Dokáže vaše ETF portfolio odolat krizi? 6 užitečných tipů, jak se ochránit

Autor: Ondřej Likeš

V tomto článku:

Trhy mohou v extrémních podmínkách klesnout i o více než 60 %. Pokud však své ETF portfolio vybudujete správně, mělo by být dostatečně odolné na většinu tržních podmínek.

Dokáže vaše ETF portfolio obstát během finanční krize? Postupujte podle těchto šesti kroků a ochraňte tak svůj kapitál v turbulentních časech.

Lze předvídat příchod a průběh finanční krize?

V posledních několika týdnech způsobila pandemie koronaviru prudký pokles cen na všech globálních akciových trzích. Musíme si uvědomit, že střídání ekonomické konjunkce a recese je přirozený proces. Příchod krize na finančních trzích je vždy nevyhnutelný, jen není jasné, kdy to bude. Navíc není možné s jistotou předvídat její průběh.

Správci fondů často zajišťují rizika pomocí derivátů. Náklady na tyto strategie však ukusují obrovský kus z návratnosti investorů. Navíc neexistuje žádná záruka, že tyto strategie dlouhodobě skutečně fungují. Mnoho fondů nedokázalo po odečtení poplatku udržet krok s nárůstem indexu S&P 500 po krizi v roce 2008.

Mohou tyto strategie uspět po aktuální krizi? Finanční krize je taky často odstartována tzv. fenoménem černé labutě. Smysl fenoménu „Black Swan“, jak jej popisuje krizový teoretik Nassim Taleb, spočívá v tom, že daný jev přesahuje hranice současného modelování rizik.

Pokud tedy nelze předvídat, kdy vypukne finanční krize, ani jak bude probíhat, potřebujeme takový plán, který je odolný vůči co největším možným rizikovým scénářům, aniž by byl neudržitelně nákladný.

6 klíčových otázek pro sestavení robustního a odolného ETF portfolia

Robustní investiční strategie přijímá rizika jako součást své podstaty a integruje je do vašeho ETF portfolia. Investoři do ETF mohou minimalizovat dopady finanční krize následujících šesti kroků, které vám pomohou vyhodnotit stabilitu vašeho ETF portfolia.

1. Jak dlouho můžete své peníze investovat?

Zlatým pravidlem je vyhnout se prodeji se ztrátou. Pokud budete mít peníze investované během krize, pak vaše ztráty existují pouze na papíře – ztráty jsou skutečně realizovány pouze při prodeji. Čím je tedy váš časový horizont delší, tím větší jsou vaše možnost k zotavení vašeho portfolia.

Z dlouhodobého hlediska se výkonnost vašich akcií přizpůsobuje ekonomickému růstu trhů, do nichž investujete. Proto se říká, že čím delší investiční horizont, tím lépe pro investory. Trhy mají tendenci se poměrně rychle uklidnit a akcie poté znovu začnou získávat na hodnotě.

Při kratším investičním horizontu se můžete zajistit nákupem defenzivních akcií. Tak budete mít k dispozici více stabilnějších titulů, když budete čekat na zotavení vašich spekulativních akcií.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

2. Jaké jsou vaše zdroje návratnosti?

Akcie jsou nejsilnějším zdrojem návratnosti, který mají investoři k dispozici. A samozřejmě, vaše akciové ETF závisí na základní výkonnosti akcií společností, které dané ETF sledují.

Ceny akcií však často více ovlivňují vyhlídky investorů ohledně vývoje společnosti, ať už se jedná o společnost samotnou, sektor, ve kterém společnost podniká, nebo ekonomiku, do které společnost spadá.

Tato očekávání se mohou značně lišit od reálných fundamentálních podkladů, což je důvod, proč se trhy můžou přehřát (krize v roce 2000). V dlouhodobém horizontu se ceny akcií vracejí ke svým fundamentálním hodnotám. Pokud budete nakupovat v období korekce a prodávat v období nárůstu, budete profitovat. To je podstata burzovního rčení „Buy low, sell high“.

Silné kapitálové výnosy také zvyšují efekt složeného úroku, který dlouhodobě exponenciálně zvyšuje váš kapitál. Principem je, že složený úrok se zvyšuje, protože kapitál, který vyděláte, následně generuje nový kapitál.

Americký investor John C. Bogle radí: Alokujte alespoň 50 % svého portfolia do akcií, zbytek rozdělte do nízkorizikových aktiv, jako jsou vysoce kvalitní státní dluhopisy, abyste vyrovnali volatilitu. Dělejte věci jednoduše, ignoruje zmatek a obchodujte co nejméně.‘‘

 

3. Je vaše ETF portfolio dostatečně diverzifikované?

Diverzifikace je známá jako jedna z mála věcí, kterou na burze máte čistě ve svých rukou. Čím více diverzifikujete váš kapitál, tím méně je vaše investiční portfolio zranitelné. Nejlepší je diverzifikovat napříč třídami aktiv i v rámci jednotlivých tříd aktiv. S ETF lze diverzifikovat za cenu a rychlost, která byla v minulosti nepředstavitelná.

S jediným ETF, které investuje do širokých akciových indexů, můžete jednoduše investovat do několika tisíc společností z celého světa – včetně rozvíjejících se trhů.

Vysoce kvalitní vládní dluhopisy jsou ideální obrannou třídou aktiv, která doplňuje váš výběr rizikovějších akcií. Další užitečné třídy aktiv zahrnují REIT ETF (dobré pro růst a nízkou korelaci s akciemi) a zlaté ETC (defenzivní a nekorelující s akciemi a dluhopisy).

Dluhopisy a komodity s vysokým výnosem jsou dalším zdrojem diverzifikace

 

4. Má vaše portfolio ETF defenzivní komponenty?

Nejdůležitějším krokem k posílení portfolia je vytvoření silné defenzivní alokace aktiv. Tato část portfolia není primárně určena ke generování výnosů. Namísto toho je postavena z aktiv, které ve srovnání s akciemi historicky dobře zvládaly krizi.

Když výkon vašich akcií slábne, vaše defenzivní aktiva vám poskytnou zdroj likvidity, pokud budete potřebovat kapitál. Mohou dokonce zvýšit svoji hodnotu, čímž se sníží volatilita vašeho portfolia během finančních krizí.

Klasickou defenzivní částí portfolia jsou kvalitní vládní dluhopisy. Tato třída aktiv byla tradičně dobrou protiváhou k padajícím akciím. Dlouhodobé dluhopisy fungovaly nejlépe během finanční krize v roce 2008. V následující tabulce je vidět, že zatímco akcie ztroskotaly během turbulentního období (červená čára), dluhopisy si udržely stabilně vzestupný výkon.

Během koronavirové krize na začátku roku 2020 můžete také pozorovat protisměrný pohyb a stabilizační dopad dluhopisů ve srovnání s akciemi.

Ne všechny dluhopisy jsou během krize stejné. Ujistěte se, že jsou vaše defenzivní dluhopisy drženy ve vaší “domovské” měně, nebo zda jsou zajištěny zpět do své domovské měny, pokud dáváte přednost diverzifikaci na globální vládní dluhopisy.

Dluhopisy s vysokým výnosem jsou v krizi zranitelné, protože mají rizikovější úvěrové ratingy a dluhopisy vázané na index také nefungovaly během úvěrové krize příliš dobře kvůli obavám z deflace. Lze však očekávat, že dluhopisy vázané na index budou fungovat v období vysoké neočekávané inflace, která by mohla ohrozit jiné třídy aktiv.

Součástí vaší obranné alokace může být také zlato. Zlato inklinuje k výkonu, když se trh obává systematického oslabování nebo oslabení měny Proto během krize v roce 2008 a po jejím skončení zlatý trend prudce stoupal.

Zlato je však vysoce volatilní třídou aktiv a komodity samozřejmě investorům nepřináší žádné dividendy, vyjímka je investice do dividendových akcií např. těžařů zlata. Investice do zlata by proto měla být nižší.

Pamatujte, že čím kratší je váš časový investiční horizont, tím více byste měli držet v defenzivních aktivech, abyste mohli čelit finanční krizi a nebyli nuceni prodávat své akcie pod cenou.

Portfolio by tedy mělo být co nejvíce vyvážené. Nízkoriziková aktiva obvykle přinášejí nízkou návratnost, takže tlumí vaši výkonnost, když ekonomika prosperuje a akcie posilují. Navíc neexistuje nic jako univerzální finanční krize. Každý krach na burze byl něčím specifický a na každou situaci reaguje každá třída aktiv jiným způsobem.

Musíte tedy vyvážit růstový potenciál a vaši toleranci vůči osobním rizikům. Musíte přijmout fakt, že diverzifikace portfolia znamená, že určitá jeho část bude v každé situaci vždy ztrátová.

Přizpůsobení vašeho portfolia co nejvíce tržním situacím znamená, že vaše portfolio málokdy prudce vystřelí směrem nahoru, ale bude stabilně pomalu růst a minimalizujete riziko, že naopak vystřelí prudce dolů.

5. Jaké jsou náklady na vaši investici?

Čím nižší jsou vaše náklady, tím větší návratnost vaše investice má. Jinými slovy, tím více peněz jde do vaší kapsy a méně manažerovi fondu. ETF jsou pro vás proto ideálním aktivem, protože investice do ETF je levná, a jak ukazuje nezávislá analýza, drahé investiční produkty v průměru nepřekonají jejich výkonnost.

Stále se zvyšující konkurence na poli ETF navíc dlouhodobě snižuje náklady na investice do ETF.

6. Jak posílit odolnost portfolia?

Paradoxně, čím méně perfekcionistický je váš investiční plán, tím odolnější bude vaše portfolio během krize. Pokud se budete soustředit pouze na výnosnost portfolia, můžete opomenout zakomponovat defenzivní prvek, což činí vaše portfolio křehké a zranitelné. Veškeré vygenerované zisky pak můžete ztratit během jednoho prudkého poklesu.

Je proto lepší své portfolio alespoň částečně zajistit na úkor výše míry návratnosti. I investice do fyzických statků, kterými jsou například nemovitosti, může sloužit vedle dluhopisů a zlata jako doplněk zajištění portfolia. V průběhu krize však můžou být nemovitosti velmi nelikvidní.

Také se nedoporučuje investovat kapitál, na kterém jste závislý, či si dokonce na investování půjčovat a doufat, že dluhy splatíte zisky z burzy. Dvousečná zbraň je i pákový efekt, který znásobuje zisky, ale může znatelně prohloubit i ztráty – dokonce více, než byla výše původní investice.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX