Protective call a Protective put opce: Vysvětlení
Protective call a put opce investoři využívají k ochraně svých investic.

V tomto článku si vysvětlíme, jak Protective put a call opce fungují. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co je Protective call opce?

Ochranné opce pro vaše portfolio mohou být jak call tak put opce. Při strategii “ochranného nákupu” koupíte call opci, která slouží jako ochrana krátké pozice. To vám umožní zachovat výnos při poklesu ceny podkladového aktiva a zajistit riziko v případě růstu. Zaplacená opční prémie za nakoupenou call opci je pro vás samozřejmě nákladem, který musíte zaplatit za zajištění pozice.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Co je Protective put opce?

Ochranná put opce funguje stejným způsobem, pouze se nyní kupuje put opce, která zajišťuje riziko poklesu. Mezi investory se jedná o běžnou strategii, jak snadno omezit riziko poklesu ceny držených akcií.

Při nákupu Protective call a put opcí se investor zajišťuje proti riziku růstu nebo poklesu ceny držených akcií. Na názorném příkladu si krok za krokem projdeme nákup Protective put opce, protože tu investoři používají zřejmě nejčastěji. Protective call opce funguje úplně stejně, i když je samozřejmě vše obráceně. Namísto put se nakupují call opce a jejich prostřednictvím se zajistíte proti růstu ceny.

Protective put opce: Názorný příklad

Předpokládejme, že investor drží akcie Apple za průměrnou cenu 120 USD. Tyto akcie byly zakoupeny na delší dobu a jeho strategií je držet pozici po několik příštích let s očekáváním vyšších cen a dividend. V krátkodobém horizontu jsou však podmínky na trhu slabé. Investor se obává nižších cen, ale nechce o své akcie přijít. Aby omezil ztráty v případě možného poklesu cen, může investor nakoupit put opci.

Nyní přicházejí na řadu dvě klíčové otázky:

1) Které datum expirace je pro nákup opcí nejatraktivnější?

2) Jaká je nejlepší realizační cena pro nákup opcí?

Hned na úvod si ujasněme, že na výše uvedené otázky neexistuje dokonalá odpověď. Každý investor se musí rozhodnout sám a učinit volbu, která vyhovuje jeho obchodnímu přístupu, money managementu i zvolené strategii. Na následujícím příkladu si ukážeme, jaké máme možnosti.

Nákup put opce k zajištění pozice v akciích Apple lze nejlépe popsat jako pojistku. A pojištění vždy stojí peníze. Výběr expiračního měsíce závisí na několika faktorech, které si podrobněji rozebereme. Významnou roli v tom hraje opční prémie a théta.

Théta udává, jak moc se hodnota opce sníží za jeden den. Pokud nejste přímo obeznámeni s pojmem théta, doporučujeme přečíst si náš článek Řecké písmeno théta a časová hodnota opce.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

Protective put opce: Výběr datumu expirace

Théta opce se snižuje se vzdálenějším termínem expirace. To je u Protective call a put strategií důležitý fakt. Cílem je totiž chránit držené akcie (v našem případě akcie Apple) za co nejnižší náklady.

V absolutním vyjádření jsou krátkodobé opce levnější než dlouhodobé (opční prémie je nižší), ale ztráta časové hodnoty je u krátkodobých opcí obvykle mnohonásobně vyšší. Čím delší doba do expirace, tím nižší je théta. Ztráta časové hodnoty je tedy nejrychlejší v posledních týdnech do expirace.

Připomeňme si ale, že hlavním účelem Protective put opce je ochránit se proti případnému poklesu ceny podkladového aktiva (akcie Apple). Cena akcie Apple se samozřejmě v čase mění a na tyto změny bychom měli být schopni reagovat. Při růstu ceny podkladového aktiva bychom měli zvážit nákup put opce na případných vyšších hodnotách, ideálně tak, aby zaplacená opční prémie nebyla příliš vysoká. Někteří obchodníci tak často volí opce se splatností 4 až 9 měsíců. Tím se omezí ztráta časové hodnoty a náklady na zajištění pozice obvykle nebudou příliš vysoké.

Protective put opce: Volba realizační ceny

Kromě toho je zásadní realizační cena. Z tohoto důvodu by investor měl mít v prvé řadě určitý přehled a představu o tom, jaký pohyb by akcie Apple mohly udělat. K určitému povědomí o vývoji ceny akcie může posloužit technická analýza a fundamentální analýza.

Pokud je riziko poklesu ceny akcie Apple minimální, může investor zvolit Protective put opci s nižší realizační cenou. Zaplatí tak nižší opční prémii a zároveň má přeci jen nějakou pojistku proti tomu, kdyby cena akcie Apple začala klesat.

Pokud je dle něj ale pokles ceny akcie Apple pravděpodobný, může investor nakoupit Protective put opci za realizační cenu, která je blízko aktuální ceně akcie. Zaplatí za to ale vyšší opční prémii. Důležité je najít určitý kompromis mezi náklady, které nakoupení Protective put opce přináší a ochranou před možnými riziky, kterou nakoupená put opce zajišťuje.

Pokud investor koupí put opci s realizační cenou 140 USD, je celkem chráněn proti poklesu ceny akcie AAPL, která se aktuálně nachází na hodnotě 143 USD. Náklady na ni jsou však značné. Pro investora může být výhodnější koupit například put opci s realizační cenou 130 USD, pokud se domnívá, že cena akcie ze současných hodnot příliš neklesne.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Protective call en put: uw posities beschermen ( 31. 8. 2023); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiestrategieen

/optiestrategie-protective-call-protective-put/

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart