Earnings Play: Profitujte na výsledkové sezóně pomocí opcí

Autor: Tomáš Stráník
Earnigs play strategie za pomocí Short Strangle
Výsledková sezóna (Earnings) je období, kdy své údaje zveřejňují americké i evropské společnosti. Pro opční investory je to zajímavá příležitost, protože právě toto období bývá často doprovázeno vysokou implikovanou volatilitou. 


V tomto článku se zabýváme opční strategií založené na kombinaci Short Strangle, která využívá zvýšené volatility během ohlašování kvartálních výsledků. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Earnings Play: Vypisujte opce při zvýšené volatilitě a nakupujte je při jejím poklesu

Tato strategie se používá v období, kdy společnosti zveřejňují své výsledky. Pokud chcete přehled o dnech, kdy k tomu dochází, doporučujeme naši stránku s kalendářem kvartálních výsledků. Níže popsaná kombinace Short Strangle se tedy v tomto případě týká opcí na akcie.

Ceny opcí jsou částečně určovány implikovanou volatilitou. Implikovaná volatilita opcí před ohlášením čtvrtletních výsledků obvykle roste. Je to i celkem logické, protože se očekává, že daná společnost oznámí důležité zprávy, výsledky a údaje (ať už pozitivní nebo negativní), které mohou mít velký vliv na rozhodování investorů i na cenu a volatilitu akcií. Short Strangle je založený na tom, že vypisujeme call a put opce při zvýšené volatilitě (a získáme tak vyšší prémii) a následně je nakoupíme za nižší cenu, když volatilita poklesne.

Zdůrazňujeme ale, že ceny akcií mohou v období ohlašování kvartálních výsledků dělat nepředvídatelné pohyby a u této strategie hrozí teoreticky neomezená ztráta. Proto je vhodná zejména pro zkušenější obchodníky, kteří dokážou dodržovat pravidla své obchodní strategie, a navíc plně rozumí tomu, jak opce fungují. Pokud se s opcemi teprve seznamujete, doporučujeme náš článek Opce: Průvodce obchodování s opcemi pro začátečníky.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Earnings Play: Jak sestavit Short Strangle?

Strategie Earnings Play je založená na opční kombinaci Short Strangle. U této opční kombinace vypisujete call opce a put opce s různými realizačními cenami a stejným datem expirace , které jsou Out Of The Money . Za výpis těchto opcí obdržíte opční prémii, která je také váš zisk. Jelikož v období ohlašování kvartálních výsledků se obvykle očekává zvýšená volatilita, opční prémie by měla být vysoká. V ideálním scénáři se volatilita poté sníží, což vám umožní odkoupit Strangle za nižší cenu. Výhodou této opční strategie je, že s ní nejsou spojeny žádné mimořádné požadavky na marži.

Kdy je Short Strangle ziskový?

Pro úspěch Earnings Play založené na Short Strangle je důležité, aby se cena podkladového aktiva (v našem případě akcie) ideálně nacházela mezi realizačními cenami vypsaných opcí (pokud zohledníme obdrženou prémii, tak zisková oblast oblast je ještě o něco větší).

Short Strangle a vysvětlení této opční kombinace
Short Strangle opční kombinace. Zdroj: LYNX

Pokud jsme například obdrželi opční prémii $2 za výpis call opce na strike ceně $42 a put opce na strike ceně $38, Short Strangle kombinace bude zisková, pokud se cena akcie udrží v pásmu mezi $36 a $44.

Maximální zisk je stanoven předem a odpovídá součtu opčních prémií. Je dosažen, pokud se cena podkladového aktiva do data expirace udrží ve vymezené oblasti. Maximální ztráta je neomezená. Směrem nahoru může totiž cena akcie neomezeně růst teoreticky až do nekonečna. Směrem dolů může cena akcie klesnout na nulu. Jelikož ztráta může být teoreticky neomezená, je důležité dodržovat pravidla této strategie a počítat i s tím, že ne vždy bude zisková. Proto je vhodná zejména pro zkušenější tradery a investory.

Earnings play a Short Strangle: Vypisujte opce den před ohlášením výsledků

Short Strangle kombinaci je ideální zadat co nejblíže k závěru dne, který předchází dni, kdy se ohlašují kvartální výsledky (Earnings). Pokud například společnost Microsoft ohlašuje výsledky 25. července, zadáte opční kombinaci ke konci 24. července. Důvodem je, že akcie může být den předtím poměrně volatilní. Tím, že jste pozici otevřeli na konci předchozího obchodního dne, jste zůstali co nejvíce neutrální vůči trhu.

Earnings Play: Důležité je Short Strangle uzavřít po zveřejnění výsledků

Aby byl Short Strangle ziskový, po oznámení čtvrtletních výsledků by měla implikovaná volatilita ideálně klesnout. Tato Earnings Play strategie je založená na tom, že opční kombinaci uzavřete během seance následující po oznámení kvartálních výsledků. Jinými slovy, pozice nikdy nebude ve vašem portfoliu déle než 24 hodin. Je zřejmé, že se občas vyskytnou i ztrátové obchody a je třeba s tím počítat.

Důležité je, zda jsou čtvrtletní výsledky vyhlášeny během obchodních hodin nebo po uzavření burzy. Pokud jsou čtvrtletní výsledky zveřejněny během obchodních hodin, můžete uzavřít pozici po oznámení. Pokud jsou vyhlášeny po uzavření burzy, uzavřete pozici v následující obchodní den.

Earnings Play a Short Strangle: Jakou realizační cenu nastavit?

K tomu je třeba vzít v úvahu očekávaný pohyb ceny akcie. Pro výpočet použijeme cenu opční kombinace Straddle. Důležitým údajem, který potřebujeme, je cena At The Money Straddle. Cena ATM Straddle je součtem prémie zaplacené za nákup call opce a prémie zaplacené za nákup put opce.

Opční kombinaci Straddle lze jednoduše vytvořit v platformě TWS. Jakmile cenu zjistíte, můžete použít níže uvedený vzorec:

Číslo, které získáte z výše uvedeného vzorce, je očekávaný pohyb ceny akcie v procentech. Toto číslo (%) přičtěte k aktuální ceně akcie a získejte realizační hodnotu call opce. Poté toto číslo (%) odečtěte od aktuální ceny akcie, abyste vypočítali strike put opce. Pokud jde o datum expirace platnosti, můžete experimentovat. V mnoha případech můžete zvolit nejbližší týdenní expiraci.

Kombinace Short Strangle v platformě Trader Workstation (TWS)

Prostřednictvím investiční platformy TWS máte možnost nastavit opční kombinaci pomocí několika kliknutí. Zobrazí se vám nabídková a poptávková cena pro celou opční kombinaci. Zadáním kombinovaného příkazu najednou se tak nevystavujete riziku částečné realizace.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Inspelen op kwartaalcijfers met opties: earnings play (1. 8. 2023); https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiehandel/opties-inspelen-kwartaalcijfers-earnings-play/

Investopedia: Profit From Earnings Surprises With Straddles and Strangles (1. 8. 2023); https://www.investopedia.com/articles

/optioninvestor/09/long-straddle-strangle-earnings.asp

Vše o možnostech