Řecké písmeno théta a časová hodnota opce

Autor: Tomáš Stráník
Řecká písmena: Theta
Théta je dalším důležitým opčním řeckým písmenem. Pro opční investory hraje významnou roli, protože označuje časovou hodnotu opcí.

V tomto článku si představíme řecké písmeno théta a jeho význam pro obchodování opcí. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co je to théta?

Théta udává, jak moc se hodnota opce sníží za jeden den. Pokud je například zakoupena call opce, která je mimo peníze (Out Of The Money), zaplacená opční prémie se skládá pouze z časové hodnoty. Vnitřní hodnota je u OTM opcí vždy nulová. Pokud opce nemá v den expirace žádnou vnitřní hodnotu, není uplatněna a zaniká jako bezcenná. Od okamžiku nákupu opce se rozpadá její časová hodnota. Zpočátku je tento proces relativně pomalý, ale s blížícím se datem expirace se zrychluje.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Théta a časová hodnota opce

Théta udává, do jaké míry klesne cena opce, když se zbývající doba splatnosti sníží o jeden den. Čím kratší je doba platnosti opce, tím rychleji opce ztrácí časovou hodnotu. U dvou opcí se stejnou realizační cenou, ale různými daty expirace, je denní ztráta hodnoty větší u opcí s kratší dobou platnosti než u opcí s delší dobou platnosti. Zhruba měsíc před expirací časová hodnota opce exponenciálně klesá. Na druhou stranu u opce, která má ještě například dvanáct měsíců do expirace, je denní ztráta časové hodnoty velmi malá.

Tabulka ukazuje denní thétu pro call opce se strike cenou 9 550 bodů na index DAX a s dobou platnosti od 10 do 300 dnů. Théta, a tedy ztráta časové hodnoty za den, je největší u opce s nejkratší dobou splatnosti. Čím vzdálenější je datum expirace, tím menší je hodnota théta. V souladu s tím je ztráta hodnoty za den u call opce s dobou platnosti 300 dní podstatně nižší než u call opce, která vyprší již za 10 dní.

Čas do expirace opceThéta
10 dní-9,27
30 dní-5,40
60 dní-3,85
120 dní-2,75
210 dní-2,01
300 dní-1,77
LYNX opční broker
Co lze obchodovat prostřednictvím opcí?

Populární jsou opce na akcie, indexy a futures. Nabídka opcí se ale u brokerů liší. S online brokerem LYNX lze obchodovat opce na EU a US akcie (např. Tesla nebo Apple), indexy (např. S&P 500 nebo Nasdaq) nebo komodity. Zjistěte více o opční nabídce a poznejte nejobchodovanější opce.

Théta a opce

Velikost théta se odvíjí od realizační ceny opce se stejnou splatností. Opce s vyšší implikovanou volatilitou mají vyšší thétu. Následující tabulka ukazuje thétu put opcí. Podkladovým aktivem je pro tento příklad použit index DAX. Doba platnosti put opcí je 10 dní a index DAX je v daném příkladu kótován na 9 550 bodech.

Realizační cenaOpční prémieThéta
9.350 €97,37-8,09
9.450 €135,15-8,75
9.550 €181,51-9,01
9.650 €236,53-8,83
9.750 €299,90-8,25
9.850 €370,95-7,37

U put opce s realizační cenou 9 850 bodů je théta -7,37. Tato opce se skládá především z vnitřní hodnoty (300,00 EUR) a v malé míře z časové hodnoty (70,95 EUR). Pokud uplyne jeden den, opce teoreticky ztratí hodnotu 7,37 EUR. Při opční prémii 370,95 EUR se jedná o poměrně malý podíl ve výši přibližně 2 %. U put opce s realizační cenou 9 350 EUR je théta -8,09 a ztráta časové hodnoty je v procentuálním vyjádření nejvyšší (přibližně 8 %), protože opční prémie činí pouze 97,37 EUR. Tato prémie se navíc skládá výhradně z časové hodnoty, která rychle klesá, pokud index DAX neklesne ve směru k realizační ceně opce. Théta je největší u opce s hodnotou At The Money a činí -9,01.

Protože plynutí času je kontinuální proces, théta snižuje hodnotu opce v průběhu dne. Většina denního poklesu hodnoty v čase však nastává mezi uzavřením a otevřením trhů následujícího dne. Od zavedení týdenních opcí na index DAX lze tento jev pozorovat na denní bázi.

Théta u opce s datem expirace za 30 a 60 dní. Zdroj: LYNX (13. 7. 2023)

Obrázek zobrazuje thétu pro call opce na index DAX s realizační hodnotou 9 350 bodů na denní bázi. Modrá čára označuje thétu pro opci, která vyprší za 60 dní a červená čára představuje thétu pro opci s dobou expirace za 30 dní. Théta pro opci s kratší dobou platnosti (červená čára) je nižší než théta pro opci, do jejíž expirace zbývá 60 dní (modrá čára). Z grafu je také patrné, že hodnota opce klesá rychleji s blížícím se datem vypršení platnosti.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Theta (2. 6. 2023); lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/options-griechen/theta/

Vše o možnostech

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX