Opční strategie mají jednu velkou výhodu. Vždy se najde taková, která lze na aktuální trhy aplikovat.

V minulých článcích jsme se věnovali strategiím, které se využívají především, když jsou trhy pomalé a cena jde do boku.

Popisovali jsme si strategii Iron Condor a Butterfly: obě dvě se používají v neutrálním stavu trhu.

Co když ale chceme naopak spekulovat na pohyb podkladového aktiva?

Opce toto samozřejmě nabízejí.

Navíc se jedná o strategii, ve které s omezeným rizikem můžeme teoreticky získat neomezený profit.

To o čem je řeč, je opční strategie Straddle, na kterou se podíváme v tomto článku.

Po jeho přečtení byste měli mít dobrou představu o tom, jak tato strategie funguje, kdy se používá a co jsou její výhody a nevýhody.

Co je opční strategie Straddle

Stradlle je opční kombinace, při níž dochází k nákupu put a call opcí se stejnou realizační cenou a stejným expiračním datem.

Nakoupený straddle (long straddle) se skládá z koupených call a put opcí. Zaplacené prémium za obě opce ohraničuje maximální ztrátu při expiraci. Jelikož obě opce jsou nakoupené, zisk při poklesu podkladu je omezený na jeho ceně 0, při růstu je profit teoreticky neomezený.

Prodaný straddle (short straddle) se skládá z prodaných call a put opcí. V tomto případě je profit omezený ale risk teoreticky neomezený.

Většinou se využívá nákup stradlle. Pomocí koupeného straddle spekulujeme na pohyb ceny podkladového aktiva. Nezáleží, zda se jedná o růst či pokles, důležitý je pohyb ceny, čím větší, tím lepší.

Největší riziko představuje vysoká vega, jelikož obě opce v této strategii jsou koupené. Nárůst volatility bude mít pozitivní vliv na cenu straddle, zatímco pokles volatility snižuje cenu kombinace.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

Strategie straddle: vysvětlení teorie

Jak již bylo zmíněno, nákupem straddle spekulujete na silný pohyb ceny podkladového aktiva jakýmkoliv směrem. Nakoupíte stejný počet call a put opcí se stejnou realizační cenou a expirací. Zaplatíte opční prémium a získáte negativní théta značící, že plynutí času Vám přináší ztrátu. Riziko je omezeno výší zaplaceného prémia.

Long Straddle

Dole na obrázku je příklad nakoupeného straddle (long straddle). Byly provedeny následující transakce:

 • Nákup call opce na strike $40
 • Nákup put opce na strike $40

Po zaplacení prémia $4 jsou body nulového zisku na $36 a $44. Pokud se bude cena podkladového aktiva v době expirace pohybovat pod $36 nebo nad $44, dosáhnete zisku, který při růstu ceny podkladu není omezený. V případě, že by se cena pohybovala mezi $36 a $44, bude pozice ztrátová s maximální výší ztráty $400.

Nákupem at-the-money straddle se delta pozice stává neutrální. Pozitivní delta call opce je vykompenzovaná negativní deltou put opce. Pozitivní gamma je motorem pozice.

Jakýkoliv pohyb nahoru či dolu posune deltu ve směru daného pohybu. Pokud bude podklad posilovat, gamma call opce bude zvyšovat hodnotu delty call opce a naopak gamma put opce bude snižovat deltu put opce.

Nárůst volatility bude mít pozitivní vliv na cenu straddle, zatímco pokles volatility snižuje cenu kombinace. Vliv théty a gammy je opačný, pozitivní dopad gammy snižuje negativní vliv théty. S blížící se expirací se časová hodnota opce snižuje.

Jelikož investor nakoupil straddle a spekuluje na silný pohyb v ceně podkladového aktiva, opční kombinace ztrácí na hodnotě, jestliže nedochází k očekávanému pohybu a datum expirace se blíží.

V příkladu nahoře je zaplaceno opční prémium $4, což vytváří break-even bod na podkladovou cenu $36 a $44. V případě, že opce vyexpirují nad $44 nebo pod $36, pozice je zisková, v opačném případě je ztrátová.

Profit je teoreticky neomezený, cena podkladu může růst „nekonečně“ vysoko. Ztráta je omezená na výši zaplaceného opčního prémia, tedy na $400.

Short Straddle

Straddle kombo je samozřejmě možné i prodat, ale nevyužívá se tak často. Prodejem straddle spekulujem na uzamčení trhu v určitém pásmu. Častěji se na tyto spekulace ale využívá Butterfly nebo Iron Condor.

Dole na obrázku je příklad prodaného straddle (short straddle). Byly provedeny následující transakce:

 • Prodej call opce na strike $40
 • Prodej put opce na strike $40

S tímto nastavením tedy získáme opční prémium $4, break-even bod je na úrovni $36 a $44. Zisková je tato strategie v případě, že cena podkladu v době expirace bude v pásmu mezi $36 a $44. V případě, že tomu tak nebude, bude pozice ztrátová.

Největšího profitu bychom dosáhli v případě, když cena podkladu v době expirace bude $40. Ztráta je teoreticky neomezená, protože prodané opce nejsou kryté (jako je tomu právě kupř. Ve strategii Butterfly). Z toho důvodu se short straddle příliš nevyužívá.

Výhody long straddle

 • Možnost velkého zisku
 • Spekulace na pohyb bez nutnosti znát směr (využívá se kupř. při earnigns, zasedání FEDu apod.)

Nevýhody long straddle

 • Vyšší riziko z pohledu řeckých písmen
 • Vyšší investovaný kapitál
 • Nutnost silného pohybu podkladu

Řízení pozice

Nákup straddle je jednou z vůbec nejrizikovějších opčních strategií. Pakliže se cena podkladu nehýbe, cena komba ztrácí velmi rychle na hodnotě a investovaný kapitál mizí ve ztrátě. Držením straddle do expirace tak má investor vysokou expozici vůči théta. Zavírání straddle před datem expirace je častým řešením pro omezení potenciální ztráty vlivem časového rozpadu ceny nakoupených opcí.

V případě pozitivního vývoje, pakliže se cena podkladu skutečně výrazně hne, není vždy rozumné držet pozici až do expirace. Často se totiž stává, že po prudkém pohybu následuje technická korekce. Taková korekce pak zapříčiní, že straddle pozice v otevřeném zisku velmi rychle ztratí na hodnotě.

Praktický příklad straddle: Index AEX

Od konce října 2013 se likvidní nizozemský akciový index AEX pohyboval v úzkém rozmezí mezi 390 a 400 body. V dohlednu bylo silně očekávané rozhodnutí americké centrální banky Fed, což značilo, že po tomto zasedání může index udělat výrazný pohyb.

Ten by mohl být nad úroveň 400 bodů nebo na druhé straně k úrovni podpory na 365 bodech. Straddle na AEX při 390 s expirací v prosinci 2013 se 12. listopadu obchodoval za prémium €13,45 při aktuální hodnotě indexu na trhu 394 bodů.

Body nulového zisku indexu AEX při expiraci (20. prosince 2013) se tak nacházely na 376,55 bodech (= 390 – €13,45) a 403,45 bodech (= 390 + €13,45).

Graf níže zobrazuje cenový vývoj indexu AEX mezi červencem a prosincem 2013.

Nakoupili jsme straddle AEX za €13,45. Byly provedeny následující transakce:

 • Nákup call opce se strike cenou 390 a s expirací v prosinci
 • Nákup put opce se strike cenou 390 a s expirací v prosinci
Akce Opce Prémium
Nákup CALL 390 € 8,45
Nákup PUT 390 € 5,00
Celkově zaplacené prémium € 13,45

Opční písmena pro tuto pozici jsou následující:

Delta  Gamma  Vega  Theta
1 4 119 -23

Za povšimnutí stojí, že velikost Vega je skutečně dost vysoká. Théta -23 říká, že v době expirace bude opční kombinace ztrácet €23 z časové hodnoty denně.

V prvních týdnech po otevření straddle se očekávaný vývoj stále nedostavoval. Větší pohyb nahoru ani dolů se neukázal a opční kombinace tak ztrácela na hodnotě negativním vlivem théta. Avšak 2. prosince začal postupný pokles, který 16. prosince dosáhl na 376 bodů.

Hodnota straddle vzrostla na €15 díky růstu hodnoty put opce, která byla již 14 bodů v penězích. Vůbec poprvé od vstupu se tento straddle dostal do zisku. 18. prosince se však situace diametrálně změnila. Zprávy ze zasedání Fed byly trhem pozitivně přijaty a burzy po celém světě rostly.

V den expirace, 20. prosince, uzavřel index AEX na hodnotě 391 bodů. Koupená call opce měla zůstatkovou hodnotu €1, koupená put opce vyexpirovala bezcenná. Celková hodnota straddle tak při expiraci byla pouze €1, což značí ztrátu vyšší než 90 %!

Příklad tedy ukazuje výše změné, že je lepší straddle aktivně řídit spíše než čekat na expirace opcí. V našem případě se to skutečně vůbec nevyplatilo.

Obchodování opcí prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart