Akcie McDonald’s patří dle mého názoru mezi nejsilnější akciové tituly současnosti. To není nic překvapivého, protože jde o tzv. inflation-proof stocks. Lze se někdy setkat i s výrazem recession-proof stocks. V článku si vysvětlíme, co to znamená. Podíváme se také na dopady uzavření restaurací McDonald’s v Rusku a na Ukrajině. V rámci fundamentální analýzy si ukážeme, že i na McDonald’s zřejmě doléhá růst nákladů. Technická analýza cenového grafu nám pomůže odhalit důležité supporty a rezistence pro další vývoj akcie McDonald’s.

Akcie McDonald’s: Silná poptávka zůstává i v době inflace

McDonald’s akcie (stejně jako akcie Coca-Cola) patří mezi akciové tituly, které by měly být méně náchylné k dopadům nepříznivého makroekonomického vývoje jako je akcelerující inflace. Téměř každé odvětví na světě pociťuje negativní důsledky inflace. Od růstu mezd až po růst energií na provoz byznysu. Inflace může mít i dopad na reálné výnosy z investic, tudíž by bylo chybou ji podceňovat.

V čem je tedy tento titul jiný? Jde o produkty, které McDonald’s zákazníkům nabízí. Všichni jejich produkt známe. Jde o hamburgery, cheeseburgery, různé sladké nápoje a jiné pochutiny. Netřeba asi jakkoliv představovat. Podle mého názoru jde celkem o cenově dostupné produkty, které si může dovolit prakticky každý. I když produkty McDonald’s vzrostou meziročně na ceně o 15 %, poptávka se příliš nezmění. Čili podniky jako je tenhle se mohou před inflací bránit jednoduchým způsobem. Zkrátka zvýší ceny. To si mnohá odvětví nemohou jen tak dovolit. Mezi nejčastější důvody patří třeba dlouho domluvené smluvní ceny, tzv. náklady jídelníčku, nebo je produkt již tak dost drahý.

Historie vyplacených dividend.
Historie vyplacených dividend. Zdroj: macrotrends.net (3. 5. 2022)

Přestože inflace rychle stoupá a základní úrokové sazby jdou nahoru, poptávka zůstává po těchto produktech silná. To znamená relativně stabilní kurz titulu a jistou dividendu, kterou McDonald’s vyplácí. Na rok 2022 vychází celková dividenda 5,52 USD za akcii. To je běžný výnos formou dividendy asi 2,2 %. Což je u McDonald’s de facto standard předešlých let. Jak vyplývá z grafu, dividendový výnos několik let osciluje v rozmezí 2 % až 3 %.

Zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC)

V souvislosti s inflací je vhodné zmínit, že 4. května proběhlo zasedání Federálního výboru pro volný trh. Došlo ke zvýšení základní úrokové sazby o půl procentního bodu

„Inflace je příliš vysoká a chápeme potíže, které způsobuje. Postupujeme urychleně, abychom ji snížili.”

Jerome Powell

Nicméně někteří členové FOMC volali po tvrdších opatřeních. Jim Bullard usiloval o jednorázové schválení růstu o 0,75 procentního bodu. Domnívám se, že kdyby k takovému navýšení došlo, mohli bychom se ze strany trhu dočkat nemalé reakce. Běžně se sazby zvyšují o 0,25 procentního bodu, aby se negativním důsledkům předešlo. Dovolím si tedy tvrdit, že zvýšení o 0,5 procentního bodu je už jistou dobu v tržních cenách započítáno.

McDonald’s uzavřel svou síť restaurací v Rusku a na Ukrajině

Společnost McDonald’s uzavřela na území Ruska všech 850 restaurací. Společnost v březnu oznámila, že se jedná o dočasný krok. Dle oznámení společnosti tedy nebylo jejich záměrem z Ruska zcela odejít. Proto taky nepropustili všech svých 62 000 zaměstnanců, kterým firma stále vyplácí mzdy. Bohužel není vůbec jasné, kdy McDonald’s svou síť restaurací znova otevře.

Sice se původně mluvilo o dočasném kroku, ale od té doby žádné pořádné vysvětlení budoucích kroků nepřišlo. Dokonce si myslím, že je tedy možné, že firma z tohoto trhu odejde úplně. A to by byla obrovská ztráta, protože současně s Ukrajinou tvořilo Rusko zhruba 9 % všech výnosů společnosti. Dále se trh podílel z 2 % na prodejích a ze 3 % na provozním zisku. Ani na Ukrajině síť prodejen není v provozu. I zde jsou však nadále vypláceny mzdy.

Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla pro vyplácení zaměstnanců, činí každý měsíc ztráta kolem 50 milionů USD. Odhady jsou takové, že McDonald’s se do konce roku do těchto zemí nevrátí. To znamená roční ztrátu 500 až 550 milionů USD. A roční pokles obratu o ten 10% podíl. Když McDonald’s odejde z Ruska nadobro, musíme počítat i se ztrátami na majetku. Byznys společnosti je do značné míry vlastně obchod s nemovitostmi. Domnívám se, že by hrozilo, že firma by svůj majetek musela rozprodat pod cenou. V horším případě by mohlo hrozit i zestátnění.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Celkové tržby McDonald’s vzrostly o 11,8 %

Navzdory negativním očekáváním, které jsou logickým důsledkem inflace a zavřených restaurací v Rusku, se prodeje McDonald’s zvýšily. Celkové tržby vzrostly o 11,8 %. Kladný růst tržeb byl zaznamenán ve všech segmentech. Srovnávané tržby vzrostly v USA o 3,5 % oproti všeobecnému konsenzu 3,3 %. Tržby vzrostly o 20,4 % v segmentu International Operated Markets a o 14,7 % v segmentu International Developmental Licensed Markets.

Ve Spojených státech byl růst prodejů poháněn strategickým zvýšením cen menu v restauracích, silným marketingem a růstem digitálních kanálů. Silných prodejů bylo též dosaženo díky zrušení covidových opatření ze strany jednotlivých států.

Fundamentální analýza akcie McDonald’s (MCD)

Kvartální výsledky

Hned první čtvrtletí McDonald’s zaznamenal obrat 5,67 miliardy USD, což je mezikvartálně pokles 5,72 %. Meziročně jde však o růst o 10,5 %.

Kvartální výnos McDonald's
Kvartální výnos McDonald’s. Zdroj: macrotrends.net (3. 5. 2022)

Firma dosáhla zisku 1,1 miliardy USD. Mezikvartálně jde bohužel o rapidní pokles o 32,6 %. Meziročně pak jde o pokles o více jak 28 %. Od druhého kvartálu roku 2020 to je jednoznačně nejhorší výsledek. Nicméně z dlouhodobého hlediska se jedná spíše jenom o podprůměr, tudíž dle mého žádná tragédie. Hrubá marže činila 52,2 %. Provozní marže dosáhla skoro 42 %, zatímco čistá marže 19,5 %. Čistá marže je od 2Q 2020 vůbec nejnižší. Čili i na McDonald’s doléhají rostoucí náklady.

Kvartální zisk McDonald's
Kvartální zisk McDonald’s. Zdroj: macrotrends.net (3. 5. 2022)

Provozní výnosy jsou však pořád solidní, 2,37 miliardy USD. Mezikvartálně žádná změna, meziročně jde o růst o 14 %. EBITDA klesla o 13,66 % na 2,47 miliardy USD. Zisk na akcii (EPS) je 1,48 bodů. Ukazatel P/E byl k prvnímu čtvrtletí cca 26 bodů. Z dlouhodobého hlediska jde spíše o vyšší hodnotu. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je záporná – níže si povíme důvod.

Roční výsledky

Výnos za celý rok 2021 zaznamenal solidní růst o téměř 21 % na 23,22 miliardy USD. To je podle mého z dlouhodobého hlediska velice nadstandardní výkon. Zisky za celý rok 2021 dosáhly rekordního výsledku 7,55 miliardy USD, meziročně zlepšení o téměř 60 %. Hrubá marže je za celý rok skoro 54 %. Provozní marže přesahuje 42 % a zisková marže je 32,5 % – velmi nadstandardní hodnota, díky které McDonald’s dosáhl tak pěkného zisku.

Provozní výnosy meziročně stouply o horentních 36,5 % na 9,77 miliardy USD. EBITDA si polepšila o 30,6 % na 11,64 miliardy USD. Volné cash flow bylo za celý rok 2021 7,1 miliardy USD – nejlepší za přecházejících sedm let. Zisk na akcii (EPS) je za rok 2021 10 bodů.

Ukazatel pohotové likvidity (quick ratio) je 1,76 bodů a ukazatel běžné likvidity (current ratio) dosahoval 1,78 bodů. Oba dva ukazatele jsou v pořádku, takže víme, že McDonald’s držel dostatek likvidity na případné okamžité splacení krátkodobých závazků. Firma dále ke konci roku 2021 držela v hotovosti 4,71 miliardy USD. V krátkodobých investicích neměla firma ke konci roku žádný obnos.

Nyní se konečně dostáváme k objasnění ROE. Celková aktiva McDonald’s se pohybují na úrovni téměř 54 miliard USD. Zatímco závazky jsou 58,46 miliardy USD. Čili celkový kapitál dosahuje záporné hodnoty (-4,6 miliardy USD). Proto je i poměr dluhu vůči vlastnímu kapitálu D/E -10,73 bodů. Firma má negativní celkový kapitál již od roku 2016. Jako důvod se uvádí vysoký dluh, kterého bylo dosaženo kvůli zpětným odkupům akcií. Oproti roku 2020 se však situace zlepšila o 41 %. Tehdy činil celkový kapitál -7,82 miliardy USD.

Technická analýza akcie McDonald’s (MCD)

Přestože jsou akcie McDonald’s hodnotový titul, i zde byl kurzový vývoj z prvního čtvrtletí dosti turbulentní. Počátkem roku 2022 dosáhly akcie McDonald’s historického maxima na ceně 270 USD. Kurz se na této úrovni obrátil dolů a během několika týdnů došlo k otestování S/R levelu 219 USD. Na základě historické price action lze konstatovat, že zmíněná úroveň patří mezi ty velmi spolehlivé. Není proto divu, že se na 219 USD cenový pokles zastavil. Ztráta tehdy činila cca 19 %.

Týdenní graf akcie McDonald's
Týdenní graf akcie McDonald’s od poloviny roku 2017 do dubna 2022. Zdroj: Lynx Basic (3. 5. 2022)

Cena akcie po odrazu od S/R levelu 219 USD po několik týdnů stoupala. Kurzová expanze se tentokrát zastavila v blízkosti S/R levelu 257 USD. Jak můžeme sledovat z předešlých týdenních svící, několik z nich mají knot zasahující právě do tohoto pásma. Čili je kolem úrovně silná nabídka, které se daří absorbovat poptávku. Poptávající strana to však nevzdává. Kurz má tendenci se pořád držet v blízkosti rezistence. V každém případě je aktuální cena pořád relativně blízko od svého historického maxima. Proto se akcie McDonald’s skutečně řadí mezi nejstabilnější tituly na trhu.

Závěrem

Akcie McDonald’s jsou rozhodně časem prověřený titul, který vyplácí stabilní dividendu. Dle mého má jednoduchý cenově dostupný produkt. Domnívám se, že tento byznys model by měl ustát i krizová období. Hospodářské výsledky za rok 2021 jsou navíc historickým rekordem, i když to mírně kazí vstup do roku 2022. Nemyslím si ovšem, že první horší kvartál v roce hned nemusí implikovat, že i nadcházející budou špatné.

Pro mnohé může být ale velký problém zmíněná předluženost, díky které je celkový vlastní kapitál (total equity) již léta v záporných číslech. I přesto akcie McDonald’s dosáhly nových historických maxim. Kromě toho total equity není jediná metrika, kterou lze hodnotit zdraví podniku. Chce to vše brát v širším kontextu, o což se v rámci těchto analýz snažíme.

Obchodování s akciemi McDonald’s prostřednictvím LYNX

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám za příznivé poplatky umožníme obchodovat s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou například akcie, ETF, futures, opce, CFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Díky LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím profesionálních obchodních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

Editorial credit: Casper1774 Studio / Shutterstock.com

McDonald’s Corporation. Annual reports & Quarterly results [online]. Vydáno 28. 4. 2022 [cit. 3. 5. 2022]. Dostupné na: https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/investors/financial-information.html

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart