Komoditní spready: Praktický průvodce pro obchodování

Hledáte cestu, jak zhodnocovat své prostředky pomocí časově nenáročné strategie?

Komoditní spready mohou být odpovědí. Jak název napovídá, jedná se o specifický přístup k obchodování komodit. Obchodování komoditních spreadů je krom své časové nenáročnosti oblíbené také pro omezené riziko.

Časová nenáročnost v kombinaci s omezeným rizikem a velmi zajímavými potenciálními zisky? Není divu, že komoditní spready patří o jednu z rychle se rozvíjejích oblastí tradingu.

Tento praktický průvodce vám vysvětlí vše, co byste měli vědět o obchodování komoditních spreadů a zaručeně vám rozšíří tradingové obzory.

1. Jak obchodovat komodity?

Komodity se na burzách obchodují v podobě takzvaných futures kontraktů. Jedná se o derivát, který znamená dohodu mezi dvěma stranami o budoucím nákupu či prodeji podkladového aktiva, v tomto případě určité komodity.

Každý z těchto kontraktů je standardizován. To znamená, že všechny kontrakty mají předem stanovené parametry, jako datum expirace, velikost a kvalitu. Expirací se rozumí termín, ve kterém dojde k zániku kontraktu. V době expirace se vyrovnají závazky mezi kupujícím a prodávajícím. To může proběhnout ve formě finančního vypořádání nebo doručením komodity.

U společnosti LYNX není fyzické dodání komodity povolené, a tak je systémem zabráněno tomu, aby po expiraci došlo k povinnosti fyzické dodávky komodity. Pokud by klient svou pozici včas neuzavřel, učiní tak platforma automaticky. Při obchodování ropy se nemusíte obávat, že Vám před domem přistane 1.000 barelů černého zlata.

Označení měsíců pro futures kontrakty

Velikost kontraktu udává, kolik dané suroviny je obsaženo v jednom futures kontraktu. U ropy obchodované pod zkratkou CL se jedná o 1.000 barelů této suroviny. U kvality se rozumí pouze chemické složení, není zde přihlíženo k tomu, kdo komoditu produkuje nebo dodává.

Futures kontrakty se na burze obchodují pod zkratkami, které mají určitý systém. Jako první se uvádí zkratka komodity nebo jiného podkladového aktiva. Následně se používá písemná označení pro měsíc, kdy kontrakt expiruje a jako poslední je dvojčíslí, které značí koncovku roku ve kterém kontrakt expiruje. Příkladem může být CLK18 – CL značí Crude Oil (ropu); K znamená expirační měsíc květen (viz tabulka níže) a 18 představuje rok 2018.

2. Co jsou komoditní spready?

Komoditní spready představují jednu z obchodních strategií pro obchodování futures kontraktů. Při ní se nejčastěji tvoří spread pomocí dvou futures kontraktů, kdy jeden nakupujeme a druhý prodáváme. Nakoupený a prodaný futures kontrakt se musí lišit, a to v expiraci nebo podkladovém aktivu. Futures kontrakty se ve spreadu někdy označují jako nohy. Spread má minimálně dvě nohy.

Pro lepší ilustraci se podíváme na konkrétní příklad. Bude se jednat o nákup spreadu na zemní plyn, který se obchoduje pod označením NGG18 – NGF18.

Jelikož už známe značení futures kontraktů, můžeme jednoduše poznat, že se jedná o spread, který je tvořen dvěma futures kontrakty. Prvním je NGG18 zemní plyn (Natural Gas) s expirací v únoru 2018 a druhým kontraktem je také zemní plyn s expirací v lednu 2018. První kontrakt se nakupuje a druhý se prodává.

Graf na spread vykresluje celkovou hodnotu spreadové pozice a vypadá následovně:

Graf na spread vykreslující celkovou hodnotu spreadové pozice

Zdroj: Seasonalgo

V grafu je několik křivek, které mají podobný vývoj (červená, zelená, modrá), těmi se budeme zabývat až později. Černá křivka ukazuje aktuální hodnotu spreadu. Zde je dobré si všimnout, že hodnota spreadu může nabývat i záporných hodnot. Je to dáno tím, že se hodnota rovná rozdílu jednotlivých futures kontraktů. Obchodní okno, neboli období, na který byl spread naplánován, je ohraničeno svislými úsečkami se zelenou a červenou barvou.

Při nákupu komoditního spreadu obchodník spekuluje na zvýšení rozdílu mezi jednotlivými futures kontrakty. K tomu může dojít v následujících případech:

 1. Cena NGG18 poroste a NGF18 bude klesat
 2. Cena NGG18 poroste a NGF18 se nezmění
 3. Cena NGG18 poroste rychleji nežli cena NGF18
 4. Cena NGG18 bude klesat pomaleji nežli cena NGF18
 5. Cena NGG18 se nezmění a cena NGF18 bude klesat

Zajímáte se o komoditní spready?

Zjistěte více o obchodování komoditních spreadů, stáhněte si informační balíček zdarma.

3. Komoditní spready vs. Outright futures

Obchodování spreadů ve srovnání s outright, neboli jednotlivými futures kontrakty, má své pro a proti. Často se u komoditních spreadů uvádí, že nejsou tak rizikové jako jednotlivé futures, což je dáno tím, že se jednotlivé nohy spreadu navzájem zajišťují. To je v určitých případech pravdivé, ale i zde se najdou výjimky, a záleží především na tom, jaký typ spreadů zvolíte. Na toto téma se podíváme později.

V případě, že budete obchodovat komoditní spread, který je tvořen kontrakty s rozdílnou expirací ale stejným podkladem, budete mít nižší požadavky na marži nežli v případě obchodování samostatného outright kontraktu.

Zisk u futures kontraktů funguje na stejném způsobu jako u akcií, pokud nakoupíte futures kontrakt, budete profitovat v případě, že jeho cena vzroste. Naopak pokud kontrakt prodáte, budete profitovat v případě, že bude cena kontraktu klesat.

U komoditních spreadů je vice možností, kdy bude obchodník v zisku. Ty jsou uvedeny níže:

 1. Cena NGG18 poroste a NGF18 bude klesat
 2. Cena NGG18 poroste a NGF18 se nezmění
 3. Cena NGG18 poroste rychleji nežli cena NGF18
 4. Cena NGG18 bude klesat pomaleji nežli cena NGF18
 5. Cena NGG18 se nezmění a cena NGF18 bude klesat

Ztráta na spreadu vznikne v opačných případech.

4. Co je to intrakomoditní spread?

Jedná se o typ spreadu, u které jsou podkladem dva futures kontrakty stejné komodity s rozdílným datem expirace. Příkladem může být výše zmíněný spread na zemní plyn (NGG18-NGF18). U těchto spreadů jsou poměrně nízké marže a považují se za méně rizikové než interkomoditní spready.

To je dáno tím, že u stejné komodity se i při rozdílných expiracích předpokládá podobný vývoj v ceně. Pokud roste cena komodity, očekává se, že se to projeví růstem ceny futures kontraktů napříč expiracemi.

5. Co je to interkomoditní spread?

V tomto případě se jedná o typ spreadu, kdy se využívá rozdílných podkladů u futures kontaktů, se stejnou nebo rozdílnou expirací. Tento typ obchodování je považován za riskantnější. Důvodem je to, že jednotlivé komodity nemusí mít společný vývoj v ceně a každá se může vydat svým směrem.

6. Co je to sezónnost a jak ji využít pro trading?

Jakákoliv změna, která nastává s určitou pravidelností, může být nazývána sezónností. V případě obchodování spreadů se nejčastěji využívá sezónnosti, která se opakuje každý rok.

To může být spojeno třeba se sklizní některé z komodit nebo ročním obdobím. U zmíněného příkladu se zemním plynem se dá předpokládat, že v zimě dochází k vyšší spotřebě v domácnostech kvůli potřebě topit.

Jakmile je vyšší poptávka po komoditě, dá se očekávat zvyšování její ceny. Jedná se o případ, kdy nám tato sezónní záležitost může pomoci při výběru a stavbě spreadu.

Co je to sezónnost a jak ji využít pro trading - Graf NGG18-NGF18

Zdroj: Seasonalgo

7. Jaké jsou výhody obchodování komoditních spreadů?

Obchodování komoditních spreadů přináší několik výhod oproti samotnému obchodování futures kontraktů. Mezi hlavní výhody patří:

 • Nižší požadavky na marži
 • Nižší volatilita
 • Ochrana před limitními pohyby na trhu
 • Využití sezónnosti

Jednou z klíčových výhod obchodování komoditních spreadů je právě sezónnost.

8. Jak vybírat komoditní spready?

Co se týče podkladů tak existuje velké množství futures kontraktů  a navíc s různými expiracemi, proto je vhodné mít na analýzu všech možných kombinací kvalitní software, který tuto složitou analýzu dokáže vykonat.

V současnosti ke špičce mezi analytickými nástroji patří platforma Seasonalgo, kterou také využíváme v rámci webinářů zaměřených na analýzu komoditních spreadů. Klienti, kteří si zaregistrují Seasonalgo prostřednictvím LYNX, získávají plný přístup k platformě na 30 dní a následně 10% slevu pro její zakoupení.

Platforma Seasonalgo umožňuje vytvořit vlastní nastavení pro selekci spreadů, podle kterého následně může vybírat vhodné obchodní příležitosti. Kritériem může být velké množství informací jako například typ podkladového aktiva, délka obchodu a jeho rizikovost, úspěšnost ve srovnání s předchozími roky, a to až 50 let zpětně, a mnoho dalších.

9. Jaká data sledovat při obchodování komoditních spreadů?

I přes to, že se o komoditních spreadech říká, že jsou nenáročné, určitě je pár nutností, které by neměl žádný obchodník s komoditami brát na lehkou váhu. Jedná se především o reporty na jednotlivé komodity.

Těmito reporty mohou být třeba zveřejněné informace ohledně úrody (WASDE Report), produkce nebo změny postavení účastníků trhu (COT Report). Zároveň se může jednat i o různá politická rozhodnutí. Například cena ropy je velice silně ovlivněna skupinou zemí OPEC. Pokud se uskutečňuje zasedání tohoto uskupení, je dobré monitorovat dění na trzích nebo pro začínající obchodníky vůbec do obchodu nevstupovat.

Informací zveřejňovaných u komodit je poměrně hodně, výhodou právě mohou být externí softwary, které mají kalendář událostí pro jednotlivé komodity a zároveň i jejich reportované zprávy. Jedním z nich je i zmiňované Seasonalgo.

Podívejte se >> Práce s programem Seasonalgo

10. Na co si dát pozor při obchodování komoditních spreadů?

U komoditních spreadů, stejně jako u jakýchkoliv jiných obchodních strategií, platí dodržování rizika. Být si vědom a hlídat si ztráty je jedním ze základních úspěchu v obchodování.

Hlídat si důležité zprávy, kterými můžou být i zmíněné reporty nebo zasedání důležitých hráčů na trhu.

Vždy si hlídejte poslední den, kdy kontrakt můžete obchodovat. Jelikož nemůžete odebírat fyzicky komoditu, může být poslední obchodní den ještě před expirací kontraktu.

U interkomoditních spreadů, těch, které mají v jednotlivých nohách rozdílné podkladové aktivum, je důležité sledovat otevírací hodiny burzy. Často si obchodníci u těchto typů spreadů neuvědomují, že jeden z kontraktů může mít rozdílné obchodní hodiny než druhý, což poté může být nepříjemným překvapením, pokud s tím obchodník předem nepočítá.

11. Jak obchodovat komoditní spready u LYNX?

Platforma LYNX Trading je pro tento typ obchodování upravena tak, aby byla schopna vytvářet spreadovou pozici pomocí funkce „Kombo“. Stačí jednoduše vybrat jednotlivé futures kontrakty a platforma Vám kombo pozici vytvoří a umožní zobchodovat.

V platformě LYNX Trading si můžete jednoduše zobrazit komoditní spread u něhož rovnou vidíte zisk či ztrátu a zároveň jednotlivé futures, kterými je spread tvořen.

Zaujaly vás komoditní spready a jejich obchodování?

Obchodujte komoditní spready se spolehlivou a stabilní platformou LYNX Trading, která nabízí obchodování s extrémně nízkými poplatky na více než 100 burzách ve 30 zemích světa. V platformě LYNX Trading jsou navíc unikátní nástroje přímo určené pro obchodování komoditních spreadů.

Šimon Janů

Šimon Janů

Senior Account Manager

Autorem je Šimon Janů. Obchodováním se zabývá aktivně od roku 2014. Od počátku se věnuje aktivnímu i pozičnímu obchodování komoditních spreadů a amerických akciových indexů. Při obchodování využívá zejména technickou analýzu. 

Šimon Janů je častým lektorem LYNX Webinářů, ve kterých se zabývá možnostmi obchodování na platformě Trader Workstation. Kontaktovat jej můžete e-mailem na s.janu@lynxbroker.cz 

LYNX: Jedna platforma, nesčetně výhod
 • Extrémně nízké poplatky
 • Globální investování na více než 100 trzích
 • Profesionální obchodní platforma nabízí jednoduchost, rychlost a spolehlivost
 • Tipy a vzdělávání od profesionálních investičních expertů
Broker Roku 2015 a 2016 v České republice
Nejlepší online broker podle Handelsblatt 2013-2015 (DE)
Nejlepší broker roku 2013 a 2016 podle Gouden Stier (NL)
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05