Základy opcí, díl 2: Vypořádání opcí

Po přečtení úvodního článku Co to jsou opce a jak fungují jste určitě nedočkaví dozvědět se víc a začít opce brzy obchodovat.

Mám pravdu?

Ještě předtím se ale potřebujeme naučit pár dalších důležitých věcí. Jdou z nich je, jak funguje vypořádání opcí, na což se zaměříme v tomto článku. Dále se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi evropským typem opce a typem americkým a probereme si i z opce z hlediska na penězích, v penězích a mimo peníze.

Tento díl je důležitý proto, abyste dobře pochopili základní principy, které v opčním tradingu budete používat.

Čemu se tedy budeme věnovat?

  • Americký a evropský typ opce
  • Přiřazení a uplatnění opce
  • Opce v penězích, opce na penězích a opce mimo peníze

Americký a evropský typ opce – základní rozdíly

Na burzách se obchodují různé typy opcí, ale mezi nejdůležitější z nich patří tyto dva: Americký typ opce a evropský typ opce. Mezi těmito dvěma typy opcí existuje velmi podstatný rozdíl, který je daný způsobem vypořádání opce.

Víme, že opce jsou v podstatě předkupní práva, která majitel buď uplatní, nebo neuplatní. V případě uplatnění opčního práva, dochází k tzv. vypořádání, tedy splnění vzájemných povinností.

U amerického typu dochází k fyzickému vypořádání, což znamená, že po uplynutí data expirace bude doručeno podkladové aktivum (kupř. akcie)

U opce evropského typu k fyzickému vypořádání nedochází, dochází pouze k vypořádání v hotovosti. Hodnota opce, která je daná rozdílem mezi realizační cenou a cenou vypořádání, je připsána na účet v hotovosti po dni expirace.

Americké opce navíc umožňují uplatnit opční právo předčasně, a majitel tedy může zažádat o fyzické doručení podkladu kdykoliv do data expirace opce. Opce evropského typu toto neumožňují, tam je možné vypořádání pouze v den expirace.

Blíže o rozdílu mezi americkým a evropským typem opce se dočtete v článku Americký vs. Evropský typ opce.

Uplatnění a přiřazení

Dva důležité pojmy týkající se vypořádání opcí, kterým budeme muset dobře porozumět, jsou uplatnění (exercise) a přiřazení (assigment).

Co znamenají?

Uplatnění opce jednoduše znamená, že investor, který opci nakoupil a vlastní, využije své právo otevřít pozici na podkladovém trhu. Je-li kupř. uplatněna call opce na akcie Apple, pak dojde k nákupu akcií Apple na předem stanovené strike ceně.

Majitel opce za doručení těchto akcií zaplatí protistraně realizační cenu. Protistrana, tedy vypisovatel opce, je přiřazena a doručí akcie majiteli call opce. Určení protistran je náhodný proces a strana, která investorovi opci prodala nemusí být stejná se stranou, která přiřazené akcie doručí.

Jednoduše řečeno: Opci vždy uplatňuje kupec (majitel), prodávající (vypisovatel) je přiřazen.

Open interest v opčním obchodování

Na rozdíl od akcií, u kterých je počet emitovaných cenných papírů stanoven, u opcí žádný takový limit neexistuje a pro dané podkladové aktivum jich může být různé množství. Toto množství se odvíjí jednoduše od tržní poptávky. Je-li poptávka po daném opčním kontraktu velká, počet otevřených opčních kontraktu narůstá, a naopak. Celkový počet otevřených opčních kontraktů na dané podkladové aktivum za jeden den je označován jako tzv. open interest.

Open interest je počítán pro každé podkladové aktivum, strike cenu a expiraci zvlášť a aktualizuje se na denní bázi. Je-li open interest vysoký, značí to velký zájem trhu o daný opční kontrakt. Open interest souvisí s likviditou – nejlikvidnější opční kontrakty jsou právě ty, které mají nejvyšší open interest. Jedná se o důležitý indikátor, který řada opčních traderů sleduje. Neříká nám ale nic o budoucím vývoji trhu.

Opce v penězích, opce na penězích a opce mimo peníze

V anglické literatuře se pro opční terminologii vžilo slovo moneyness, pro které český jazyk nemá vhodný ekvivalent. Volně přeloženo nám ale říká, jaký je vztah mezi realizační cenou opce a aktuální tržní cenou podkladového aktiva.

Vysvětlíme si to na příkladu.

Máme-li call opci, jejíž realizační cena je pod aktuální tržní cenou podkladu, pak je tato opce v penězích, anglicky označované jako in-the-money (ITM). Je v penězích proto, že kdybychom ji v ten moment uplatnili, okamžitě bychom mohli profitovat z rozdílu kurzů (vstoupíme do nákupní pozice na nižší ceně něž je aktuální). Toto se označuje jako vnitřní hodnota opce. U put opce platí opak, ta je v penězích, pokud je realizační cena nad aktuální tržní cenou podkladu. Opční prémium opcí, které jsou v penězích, se skládá z vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty.

Máme-li naopak call opci, jejíž realizační cena je nad aktuální tržní cenou podkladu, je tato opce mimo peníze, anglicky out-of-the money (OTM). Je mimo peníze proto, že kdybychom ji nyní uplatnitli, inkasovali bychom ztrátu (vstoupíme do nákupní pozice na vyšší ceně něž je aktuální). Nemá tedy smysl takovou opci uplatňovat. Put opce je mimo peníze v případě, že realizační cena je pod aktuální tržní cenou podkladu. Opční prémium takových opcí je tvořeno pouze časovou hodnotou, protože takovéto opce nemají žádnou vnitřní hodnotu.

Má-li call anebo put opce realizační cenu stejnou jako je aktuální tržní cena podkladu, pak je takováto opce na penězích, neboli at-the-money (ATM). Prémium této opce nemá žádnou vnitřní hodnotu a cena je tvořena tedy opět pouze hodnotou času.

 druh  V penězích  Na penězích  Mimo peníze
 CALL   Cena podkladu > realizační cena Cena podkladu = realizační cena Cena podkladu <  realizační cena
 PUT  Cena podkladu < realizační cena Cena podkladu = realizační cena Cena podkladu > realizační cena

 

Gabriel Jurčák

Gabriel Jurčák

Autorem je Gabriel Jurčák. Finančním trhům se začal věnovat v roce 2003. Intradenní obchodování vyměnil v roce 2008 za poziční obchodování opčních spreadů a komoditních spreadů. Zaměřuje se na technickou analýzu, price action a využití statistiky v obchodování. Kontaktovat jej můžete na g.jurcak@lynxbroker.cz.  

Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje náš Twitter.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05