, kterou si musí každý zodpovědět sám potom, co se seznámí s detaily konkrétního trhu. Informace o konkrétním ETF je nejlépe hledat v prospektu, který každý fond povinně vydává.

Investice do zlata skrze ETF

Bohužel současná legislativa EU omezuje obchodování amerických ETF pro občany České republiky. Ty nejznámější a nejvíce využívané ETF, které se obchodují na americké burze ARCA jako je SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) nebo ETFS Physical Swiss Gold (SGOL), nejsou aktuálně pro běžného investora dostupné.

Náhradu je tedy potřeba hledat v Evropě.

Více se dočtete ve článku >> Jaká ETF obchodovat v Evropě?

Jedním z nich je Xetra-Gold, který se obchoduje v eurech na německé burze. Najdete ho pod symbolem 4GLD. Tento fond drží bondy, které jsou kryté fyzickým zlatem. Každý z nich dává majiteli právo na jeden gram zlata. Více o tomto ETF je v tomto prospektu.

Xetra Gold (4GLD) - graf

Xetra Gold (4GLD) – graf

Zvětšit

Dalším tipem na investici do zlata skrz evropské ETF je ETFS Physical Gold se symbolem VZLD. Obchoduje se v eurech na burze IBIS, má asi desetkrát větší denní objemy než předchozí. Cenné papíry jsou kryty zlatými pruty, které uložené v HSBC. Více informací naleznete v tomto prospektu.

Další volbou pro zlaté ETF může být L&G Gold Mining UCITS, které najdete pod symbolem ETLX. Obchoduje se v eurech na burze IBIS. Toto ETF trackuje index DAXglobal® Gold Miners, který obsahuje akcie společností těžících zlato. Více informací naleznete v tomto prospektu

Existuje určitě řada dalších evropských ETF, které umožňují investovat do zlata ať už v eurech nebo v britských librách. Budete li nějaké hledat, můžete využít tento rozcestník: https://www.justetf.com.

LYNX TIP: Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování vybraného ETF.

Akcie těžařů zlata

Další možností, jak investovat do zlata, je nakoupit akcie firem, které zlato těží nebo jej nějak zpracovávají, distribuují, či z něj vyrábí třeba šperky. Velkou skupinou jsou akcie zlatých těžařů, což jsou právě firmy, které zlato (přípádně i jiné cenné kovy) kutají. Takových firem existuje celá řada prakticky všude po světě. Liší se kapitalizací, operativními náklady, dividendou, tržní cenou, apod.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Investice do zlata skrze akcie

Podobně jako se vžil akronym FANG, který označuje 4 lídry „tech“ odvětví (Facebook, Amazon, Netflix, Google), existuje i akronym BANK, který označuje 4 lídry odvětví těžby zlata. Patří tam Barrick Gold (ABX), Agnico Eagle Mines (AEM), Newmont Mining Corp (NEM), Goldcorp (GG). To, zda jde o top 4 akcie v tomto sektoru, je samozřejmě diskutabilní a ryze subjektivní

Těžařských akcií je celá řada a budete-li investovat do zlata právě nákupem některé z nich, můžete využít tento odkaz, který nabízí zajímavé tituly. Následující dvě mohou být rovněž zajímavým tipem.

Barrick Gold

Barrick je lídrem na těžbu zlata, a to jak z hlediska velikosti, tak z ohledem na nízké provozní náklady. Vedení společnosti razí filosofii udržitelného rozvoje a dohlíží, aby náklady na těžbu nepřevyšovaly 815 dolarů na unci. Před dvěma lety společnost vygenerovala více než 1,5 miliardy USD volného cash flow a zvedla dividendu o téměř 50 %. V roce 2017 sice volné cash flow kleslo, ale i tak byla firma schopna pravidelné dividendy vyplácet s výnosem cca 1 % ročně.

Barrick Gold (ABX) - graf

Graf akcie Barrick Gold (ABX)

Zvětšit

Royal Gold

Royal Gold není úplně tradiční těžební společností, která musí investovat do nákladného vybavení, aby zlato dostala ze země. Tato firma generuje příjmy hlavně prostřednictvím licenčních poplatků a smluv s firmami, které cenný kov těží. Tento nízkonákladový obchodní model je pro Royal gold výhodný, v roce 2017 byla firma schopna přeměnit více než 50 % příjmů na volný cash flow.

Výhody nákupu zlata skrze burzovní produkty

Každá investice má své výhody i nevýhody. Držení fyzického zlata je alternativou pro ty, kteří rádi vlastní hmatatelný majetek spíše než nějaké kusy papíru. Nevýhodou je mnohem nižší likvidita a vyšší spread oproti zlatu ve formě burzovních instrumentů.

Pokud fyzické zlato držet nechcete, pak je nákup akcií společností, které zlato těží nebo nákup nějakého ETF, které zlatý sektor trackuje dobrou a relativně bezpečnou alternativou.

Jste-li zkušenější a agresivnější, pak můžete využít pákový efekt a těžit z rostoucích cen zlata nákupem futures kontraktů. Nezapomínejte ale na to, že jde o deriváty, které jsou páčené a občasné prudké pohyby mohou celkem nepříjemně překvapit.

Investice do zlata s LYNX

LYNX umožňuje obchodovat se zlatem s využitím všech výše zmíněných možností. Jakožto broker, který má přístup na více než 100 burz po celém světě ve 30 zemích, vám dám dává širokou možnost výběru toho správného instrumentu právě pro vaši potřebu.

Obchodujte zlato u LYNX přes akcie, opce, futures či přes ETF. LYNX zajišťuje obchodování v rychlé, uživatelsky přívětivé a stabilní obchodní platformě LYNX Trading (TWS) za extrémně nízké poplatky.

Lukáš Koťátko

Lukáš Koťátko

Na finančních trzích se aktivně pohybuje od roku 2013. Obchoduje intradenní futures na americké akciové indexy.

Kontaktovat jej můžete e-mailem na l.kotatko@lynxbroker.cz.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05