Jaroslav Jarolím

Představení: Jaroslav Jarolím
Jaroslav Jarolím je vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako je Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Téměř čtyři roky se věnuje technické analýze kapitálových trhů, k čemuž začal později komplementárně využívat i fundamentální analýzu. Zaobírá se ovšem i makroekonomií, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už Jaroslav roky pravidelně publikuje. Především se snaží své čtenáře v těchto oblastech vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuje komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.
Jaroslav Jarolím
Příspěvky: Jaroslav Jarolím