In The Money opce: Kdy jsou opce v penězích?

Autor: Tomáš Stráník
In The Money (ITM) opce a jejich význam
Odhalte význam termínu In The Money (ITM). Co to znamená, když je call nebo put opce v penězích?

To vše si povíme v tomto článku. Nebude chybět ani názorný příklad. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co jsou In The Money opce?

Termín In The Money (ITM) označuje situaci, kdy má opce vnitřní hodnotu. Pokud je call opce v penězích, znamená to, že držitel opce může v případě uplatnění získat podkladové aktivum za nižší cenu, než je jeho aktuální cena.

ITM Put opce pak znamená, že držitel opce může v případě uplatnění prodat podkladové aktivum za cenu vyšší, než je jeho aktuální cena.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kdy je opce v penězích?

Call opce je v penězích, když je cena podkladového aktiva vyšší než realizační cena opce. Put opce je v penězích, pokud je cena podkladového aktiva nižší než realizační cena opce. Opce může být také Out of The Money (OTM) nebo At The Money (ATM).

Opční kontrakty, které jsou v penězích, mají vyšší opční premium než opce, které nejsou v penězích. Investoři by měli při výpočtu potenciálního zisku z opce v penězích zvážit i náklady na nákup opce.

Například call opce s realizační cenou 25 USD by byla In The Money, pokud by se podkladová akcie obchodovala za 30 USD. Rozdíl mezi realizační cenou a aktuální cenou představuje vnitřní hodnotu opce. Spolu s časovou hodnotou pak vnitřní hodnota tvoří premium opce. Investoři, kteří chtějí koupit opci In The Money, proto zaplatí vyšší opční premium než za opci, která je Out of The Money a nemá vnitřní hodnotu.

Co znamená pojem Deep In The Money?

Termín Deep In The Money (hluboko v penězích) označuje opce, které mají v absolutním vyjádření vysokou deltu. Obvykle se put opce považují za Deep In The Money, pokud je jejich delta -0,80 až -1. Call opce se považují za hluboko v penězích tehdy, pokud je jejich delta 0,80 až 1. Rozdíl mezi realizační cenou a cenou podkladového aktiva je v takových případech velmi velký.

Když jsou opce hluboko v penězích, jejich ceny se obvykle pohybují téměř ruku v ruce s cenou podkladového aktiva. To znamená, že pokud cena akcie vzroste o 1 USD, call opce, která je hluboko v penězích s deltou 0,80, zvýší cenu o 0,80 USD.

LYNX opční broker
Co lze obchodovat prostřednictvím opcí?

Populární jsou opce na akcie, indexy a futures. Nabídka opcí se ale u brokerů liší. S online brokerem LYNX lze obchodovat opce na EU a US akcie (např. Tesla nebo Apple), indexy (např. S&P 500 nebo Nasdaq) nebo komodity. Zjistěte více o opční nabídce a poznejte nejobchodovanější opce.

Jak profitovat z opcí v penězích?

Vzhledem k nákladům nemusí být ITM opce nutně zisková. Navíc je třeba rozlišovat, zda investor vystupuje jako kupující opce, nebo jako prodávající (vypisovatel). Čím více nebo čím hlouběji se opce dostane do peněz, tím více se zvyšuje šance kupujícího na dosažení zisku. Tento zisk lze realizovat buď uplatněním opce, nebo jejím prodejem.

Naopak vypisovatel by chtěl, aby jeho vypsaná opce (call nebo put) vyexpirovala mimo peníze a neměla tak žádnou vnitřní hodnotu.

Příklad opce v penězích (In The Money)

Jako příklad vezměme call opci s realizační cenou 50 USD a předpokládejme, že podkladové aktivum se obchoduje za cenu 50,50 USD. Nakoupená call opce je v penězích (ITM) a má vnitřní hodnotu 0,50 USD. Pokud by držitel opci uplatnil, nakoupil by 100 akcií za 50 USD a mohl by je okamžitě prodat za 50,50 USD. Prostřednictvím dané opce by tak realizoval zisk 50 USD.

Pokud však původně zaplatil za kupní opci například 100 USD, realizuje ztrátu, přestože je opce v penězích. V takovém případě dochází k zisku pouze tehdy, pokud se akcie aktuálně obchoduje za 51,01 USD (přičemž je zde třeba zohlednit i transakční poplatky).

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LUDWIG, E. In the Money ITM (Im Geld) – Definition & Berechnung. LYNX [online]. Vydáno 2. 2. 2023 [cit. 16. 3. 2023]. Článek naleznete zde.

Vše o možnostech