Řecká písmena

Řecká písmena (Option Greeks) vyjadřují citlivost ceny opce na změnu parametrů podkladu. Jednotlivé citlivosti jsou označované podle řeckých písmen. Hlavními faktory působícími na cenu opce jsou cena podkladu, čas do expirace a volatilita. Z pohledu finanční matematiky je možné odvodit více parametrů působíc ích na cenu opce. Pro většinu investorů jsou postačující následující čtyři – delta, gamma, theta, vega. Jejich hodnoty mohou být kladné nebo záporné podle toho, jak působí na změnu ceny opce.p>

Delta

Delta měří vliv změny ceny podkladu na cenu opce. Určuje, o kolik se změní cena opce při změně podkladu o jeden bod. Hodnota delty je od -1 do 1, pro obchodování např. opcí na akcie je nutné zohlednit to, že jedna opce pokrývá 100 ks akcií. Nakoupená call opce se chová podobně jako dlouhá pozice v akciích, tedy s nárůstem ceny podkladu narůstá i cena opce (+), vytváří se zisk. Nárůst ceny akcie má pozitivní vliv na změnu ceny opce. Prodaná call opce se chová jako krátká pozice v akciích, tedy s nárůstem ceny podkladu se pozice dostává do ztráty (-). Změna ceny podkladu má negativní vliv na ziskovost opční pozice. Ziskovost koupené put opce má obdobný průběh jako krátká pozice v akciích. S poklesem ceny podkladu se put opce dostává do zisku (+). Změna ceny podkladu má pozitivn í vliv na ziskovost. Prodaná put opce se chová jako dlouhá pozice v akciích, tedy s poklesem ceny podkladu se generuje ztráta (-). Vliv změny ceny podkladu je negativní. Dlouhá pozice v akciích má delta vždy 1, krátká pozice má deltu vždy -1. Součet delta call a put opce na stejné realizační ceně je přibližně 1. V praktickém využití delta určuje přibližnou pravděpodobnost, že daná opce bude v čase expirace v penězích. Pokud má např. akcie cenu 95 USD a investor koupí call opci mimo peníze s realizační cenou 105 USD a deltou 0,05, má 5% pravděpodobnost, že do expirace cena podkladu bude nad 105 USD, a že nakoupená opce bude v zisku. Implicitně, má 95% pravděpodobnost, že tento obchod nebude ziskový. Naopak, pokud call opci prodá, má 95% pravděpodobnost, že opce expiruje bezcenná a investor si ponechá opční prémium. Opce daleko mimo peníze jsou lákavé, protože jsou podstatně levnější než opce s realizační cenou blíže k tržní ceně, nabízejí mož nost neomezeného zisku, ale pravděpodobnost zisku z takového nákupu je velmi nízká. Proto je efektivnější takové opce mimo peníze prodávat. Vypisovatel okamžitě obdrží opční prémium a má 95% pravděpodobnost, že podklad do expirace k realizační ceně 105 USD nepřijde. Opce poté expiruje bezcenná a investor si ponechá celé opční prémium jako zisk. Opce na penězích mají deltu 0,5, protože mají 50% pravděpodobnost, že budou v penězích při expiraci. Opce mimo peníze mají deltu nižší než 0,5, opce v penězích mají deltu větší než 0,5. V případě nákupu opce jako alternativní investice k akciím je výhodnější kupovat opce v penězích, které mají vysoké delta, protože nárůst ceny podkladu se projeví rychleji na ceně opce. Delta se mění nejen ve vztahu k podkladu, ale i ve vztahu k času do expirace. Opce s realizační cenou 130 USD, při tržní ceně 100 USD a expirací za 5 dní bude mít podstatně nižší deltu než opce s expirací za 90 dní. Je to tím, že je nižší pravděpodobnost, že cena akcie naroste ze 100 USD na 130 USD za 5 dní, než že cena naroste na 130 USD za 90 dní.

Gamma

Gamma udává rychlost změny delta. Určuje, o kolik se změní delta, pokud se cena podkladu změní o jeden bod. Pro dlouhé pozice v opcích je gamma pozitivní, pro krátké pozice v opcích je negativní. Její hodnota je nejvyšší u opcí na penězích. čím je opce víc v penězích nebo víc mimo penze, tím je hodnota gamma nižší.

Theta

Theta měří citlivost změny ceny opce na změnu času do expirace – časový rozpad. Pro dlouhé pozice je theta záporná, pro krátké pozice je kladná. Cena opce se skládá z dvou složek: vnitřní hodnoty a časové hodnoty. Pokud se nezmění cena podkladu ani volatilita, čas do expirace opce se bude zajisté zkracovat. Důsledkem toho cena opce bude klesat. Kupujícímu časový rozpad ceny opce přináší ztrátu. Proto při nákupu opce je nutné mít na paměti nejen správný odhad vývoje ceny podkladu, ale i čas, kdy se na danou úroveň cena dostane. časová hodnota opce a její rozpad je hlavním faktorem při využívání obchodování kreditních strategií. Při tomto typu obchodování není nutné přesně uhádnout směr vývoje podkladu ani čas, kdy tam cena přijde. Je podstatně jednodušší „uhádnout do kdy a kam cena podkladu nepřijde“ a na dané ceně prodat opci a inkasovat prémium. Nejvíc časové hodnoty mají opce na penězích. čím jsou opce víc v penězích nebo mimo peníze, tím je jejich časová hodnota nižší. časový rozpad opcí se projevuje s blížícím se datem expirace. Proto opce s bližší expirací mají vyšší theta než opce se stejnou realizační cenou, ale vyšším počtem dní do expirace.

Vega

Vega měří citlivost změny ceny opce na změnu volatility. Označuje, jak se změní cena opce, pokud se změní volatilita o 1%. Pro dlouhé opční pozice je vega kladné, pro krátké je záporné. Volatilitě, jak historické, tak implicitní, je věnována samostatná kapitola.

Gabriel Jurčák

Gabriel Jurčák

Autorem je Gabriel Jurčák. Finančním trhům se začal věnovat v roce 2003. Intradenní obchodování vyměnil v roce 2008 za poziční obchodování opčních spreadů a komoditních spreadů. Zaměřuje se na technickou analýzu, price action a využití statistiky v obchodování. Kontaktovat jej můžete na g.jurcak@lynxbroker.cz.  

Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje náš Twitter.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05
  [E-book ZDARMA] 11 strategií investičních guru

Jak vybírají své akcie nejúspěšnější investoři na Wall Street? Kniha 11 Super strategií největších investičních guru Vám ukáže, jak si sestavit akciové portfolio podle těch nejlepších investorů na světě.

Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
×