Swingové obchodování: Vzrušující investiční strategie

Co vám sedí lépe? Day trading nebo dlouhodobější investice?

A víte, že existuje styl, který nepatří ani do jednoho z výše zmíněných skupin?

Nachází se v jakémsi středu a jak už název článku napovídá, jedná se o swingové obchodování.

Swingový trading je založený na obchodování delších pohybů, než nabízí jen intradenní trh, zároveň ale kratších, než na které spekuluje dlouhodobý investor. Swingový trader drží pozice řádově několik dní, či týdnů vstupuje-li na intradenním timeframe. Vstupuje-li na timeframu vyšším, kupř. denním, drží pozice týdny či měsíce.

V tomto článku se blíže podíváme na následující témata:

  1. Co přesně swingové obchodování je
  2. Jak tuto strategii využít
  3. Co je třeba pro swingové obchody v platformě LYNX trading

Co je to swingové obchodování

Swingové obchodování je populární a široce rozšířená investiční metoda. Oproti daytradingu nabízí poklidnější čtení trhu a dlouhodobější držení pozice. V porovnání s dlouhodobým držením naopak nabízí výrazně vyšší flexibilitu a frekvenci vstupů i výstupů.

Swingové obchodování je možné provádět jak na stranu long (nákup) tak na stranu short (prodej). Často se swingově obchodují nepákové produkty, jako jsou kupř. akcie, ale swingově je možné obchodovat i produkty napáčené, tedy kupř. futures, případně CFD.

Swingové obchodování předpokládá, že trh, který obchodujeme, má patřičnou volatilitu a tvoří určité swingy (tedy jakési „vlny“). Právě tyto vlny se swingový trader snaží odhalit a zobchodovat.

Swingový trader často používá technickou analýzy k tomu, aby mohl lépe předvídat budoucí směr ceny. Swingový tradeři se často zaměřují na odhalení a obchodování trendu (tzv. trend following), k čemuž lze využívat radu různých indikátorů, o kterých jsme psali v minulých článcích.

Někteří swingoví obchodníci se spoléhají ve své analýze převážně na cenový graf a obchodují pouze na základě supportů a rezistencí. Ať už se ke vstupu do obchodu používají technické ukazatele či nikoliv, vždy je potřeba mít jasně stanovený plán, především pokud jde o řízení rizika.

Swingové obchodování už z principu cílí na delší profity a úměrně k tomu tedy zvětšuje svůj stop-loss. Pokud swingový trader obchoduje do trendu kupř. na základě supportů a rezistencí, měl by dbát na pozitivní poměr risku a zisku, s profitem cílit dva až třikrát dál, než je stanovený stop-loss.

Čtete také >> Skvělá příležitost: podhodnocené akcie s vyhlídkou oživení v roce 2020

Jak využít swingovou strategii pro své obchody

Swingové obchody vyžadují prostor a pohyb trhu. Trh, který se nikam příliš nehýbe lze těžko obchodovat swingově. To znamená, že v první řadě je potřeba odhadnout, že je v trhu nějaký trend. Jakým způsobem lze trend lépe odhalit se můžete dočíst v našich předchozích článcích o technické analýze. Posloužit může kupř. klouzavý průměr, indikátor ADX, nebo jiné studie.

Máme-li v trhu trend, který je vidět kupř. již z pohledu tvorby ceny – trh tvoří vyšší maxima a vyšší minima, může pro vstup do obchodu dobře posloužit situace, kdy se původní rezistence mění v support. Na obrázku výše vidíme takovou situaci kupř. v situacích, které jsou vyznačené šipkami.

Samozřejmě že hodnotit graf zpětně je vždy mnohem snazší, než hodnotit jej v moment, kdy se cena tvoří, nicméně velmi často platí, že původně silná rezistence se mění v support, na který cena reaguje odrazem. Graf nahoře je docela ukázkovým příkladem.

Na výše zmíněném obrázku ale kupř. vidíme bod A kde, by taková strategie nezafungovala. To je naprosto normální, v tradingu nic nefunguje 100 % a je úplně zbytečné si nalhávat, že je to jinak. Bylo by tu tedy potřeba přijmout řízenou ztrátu, případně, což je druhá možnost, použít vyšší stop-loss, který by sahal až pod první logickou úroveň, tedy minimum předchozího swingu. V takovém případě bychom i tento protipohyb přežili.

