Nejlepší akcie 4. generace – investujte do nové éry umělé inteligence

Rostoucí digitalizace ekonomiky vede k vážným změnám, zejména ve výrobě, a má obrovský dopad na moderní pracovní svět.

Stále více výrobních procesů je digitalizováno moderními IT systémy, takže mohou být provozovány automatizovaně a pokud možno co nejvíce autonomně.

Tento trend je občas přeneseně označován jako Průmysl 4. generace, ale známější pojmenování je Industrial Internet of Things (IIoT), což můžeme přeložit jako internet věcí v industriálním sektoru.

V následujícím článku se dočtete:

  1. Budoucnost průmyslu
  2. Silnější zaměření na přání zákazníka
  3. Obavy z hrozící ztráty pracovních míst nejsou odůvodněné
  4. Nejlepší akcie 4. generace v roce 2019
  5. Akcie 4. generace u LYNX

Budoucnost průmyslu

Označení „4. generace“ vyjadřuje, že po parním stroji, montážní lince a elektronice / IT nyní začala čtvrtá průmyslová revoluce. V inteligentních, digitalizovaných továrnách, tzv chytrých továrnách, budou v budoucnu komplexní výrobní procesy digitálně propojeny pomocí společné datové platformy založené na senzorech, aby se samy mohly organizovat a tím umožnit zvýšení produktivity.

Umělá inteligence v podobě samoučitelných strojů, které mohou situačně reagovat na základě empirických hodnot a velkého množství dat je cesta, kterou se moderní průmysl bude ubírat.

Inteligentní síť již neoptimalizuje jediný výrobní krok, ale celý řetězec tvorby produktu napříč společnostmi, takže všechny výrobní a logistické procesy probíhají co nejpružněji a efektivněji.

Například „promyšlený“ výrobní robot může v reálném čase předat dodavateli potřebné údaje o zakázce nebo výrobě a také stavu zásob. Pak může automaticky připravit a poskytnout odpovídající množství surovin nebo komponent ve správný čas, což šetří společnostem zdroje, čas a energii.

Silnější zaměření na přání zákazníka

Vytváření sítí a digitalizace výroby zahrnuje celý životní cyklus výrobku, od vývoje přes výrobu, prodej, použití a údržbu až po recyklaci.  Ve všech fázích jsou generována a vyhodnocována data, která pak vstupují do výrobního procesu s cílem optimalizovat užitek koncového zákazníka.

Individuální požadavky zákazníků a řešení šitá na míru mohou být realizovány mnohem snadněji díky digitalizované a mezipodnikové koordinaci všech výrobních procesů.

Digitální přenos umožňuje přenášení, provádění a kontrolu prostřednictvím složitých (speciálních) konfigurací ve všech výrobních krocích. To bývalo obtížné a drahé, především kvůli vysoké potřebě koordinace. Očekává se, že individuální řešení budou mít stále větší podíl nejen ve strojírenství, ale i v mnoha dalších oblastech.

Obavy z hrozící ztráty pracovních míst nejsou odůvodněné

Nejlepší akcie 4. generaceTrend směrem k průmyslu 4. generace již nelze zastavit, a to i přesto, že kromě velkého množství možností v důsledku rostoucího stupně automatizace existují i ​​rizika jako ztráta pracovních míst. Robotizace bude stále více nahrazovat lidi ve výrobě.

Oproti tomu, mnoho společností se zaváděním robotizace do výroby naopak zvyšuje počet zaměstnanců.Vysvětlení může být následující: Čím vyšší je produktivita společnosti, tím lepší jsou vyhlídky růstu a tím i podmínky pro rostoucí počet zaměstnanců.  Celkově by tedy průmysl 4.0 mohl dokonce pozitivně ovlivnit počet zaměstnanců.

Vliv průmyslu 4.0 na trh práce lze tedy momentálně těžko predikovat.

Nejlepší akcie průmyslu 4. generace

Kromě vyššího stupně automatizace povede průmysl 4. generace ke zlepšení kvality, rychlejšímu přizpůsobení výroby a zásadně přesnějšímu a flexibilnějšímu řízení všech výrobních procesů.

Především společnosti v oblasti senzorové technologie, robotiky, strojírenství, IT bezpečnosti a elektrotechniky jsou předurčeny k tomu, aby převzaly vedoucí úlohy v oblasti průmyslu 4 generace nebo „průmyslového internetu věcí“.

Není tedy pochyb o tom, že rozvíjející se miliardový trh bude také produkovat řadu vítězných akcií. Níže najdete náš seznam nejslibnějších akcií průmyslu 4. generace.

3. Akcie Cognex Corporation

Cognex Corporation (ISIN: US1924221039 – Symbol: CGNX – Měna: USD) je přední světový výrobce softwaru a senzorů používaných v automatizované výrobě. Systémy společnosti založené v roce 1981 mohou vizuálně kontrolovat součásti nebo hotové výrobky, detekovat závady, monitorovat montáž výrobků nebo provozovat montážní roboty.

V 90. letech pomohly modulární systémy Cognex automatizovat výrobu v polovodičovém a elektronickém průmyslu. Zatímco výroba polovodičů je pro Cognex i nadále důležitým trhem, společnost dnes zaměřuje větší část svých aktivit do vizuálních aplikací pro farmaceutický, automobilový, zdravotnický, potravinářský a letecký průmysl.

Akcie společnosti se momentálně obchodují za cenu 40 USD. Ocenění společnosti je přibližně 7,5 miliardy USD.

Tržby společnosti za poslední 3 roky vzrostly v průměru o 27 %, zatímco růst zisku ve stejném období dosáhl v průměru 21 %. Pro běžný fiskální rok 2019 však analytici očekávají mírný pokles zisku o 11% z 1,20 USD na 1,07 USD. Do roku 2020 se očekává mírně vyšší nárůst zisku o 27 % na 1,36 USD na akcii.

