Uranové akcie – 2 nejlepší tituly v roce 2021

Uran je materiál používaný především v jaderných elektrárnách pro generování energie. Od problémů jaderného reaktoru Fukushima je tento sektor poměrně hojně kritizován. Své místo si nicméně stále drží.

Uran se používá i do jaderných zbraní, které jsou aktuálně velkým tématem především pokud jde o napětí mezi Severní Koreou a Spojenými státy.

Uran se těží a zpracovává stejně jako jiné materiály. Společnosti, které se na těžbu zaměřují, vydávají své akcie.

Přestože uranové akcie mají za sebou poměrně volatilní pohyby nahoru a dolů, řada investorů nyní sází na jejich růst.

Uranové akcie - uran jako investice

V následujícím článku se dočtete:

 • Uran – základní informace
 • Bude rok 2020 patřit uranu?
 • Rostoucí poptávka: Mnoho jaderných elektráren ve výstavbě
 • Uzavření dolů způsobuje nedostatek uranu na trhu
 • Snížení produkce poskytuje jasný výhled na uranové akcie
 • Omezený počet investičních příležitostí
 • Nejlepší uranové akcie 2020
 • Obchodování uranových akcií u LYNX

Uran – základní informace

uran jako investice - nejlepsi uranove akcie pro rok 2019Uran je radioaktivní kov šedobílé barvy, který se relativně hojně vyskytuje ve sloučeninách s více než 200 minerály v zemské kůře. Podle odhadů zdroje uranu vydrží nejméně dalších 50 až 200 let. Chemická značka je U a atomové číslo 92.

V současné době Kanada představuje asi 25 % světové produkce, mezi další země s výskytem uranu patří např. Austrálie, kde se nachází největší zásoby uranu na světě. Dalšími významnými státy, kde se uran těží, jsou Rusko, Kazachstán, Namibie a Nigérie.

V současné době představuje jaderná energie přibližně 11 % celosvětové produkce energie. Navzdory všem nevýhodám je jaderná energie neutrální z hlediska CO2. Proto je efektivní z hlediska snižování smogu a skleníkových plynů a tedy paradoxně pro dosažení cílů v oblasti klimatu.

Bude rok 2020 patřit uranu?

Jaderná energie obecně nemá u mnoha lidí velmi dobrou pověst a uran také nemá mnoho přátel. Tuto averzi lze patrně přisoudit destruktivnímu potenciálu, který byl nejvíce dokázán v roce 1986 a 2011 při haváriích jaderných elektráren Černobyl a Fukušima. Katastrofa v Japonsku vedla mimo jiné k tomu, že například německá vláda urychlila postupné vyřazování jaderných elektráren z provozu.

Po jaderné havárii ve Fukušimě se cena uranu (U308) propadla z přibližně 70 USD za libru na pouhých 17 USD za libru. Uranové akcie tedy byly odsunuty na druhou kolej a dostaly se do dlouhodobé downtrendové spirály. Většina uranových akcií ztratila během několika let 80-90 % své hodnoty.

V roce 2018 však došlo ke značné korekci ceny uranu, která se vrátila až k hodnotě 29 USD za libru. V nadcházejících měsících tedy můžeme očekávat zotavení uranových akcií hned z několika důvodů.

Na začátku července 2019 se uranové akcie opět dostaly pod silný tlak. Ukázalo se, že na rozdíl od očekávání, vláda USA zjevně nestanoví žádnou vývozní kvótu na surovinu. Provozovatelé amerických jaderných elektráren by proto byli povinni koupit část uranu od domácích dodavatelů, což pravděpodobně povede ke zvýšení ceny uranu v USA.

Toto stanovisko vlády USA zatím nebylo oficiálně potvrzeno, většina médií však o tomto scénáři nepochybuje, jelikož vláda USA se chce očividně vyhnout vyšším cenám energií na domácím trhu.

Jaderná elektrárna

Rostoucí poptávka: Mnoho jaderných elektráren ve výstavbě

Navzdory tomu, co by se dalo očekávat po jaderné havárii ve Fukušimě, se počet aktivních jaderných reaktorů v posledních letech výrazně zvýšil. Od roku 2011 se celosvětově zvýšil počet jaderných reaktorů ze 437 na 455 a 53 dalších jaderných elektráren je ve výstavbě.

Kromě toho je podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) plánována výstavba 148 jaderných elektráren a 337 je v procesech rozhodování o proveditelnosti. Jen Čína a Indie plánují postavit více než 200 nových jaderných elektráren – především pro kontrolu znečištění ovzduší. Podíl jaderné energie v Číně by proto měl do roku 2030 vzrůst ze současných 4 % na více než 20 %.

Vzhledem k výstavbě četných nových jaderných elektráren předpovídají odborníci v nadcházejících letech výrazně vyšší poptávku po uranu. MAAE například odhaduje, že se spotřeba uranu zvýší z přibližně 73 000 tun v roce 2016 na přibližně 108 000 tun v roce 2030.

Uzavření dolů způsobuje nedostatek uranu na trhu

Na druhé straně se dodávka ztenčuje, v důsledku značného uzavírání uranových dolů. Zhruba před deseti lety bylo aktivních přibližně 500 dolů. Momentálně jich zbylo méně než 50. Asi 80 % světové dodávky uranu pochází pouze z deseti dolů. Ve fázi vývoje je navíc pouze pět rozsáhlých projektů, které by v budoucnu měli zajistit nabídku na trhu.

Největší kotovaná uranová společnost Cameco v roce 2018 dočasně zavřela největší uranový důl na světě – McArthur River, čímž snížila roční světovou produkci uranu o více než 8000 tun. Krátce nato Kazatomprom, největší světový producent uranu se 40% podílem na trhu, také oznámil tříleté snížení produkce o 20 % – na pouhých 4 000 tun ročně.

uran jako investice

Ani společnost Paladin nezůstala pozadu a zavřela důl Langer Heinrich v Namibii. Kroky pouhých 3 společností tedy povedou ke snížení roční světové produkce uranu o více než jednu pětinu. V dohledné době tedy lze očekávat stále se zvyšující deficit v dodávce uranu.

Snížení produkce poskytuje jasný výhled na uranové akcie

Od jara 2018 cena uranu již výrazně vzrostla z 20 USD za libru na 29 USD za libru. V současné době cena klesla na zhruba 25 USD za libru, kde pravděpodobně trend vytvoří nové vyšší minimum.

Kromě toho, jak se dodavatelská mezera neustále zvětšuje se zvyšující se poptávkou, mohou být drastické škrty ve výrobě rovněž katalyzátorem pro dlouhodobější a především udržitelný cenový nárůst hodnoty uranu.

Průměrné náklady na provoz dolů jsou výrazně vyšší než aktuální cena – cca 40 USD za libru. Současná cena za libru je tudíž neudržitelná. Podle odborníků by cena mohla vyšplhat až k hodnotě 60 USD za libru, aby byla pro těžaře lukrativní. Otevření nového uranového dolu je také komplikovaný a nákladný proces, který může trvat 10-20 let po objevení ložiska.

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
14 PRAKTICKÝCH TIPŮ, JAK SE STÁT LEPŠÍM INVESTOREM

Omezený počet investičních příležitostí

Investoři by měli sledovat uranové akcie, protože se to v dohledné době může vyplatit. Jediným problémem pro investory, kteří mají zájem o uranové akcie, je extrémně omezený počet vhodných kandidátů. Mnoho komoditních společností specializujících se na uran bylo ohroženo cenovou krizí a ztratilo hodně ze své hodnoty.

S tržní kapitalizací nižší než 100 milionů USD jsou tyto akcie nyní malé a extrémně rizikové. Společnosti jako Energy of Australia čelí velmi nejisté budoucnosti.

Investice do těžebních společností, které již mají výrobní nebo alespoň provozní dolů, jsou obvykle nejméně rizikové.

V následujících odstavcích naleznete 2 uranové akcie, které by mohly značně těžit z renesance na uranovém trhu.

Nejlepší uranové akcie 2020

2. Akcie Cameco: těžká váha uranového průmyslu

Kdo chce investovat do uranových akcií, nemůže minout společnost Cameco (ISIN: CA13321L1085 – symbol: CCJměna: USD), 2. největšího producenta uranu. Kanadská společnost se sídlem v Saskatchewanu vznikla v roce 1988 sloučením společností Saskatchewan Mining Development Corporation (SMDC) a Eldorado Nuclear Limited.