Další swing a otočka v bodě B opět ukazuje, že trh stále bere v potaz původní hladinu rezistence a odráží se výš.

Trading ovšem není pouze o vstupech, ale rovněž o výstupech. Budeme- li uvažovat, že kupř. vezmeme long obchod jako odraz v bodě A a logicky umístíme stop-loss až pod minimum předchozího swingu, musíme adekvátně tomu přizpůsobit i profit target a natáhnout jej na dvoj- až troj-násobek stanoveného stop-lossu. V takovém případě bychom z obchodu vystupovali až někde na posledním maximu.

Ve swingovém obchodování rovněž dává smysl používat tzv. trailing stop – tedy stop pokyn, který se automaticky posouvá, pakliže se obchod nachází v otevřeném zisku. Existuje nepsané pravidlo, že nachází-li se obchod v otevřeném zisku, který je roven stanovému stop-lossu, posouváme stoploss na vstupní cenu a vytváříme tzv. risk-free pozici.

Druhou možností, je uzavření poloviny pozice na zisku, který je roven stanovenému stop-lossu, a druhou polovinu pozice nechávat otevřenou pro delší profit.

Swingové obchodování v platformě LYNX Trading

Pro swingové obchody není třeba nic sofistikovaného nastavovat. Úplně stačí, když se naučíte rozpoznat trend, ať už pomocí indikátorů, nebo podle price action (supportů a rezsitencí). V platformě si pak můžete vykreslovat pouze pomocné linie, které určují hladiny možných odrazů.

Do platformy si můžete snadno připravit či zadat příkaz přímo z grafu a stejně tak jej můžete přímo v grafu upravit, či zrušit. Obrázek ukazuje linii, která znázorňuje připravený limitní pokyn. V případě, že se rozhodnete změnit limitní cenu, můžete jednoduše posunout linku přímo v grafu, což je výhodě právě v případě, když vidíte určité vstupní úrovně tvořené cenovou akcií.

Co je to swingové obchodování

Swingové obchodování je populární a široce rozšířená investiční metoda. Oproti daytradingu nabízí poklidnější čtení trhu a dlouhodobější držení pozice. V porovnání s dlouhodobým držením naopak nabízí výrazně vyšší flexibilitu a frekvenci vstupů i výstupů.

Swingové obchodování je možné provádět jak na stranu long (nákup) tak na stranu short (prodej). Často se swingově obchodují nepákové produkty, jako jsou kupř. akcie, ale swingově je možné obchodovat i produkty napáčené, tedy kupř. futures, případně CFD.

Swingové obchodování předpokládá, že trh, který obchodujeme, má patřičnou volatilitu a tvoří určité swingy (tedy jakési „vlny“). Právě tyto vlny se swingový trader snaží odhalit a zobchodovat.

Swingový trader často používá technickou analýzy k tomu, aby mohl lépe předvídat budoucí směr ceny. Swingový tradeři se často zaměřují na odhalení a obchodování trendu (tzv. trend following), k čemuž lze využívat radu různých indikátorů, o kterých jsme psali v minulých článcích.

Někteří swingoví obchodníci se spoléhají ve své analýze převážně na cenový graf a obchodují pouze na základě supportů a rezistencí. Ať už se ke vstupu do obchodu používají technické ukazatele či nikoliv, vždy je potřeba mít jasně stanovený plán, především pokud jde o řízení rizika.

Swingové obchodování už z principu cílí na delší profity a úměrně k tomu tedy zvětšuje svůj stop-loss. Pokud swingový trader obchoduje do trendu kupř. na základě supportů a rezistencí, měl by dbát na pozitivní poměr risku a zisku, s profitem cílit dva až třikrát dál, než je stanovený stop-loss.

Jak využít swingovou strategii pro své obchody

Swingové obchody vyžadují prostor a pohyb trhu. Trh, který se nikam příliš nehýbe lze těžko obchodovat swingově. To znamená, že v první řadě je potřeba odhadnout, že je v trhu nějaký trend. Jakým způsobem lze trend lépe odhalit se můžete dočíst v našich předchozích článcích o technické analýze. Posloužit může kupř. klouzavý průměr, indikátor ADX, nebo jiné studie.

Máme-li v trhu trend, který je vidět kupř. již z pohledu tvorby ceny – trh tvoří vyšší maxima a vyšší minima, může pro vstup do obchodu dobře posloužit situace, kdy se původní rezistence mění v support. Na obrázku výše vidíme takovou situaci kupř. v situacích, které jsou vyznačené šipkami.

Samozřejmě že hodnotit graf zpětně je vždy mnohem snazší, než hodnotit jej v moment, kdy se cena tvoří, nicméně velmi často platí, že původně silná rezistence se mění v support, na který cena reaguje odrazem. Graf nahoře je docela ukázkovým příkladem.

Na výše zmíněném obrázku ale kupř. vidíme bod A kde, by taková strategie nezafungovala. To je naprosto normální, v tradingu nic nefunguje 100 % a je úplně zbytečné si nalhávat, že je to jinak. Bylo by tu tedy potřeba přijmout řízenou ztrátu, případně, což je druhá možnost, použít vyšší stop-loss, který by sahal až pod první logickou úroveň, tedy minimum předchozího swingu. V takovém případě bychom i tento protipohyb přežili.

Další swing a otočka v bodě B opět ukazuje, že trh stále bere v potaz původní hladinu rezistence a odráží se výš.

Trading ovšem není pouze o vstupech, ale rovněž o výstupech. Budeme- li uvažovat, že kupř. vezmeme long obchod jako odraz v bodě A a logicky umístíme stop-loss až pod minimum předchozího swingu, musíme adekvátně tomu přizpůsobit i profit target a natáhnout jej na dvoj- až troj-násobek stanoveného stop-lossu. V takovém případě bychom z obchodu vystupovali až někde na posledním maximu.

Ve swingovém obchodování rovněž dává smysl používat tzv. trailing stop – tedy stop pokyn, který se automaticky posouvá, pakliže se obchod nachází v otevřeném zisku. Existuje nepsané pravidlo, že nachází-li se obchod v otevřeném zisku, který je roven stanovému stop-lossu, posouváme stoploss na vstupní cenu a vytváříme tzv. risk-free pozici.

Druhou možností, je uzavření poloviny pozice na zisku, který je roven stanovenému stop-lossu, a druhou polovinu pozice nechávat otevřenou pro delší profit.

Swingové obchodování v platformě LYNX Trading

Pro swingové obchody není třeba nic sofistikovaného nastavovat. Úplně stačí, když se naučíte rozpoznat trend, ať už pomocí indikátorů, nebo podle price action (supportů a rezsitencí). V platformě si pak můžete vykreslovat pouze pomocné linie, které určují hladiny možných odrazů.

Do platformy si můžete snadno připravit či zadat příkaz přímo z grafu a stejně tak jej můžete přímo v grafu upravit, či zrušit. Obrázek ukazuje linii, která znázorňuje připravený limitní pokyn. V případě, že se rozhodnete změnit limitní cenu, můžete jednoduše posunout linku přímo v grafu, což je výhodě právě v případě, když vidíte určité vstupní úrovně tvořené cenovou akcií.

Obchodujte přes LYNX

Objevte výhody obchodování na světových burzách přes LYNX.. Nabízíme nízké poplatky, nespočet investičních instrumentů, jako jsou akcie, ETF, futures, opce, CFD či forex, a možnost obchodovat na světových burzách. Naše platformy jsou přizpůsobeny tak, aby si investor i denní trader přišel na své.

Již od roku 2007 se zabývá světovými akciovými trhy. Specializuje se zejména na USA, trhy jihovýchodní Asie a na vlivy politických a makroekonomických událostí na zahraniční trhy. Kontaktovat jej můžete e-mailem na j.mlynek@lynxbroker.cz

Jonáš pro Vás připravuje pravidelné analýzy akciového trhu a makroekonomiky. Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje Jonáše na Twitter.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05