Společnost z Massachusetts má v oblasti vizuálních systému nejvyšší podíl na světovém trhu, díky čemuž je v průmyslu 4. generace jedničkou na trhu v oblasti automatizované výroby.

Akcie Cognex posílily ze 14 USD na více než 70 USD během necelých 2 let. Nyní však cena v rámci korekce klesla na polovinu. Pro dlouhodobé investory by současná cenová úroveň mohla být zajímavou vstupní příležitostí.

Akcie CNGX; Zdroj. www.tradingview.com

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

2. Akcie Brooks automatization

Brooks Automation (ISIN: US1143401024 – Symbol: BRKS – Měna USD) vyrábí přesné automatizační a kryogenní vakuové systémy pro výrobu polovodičů potřebných zejména v biologii. Společnost je světovým lídrem v oblasti robotiky při manipulaci s destičkami a vakuovými systémy pro výrobu polovodičů.

Nabídka Brooks Automation pokrývá širokou škálu produktů a služeb, jakož i komplexní outsourcingová řešení v průběhu životního cyklu biologických vzorků. Společnost v hodnotě 2,7 miliardy USD těžila z globálního trendu směrem k automatizaci výroby.

Sortiment zahrnuje například roboty a integrované automatizační systémy pro manipulaci s různými materiály. Také jsou vyvíjeny a uváděny na trh systémy pro vakuovou a tepelnou stabilitu v kritických provozních prostředích během výrobního procesu (např. Kryogenní teploty). Kromě toho společnost nabízí zařízení pro automatickou kontrolu znečištění, úpravu a přístrojové vybavení pro nosiče destiček a křídel. Mezi jeho služby patří výměna a oprava komponentů, sledování a diagnostika prediktivního řízení rizik.

V posledních třech letech vzrostly tržby v průměru o 7 %. Ve stejném období se zisk zvýšil v průměru o 24 %. Pro celý rok 2018/19 analytici očekávají pokles zisku o -26 % a poté v roce 2019/2020 dojde k přibližnému zdvojnásobení výsledku. Akcie Brooks Automation, která je od roku 2014 kótována na Nasdaq, dosáhla na začátku května 2019 nového historického maxima.

Brooks Automation těží z rostoucí automatizace v high-tech průmyslu pomocí inovativních robotických systémů a vakuových řešení. To se odráží i v ceně akcií, která se od realizace IPO v roce 2014 vyvíjela kladně.

Pro střednědobé a dlouhodobé investory je proto tato akcie slibnou investicí.

Akcie BRKS; Zdroj. www.tradingview.com

1. Akcie Palo Alto Networks

Americká softwarová společnost Palo Alto Networks Inc (ISIN: US6974351057 – Symbol: PANW – Měna: USD) vyvinula inovativní platformu, která umožňuje podnikům a vládám sledovat a chránit bezpečnost svých dat, systémů a sítí. Čím složitější a rozsáhlejší datový provoz mezi firmami a stroji, tím vyšší jsou nároky na bezpečnostní systémy. Software společnosti Palo Alto Networks nabízí zákazníkům relativně vysokou bezpečnost dat. Společnost je na akciovém trhu oceněna zhruba na 23 miliard USD.

V digitalizovaných továrnách se někdy mezi stroji a firmami vyměňují velmi citlivá data a existuje mnoho rozhraní a přístupových bodů. Proto je bezpečnostní aspekt nesmírně důležitý. V případě opomenutí bezpečnostního aspektu může vzniknout obrovská finanční škoda – zejména v automatizovaných výrobních procesech.

Platforma Palo Alto Networks umožňuje detailní a cílené sledování provozu v reálném čase pro všechny aplikace a uživatele v rámci sítě. Bez ohledu na zatížení a rychlost sítě je možné sledovat a analyzovat případné využití dat z hlediska abnormalit.  V důsledku toho mohou od samého počátku být identifikována rizika útoků hackerů, průmyslové špionáže, neautorizovaného přístupu a zneužití dat.

Za poslední tři roky dosáhla společnost Palo Alto Networks průměrného růstu tržeb o 30 %. Zisky byly dokonce v průměru neúměrně zvýšeny o + 53 %. Také v běžném rozpočtovém roce by měla společnost opět vykazovat jasný nárůst zisku o zhruba 41 %. Není divu, že se hodnota akcií Palo Alto v posledních letech vyvíjela kladně.

Dlouhodobí investoři mohou stále kupovat akcie za aktuální cenu 228 USD. Vzhledem k tomu, že bezpečnost IT bude v následujících letech hrát stále významnější roli, zejména v oblasti průmyslu 4. generace, společnost má stále obrovský růstový potenciál.

Akcie PANW; Zdroj. www.tradingview.com

Akcie 4G u LYNX

do 4G akcií můžete u LYNX investovat z pohodlí svého domova prostřednictvím naší profesionální platformy.

Sledujte naše makroekonomické zpravodajství či frekventovanější WhatsApp mobilní zpravodajství.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemi, ETF, futures, opcemi či forexem za příznivé poplatky.

Obchodujte akcie s LYNX

S LYNX je jednoduché vytvořit si diverzifikované portfolio. Pomůže Vám k tomu přístup na více než 100 burz ve 30 zemích světa. Zároveň máte možnost sledovat aktuální akciové tipy od LYNX , které mohou sloužit jako inspirace pro Vaše portfolio.

Investiční produkty
Petr Holý

Petr Holý

O finanční trhy se zajímá od roku 2015 – zejména o forex, opce a akcie. Od roku 2018 aktivně obchoduje opční spready na americké akciové indexy. K analýze svých obchodů používá kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05