Cameco (Canadian Mining & Energy Corporation) provozuje doly v Kanadě, USA a Kazachstánu, které podle odhadů představují 15 až 18 % světové těžební kapacity. Tato společnost je světovou dvojkou hned po Kazatomprom z Kazachstánu. Kromě těžby uranu společnost poskytuje služby společnostem v jaderném průmyslu.

Prostřednictvím spolupráce s provozovateli jaderných elektráren se společnost Cameco rovněž podílí na dalším zpracování uranu a výrobě jaderné energie v Kanadě.

V důsledku nízkých cen uranu byl důl Rabbit Lake v roce 2016 uzavřen. V uplynulém roce byly také uzavřeny doly Cigar Lake a McArthur River Mines. Tvrdá opatření působí proti nízkým cenám uranu, které neumožňují výrobu pokrývající náklady.

Graf akcie Cameco. Zdroj: LYNX Trading. Zobrazit více o akcii.

Cameco produkuje uran v průměru 31 USD za libru. To je asi o 9 USD za libru méně, než je dlouhodobě udržitelný průměr v průmyslu, ale stále více, než je aktuální tržní cena suroviny.

Na jedné straně existuje mnoho starých zákazníků s dlouhodobými dodavatelskými smlouvami za vyšší ceny. Na druhou stranu velkou část nákladů tvoří odpisy dopravních systémů. V posledních dvou letech, Cameco, navzdory průměrné tržní ceně asi 23 USD za libru prodávala svůj produkty průměrně za 36 USD za libru.

Aby Cameco splnila své dodací povinnosti i přes sníženou výrobu, nedávno byla nucena levně koupit velké množství uranu na trhu a přeprodat je zákazníkům se smluvní prémií. V důsledku toho bylo možné podstatně snížit nadměrnou nabídku na trhu. Společnost momentálně sama produkuje přibližně třetinu potřebného uranu, aby dokázala zajistit poptávku svých klientů. Zbytek je nucena nakupovat na trhu.

Kolaps cen již vyřadil mnoho konkurenčních společností ze hry. Jasná změna směru v roce 2018 se značným snížením dotací má ve střednědobém horizontu posunout ceny zpět do jasně ziskových regionů a v tomto ohledu čekají Cameco světlejší zítřky.

Skutečnost, že Cameco roky bojuje s poklesem tržeb kvůli nízkým cenám uranu, není nijak překvapivá. Tržby z prodeje klesly v posledních třech letech v průměru o 8 %. Přesto společnost v hodnotě přibližně 3,6 miliardy USD nadále vytváří solidní pozitivní cash flow: v roce 2018 produkovala společnost cash flow ve výši 2,1 miliardy CAD, což je mnohem více než 670 milionů CAD v roce 2017.

V první polovině roku 2019 poklesly výnosy o 11 % v důsledku uzavření dolu McArthur River. Zisky na akcii poklesly v přibližně o 0,10 CAD na akcii. Avšak s přibližně 1,1 miliardou USD v hotovosti a krátkodobými investicemi je společnost nadále v dobrém zdravotním stavu a v pohodlné finanční pozici.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Ačkoli byla dividenda v poslední době výrazně snížena, pouhá skutečnost, že je společnost schopna vyplácet dividendy v obtížném tržním prostřední posledních let je dobrou známkou a jasně hovoří ve prospěch společnosti. Přestože společnost kvůli cenovým faktorům stále prochází těžkou fází, pozitivní vývoj na straně zisku pokračuje. Ve fiskálním roce 2018 bylo dosaženo zisku 0,53 USD za akcii, a to navzdory nákladům na dočasné uzavření dolů.

Není pochyb o tom, že investice do uranu jsou spojeny s vyššími riziky než jiné investice. Provozovatelé uranových dolů pracují na hranici ziskovosti a mohou být těžce zasaženi potenciálním obnoveným poklesem cen.

Cena uranu však již po uzavření dolů mírně vzrostla, takže existuje důvod k optimismu. Cameco těží ze skutečnosti, že společnost může stále poskytovat služby dlouhodobým odběratelům za vyšší cenu, než je současný průměr v tomto odvětví. Stejně jako u všech ostatních uranových akcií však očekávejte, že Cameco bude i nadále vykazovat vysoké kolísání cen.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

1. Akcie Uranium Energy: sázka na zvýšení ceny uranu

Americká společnost Uranium Energy (ISIN: US9168961038 – symbol: UEC – měna: USD) je jedním z mála menších producentů uranu, kteří se udrželi v oboru. Přes nízké ceny uranu je produkce společnosti stabilní. Uranové projekty společnosti se nacházejí ve státech Texas, Wyoming, Nové Mexiko, Arizona a Colorado.

Společnost řídí zkušený a velmi obezřetný manažerský tým kolem zakladatele a generálního ředitele Amira Adnaniha, který dokázal společnost provést krizí a současně získat další uranové projekty za zlomek peněz – například v povodí řeky Powder ve Wyomingu. To umožní Uranium Energy zvýšit produkci, jakmile cena uranu dostatečně stoupne.

Kromě výhodných akvizic nových projektů Uranium Energy rychle přizpůsobila svou strukturu nákladů tržním podmínkám během krize a v posledních letech, na rozdíl od mnoha svých konkurentů, nepřijala žádná velká finanční rizika.

Primárním cílem společnosti je momentálně přežít finanční krizi, která pročistí uranový trh od konkurence a společnost tedy bude mít obrovský prostor k růstu. Po navýšení kapitálu v roce 2018 má společnost Uranium Energy v současné době v držení přibližně 23 milionů USD v hotovosti.

Graf akcie Uranium Energy. Zdroj: LYNX Trading. Zobrazit více o akcii.

Uranium Energy se vedle uranu zabývá také produkcí titanu. Společnost získala kvalitní titanový projekt o rozloze více než 70 000 hektarů s pěti těžebními právy akvizicí projektu Alto Parana od společnosti Paraguay od společnosti CIC Resources.

Titan je univerzální kov používaný například při výrobě různých kovových slitin používaných například v leteckém průmyslu. Většina minerálů titanu je však potřebná k výrobě oxidu titaničitého, který se využívá primárně při výrobě barev, papíru, plastů, potravin a kosmetiky.

S tržní kapitalizací cca 170 milionů USD je ve srovnání s Cameco tato malá společnost velmi dobře připravena na to, aby vydělala na zvýšení cen uranu. Uranium Energy vlastní zařízení na výrobu uranu, která mohou být v provozu kdykoli, protože vyšší ceny uranu zajišťují udržitelnou ziskovou výrobu. S titanovým projektem v Paraguayi navíc společnost není tak silně závislá pouze na uranu.

Akcie Uranium Energy se již odrazily od svého minima v roce 2016 díky rostoucím cenám uranu. Od léta 2018 však prošly akcie prudkou korekcí, přičemž cena slezla z maxima 1,80 $ na aktuální cenu kolem 0,77 $.

LYNX TIP: Sledujte pravidelné akciové analýzy ve vzdělávací a zpravodajské sekci zaměřené na akcie

Obchodujte uranové akcie u LYNX

LYNX nabízí obchodování s uranovými akciemi přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemiETF, futuresopcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Zaujala vás investice do uranu?

Díky široké nabídce LYNX můžete zobchodovat všechny výše uvedené akcie.

uranové akcie - pět nejzajímavějších uranových akcií pro rok 2018 - obchodování u LYNX

Vesmírné akcie 2021: Inspirujte se společnostmi, které míří ke hvězdám!

Jaký investiční potenciál vesmír nabízí? Inspirujte se společnostmi, jejichž podnikání je spojené s vesmírem. 8 tipů na vesmírné akcie jen pro vás!

Číst dále

IPO Deliveroo: Nejhorší vstup na burzu v historii londýnské burzy?

✅Proč Deliveroo vstupuje na burzu? Jaké akcie nabídla veřejnosti? Proč se nenaplnila očekávání? Zjistěte vše potřebné o IPO Deliveroo!✅

Číst dále

Nejlepší 5G akcie roku 2021: 3 aktuální tipy pro vaše portfolio!

Objevte 5G akcie a jejich potenciál! Co je 5G síť a jak funguje? Co je Internet of Things? Poznejte 5G akcie, které můžou v roce 2021 zazářit!✅

Číst dále
Petr Holý

Petr Holý

Content creator

O finanční trhy se zajímá od roku 2015 – zejména o forex, opce a akcie. Od roku 2018 aktivně obchoduje opční spready na americké akciové indexy. K analýze svých obchodů používá kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
 • Brožuru s podrobnými informacemi
 • Formulář k otevření účtu
 • Přehled tarifů
 • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05