Akcie JPMorgan Chase patří do finančního sektoru a jedná se o titul, který dlouhodobě nese vcelku solidní dividendu, na kterou se podíváme. Navíc dle P/E je vcelku levný, což si ukážeme v rámci fundamentální analýzy. Ještě předtím si však prozradíme, jaký dopad má inflace na finanční sektor. Nebude chybět ani technická analýza. Aktuální rozbor cenového grafu akcie JPM nám pomůže odhalit oblasti, které by mohly být klíčové pro další pohyb této akcie.

Jaké jsou dopady inflace na finanční sektor?

Když jde o inflaci, některé sektory na tom vydělávají a jiné tratí. Spojené státy se s rychle akcelerující inflací potýkají stejně jako my. Dosahuje meziročních 8,5 %, což je 41leté maximum. Navíc je dle mého názoru téměř jisté, že inflace bude i nadále akcelerovat. Jakmile se inflace rozběhne, zastaví ji dle mého pouze agresivní restriktivní měnová politika měnové autority. V případě USA je to Federální rezervní banka (Fed). Investoři by měli vývoj inflace pozorně sledovat, protože může mít dopad na reálný výnos z jejich investic.

Finanční sektor se samozřejmě též potýká s negativními dopady. Jedním z nich je například růst nákladů. Primárně jde o mzdy zaměstnanců a energie. Jak opakovaně říkám, inflace požírá marže. Znamená to ale automaticky, že je inflace pro finanční sektor špatná? Nikoliv. Opak je pravdou.

Výnosová křiva
Výnosová křivka. Zdroj: gurufocus.com (26. 4. 2022)

Pokud se objeví rychle akcelerující inflace, měnová autorita by měla zasáhnout. Respektive by měla začít zvedat základní úrokové sazby, což se obecně označuje za již zmíněnou restriktivní měnovou politiku. Růst základní úrokové sazby způsobí růst úrokových měr po celé délce výnosové křivky amerických federálních dluhopisů. Od toho se odvíjí další tržní úrokové míry, které logicky též stoupají. Úroky na hypotečních úvěrech se odvíjí od střednědobých a dlouhodobých splatností dluhopisů – 10 až 30 let. A růst tržních úrokových měr implikuje lepší obrat a zisky pro bankovní sektor.

Často se ještě setkávám s názorem, že banky používají depozita klientů na úvěrování. To je dávno vyvrácený peněžní multiplikátor, který bohužel stále učí i v prvních ročnících na ekonomických fakultách. Na peněžním multiplikátoru se totiž snadno vysvětluje tvorba peněz.

Faktem je, že v moderním bankovním systému banky k úvěrování vůbec depozita klientů nepotřebují, protože ty peníze doslova vytváří „ze vzduchu” – mají na to od státu licenci. Banky totiž úroky na spořících účtech lákají klienty k vložení svých peněz, aby měla banka větší likviditu. Pokud vás téma zajímá více, doporučuji od profesora Jílka publikaci Finance v globální ekonomice.

Bankovní sektor má díky inflaci i lepší příjmy z kreditních karet. Růst cen totiž obvykle způsobuje, že spotřebitelé utratí mnohem větší částky. Čili je absolutní částka z úroku úměrně k inflaci vyšší. I kreditních karet se samozřejmě týká růst sazeb. Poskytovatelé kreditu z toho těží.

Budou úrokové míry nadále růst?

Odhady ohledně růstu základní úrokové sazby (federal funds rate) jsou různé. Dle Fedu by se základní úroková sazba měla během roku 2023 vyšplhat téměř na 3 %. Což hodně hrubým odhadem znamená, že úroky z hypoték vzrostou možná i na dvojnásobek. Záleží na odezvě tržních úrokových měr. Většinou bývají 10tileté výnosy (úroky) na federálních dluhopisech maximálně o pár procentních bodů výš než základní sazba schválená Fed. Dle mého názoru ale banky nedávají tak dobré sazby ani těm nejlepším klientům.

Projekce růstu základních úrokových sazeb
Projekce růstu základních úrokových sazeb. Zdroj: Fed (26. 4. 2022)

Zdůrazňuji, že projekce Fed se může v průběhu času ještě výrazně změnit. Není to nic závazného. Když si to situace bude žádat, sazby půjdou nahoru mnohem rychleji. A to znamená další růst výnosů a zisků finančního sektoru. Dokonce i CEO JP Morgan Jamie Dimon si myslí, že úrokové sazby mohou vzrůst mnohem výš, než by si trhy momentálně dokázaly připustit. Tím pádem i vedení banky si uvědomuje špatnou makroekonomickou situaci v USA. Prý se na růst sazeb připravovali minimálně rok. Je třeba si uvědomit, že růst úrokových měr přinese bance i jiné příležitosti pro investice.

Akcie JPMorgan Chase jako levný dividendový titul

Akcie JPMorgan Chase nesou běžný výnos v podobě dividendy. Jejich absolutní hodnota samozřejmě soustavně roste. V relativním vyjádření dlouhodobě osciluje mezi 2-4 %. Aktuálně výnos dosahuje více jak 3 %. To je podle mě vcelku slušný nominální výnos pro akcii, jejíž P/E je 9,5 bodů. Finanční sektor má samozřejmě obvykle levnější tituly (nízké P/E), ale ve spojitosti s dividendou je to super. Také si musíme pro úplnost ještě uvést, že vzhledem k inflaci 8,5 % je reálný výnos asi -5,3 %. Je to ovšem pořád lepší, než nic.

JP Morgan dividendy
JPMorgan Chase dividendy. Zdroj: macrotrends.net (26. 4. 2022)

JPMorgan Chase ve srovnání s konkurencí

Co se týká srovnání s konkurencí, JPMorgan Chase v meziročním srovnání rozhodně exceluje. Nejnovější meziroční změna v čistých úrokových ziscích je 16,48 %. Zatímco u Bank of America je to 5,6 %. U Wells Fargo jde o pokles čistého úrokového zisku téměř o 11 %. U Citigroup dokonce klesl o více jak 17 %. I v kontextu několika let je snadno pozorovatelné, že JPMorgan Chase v relativních číslech převyšuje svou běžnou konkurenci.

JP Morgan a konkurence
JP Morgan a konkurence. Zdroj: seekingalpha.com (26. 4. 2022)

Fundamentální analýza akcie JPMorgan Chase (JPM)

Kvartální výsledky JPM

JPMorgan Chase zaznamenala za první kvartál letošního roku obrat 32,34 miliardy USD. Jde o mezikvartální růst o 11,5 %. Meziročně je ten rozdíl v jednotkách procent. Za předcházejících sedm čtvrtletí byly výsledky obdobné. Čistý zisk dosáhl 8,24 miliardy USD. Mezikvartálně jde o pokles o více jak 20 %. Meziročně o 42 %. První čtvrtletí letošního roku je ve srovnání s předešlými obdobími nejslabší. Provozní marže dosáhla 40,53 %, zatímco čistá marže 25,5 %. I z pohledu marží se jedná o jeden z nejslabších výsledků.

JP Morgan čistý zisk.
JPMorgan Chase čistý zisk. Zdroj: tradingeconomics.com (26. 4. 2022)

Provozní výnosy zaznamenaly mezikvartálně vzestup o 18,38 % na 13,11 miliardy USD. Předtím provozní výnosy po dobu tří čtvrtletí soustavně klesaly. Zisk na akcii (EPS) je 2,64 bodů. Ukazatel P/E byl k prvnímu čtvrtletí přes 10 bodů. Za mnoho let jde o jednu z nejnižších hodnot. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) dosahovala 16,78 %. Rentabilita na investovaný kapitál (ROIC) byla 8,38 %.

Ukazatel běžné likvidity (current ratio) dosahuje 1,37 bodů. Poměr se má rovnat kolem 1,5 bodu. Díky tomu víme, že firma drží dostatek likvidity. Respektive JPMorgan Chase dokáže splatit své závazky, které v krátkodobém horizontu dosáhnou splatnosti. Pro připomenutí, velký přebytek likvidity též není ideální. Nenese totiž příliš velký výnos (krátkodobé dluhopisy) nebo dokonce žádný (hotovost). V krátkodobých aktivech JPMorgan Chase drží 1 944 miliard USD. V dlouhodobých aktivech 2 biliony USD.

Poměr dluhu vůči vlastnímu kapitálu D/E dosahuje vyšší hodnoty, 1,93 bodů. Banky mívají tento poměr běžně vyšší. Dluh je tedy téměř dvojnásobný, jak kapitálová základna. Poměr dlouhodobého dluhu vůči celkovým aktivům je roven téměř nule. Celkový dluh je horentních 585 miliard USD. Zatímco vlastní kapitál činí 285 miliardy USD a postupem let v průměru roste o pár procent.

Roční výsledky JPM

Co se týče ročních výsledků, za rok 2021 JPMorgan Chase utržil více jak 126 miliard USD na výnosech. Takřka stejný výsledek jako v roce 2020. V roce 2019 to bylo přes 141 miliard USD. Banka dospěla k zisku 48,1 miliardy USD. Což je pro ni historický rekord. Meziročně růst o 66 %. Tak rekordního zisku bylo primárně dosaženo díky maržím – zisková marže dělala 38 % a provozní 46 %. Marže markantně převýšily předchozí roky.

Provozní výnosy si meziročně polepšily o 72,5 % na 58,13 miliardy USD. Volné cash flow bylo 49,5 miliardy USD. Zisk na akcii (EPS) činil 15,36 bodů.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Technická analýza akcie JPMorgan Chase (JPM)

Jenom pro úplnost, akcie JPMorgan Chase se od nechvalně známého propadu z března 2020 po říjen 2021 zhodnotily o více jak 120 %. Což podle mě rozhodně není na dividendový titul málo. Na podzim minulého roku se expanze ceny akcie JPM zastavila a od té chvíle trvá pokles. Za několik měsíců akcie ztratily téměř 30 % ze své hodnoty. Pokles je to hluboký, ale úměrný době, co jde kurz dolů.

Týdenní graf akcie JP Morgan
Týdenní graf akcie JPMorgan Chase od poloviny roku 2017 do dubna 2022. Zdroj: Lynx Basic (26. 4. 2022)

Kurz viditelně prorazil dva S/R levely – 140 USD a 128 USD. Další zastávka může být až S/R level 117 USD, což je historicky velmi slibná úroveň. Dříve zde docházelo k častým obratům kurzu. Trh je navíc solidně přeprodaný. Týdenní RSI má sice pro pokles ještě dostatek prostoru, ale již hladiny blízko hraničních 30 bodů jsou na týdenním grafu známkou přeprodaného stavu. Na indikátoru můžeme také identifikovat býčí divergenci. Lepší by ovšem bylo, když by se divergence nacházela právě pod těmi 30 body.

Závěrem

Akcie JPMorgan Chase jsou dle mého názoru rozhodně kvalitní dividendový titul. Běžný výnos se dlouhodobě drží v rozmezí 2-4 %, takže se s výnosem v tomto rozmezí dá jednoduše kalkulovat. Mimo jiné je rok 2021 pro JPMorgan Chase velkým úspěchem, který je hospodářsky důležitý pro budoucí rozvoj. První kvartál v současném roce je sice hodně slabý, ale s růstem úrokových měr by měly výnosy a zisk stoupat. V bankovnictví se totiž jedná o primární zdroj zisku.

Ještě si dovolím zmínit jednu důležitou věc. Růst úrokových sazeb přinese bankovnímu sektoru další zisky, ale to neznamená, že to ihned investoři ocení zvýšenými nákupy. Pokud je však člověk trochu prozíravější a hledí dále jak jeden rok dopředu, je to naopak příležitost.

Obchodování s akciemi JPMorgan Chase prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

Editorial credit: Daniel Fung / Shutterstock.com

JPMorgan Chase & Co. Annual reports & Quarterly results [online]. Vydáno 13. 04. 2022 [cit. 26. 4. 2022]. Dostupné na: https://www.jpmorganchase.com/ir/annual-report

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart