Opční řetězec

Autor: Gabriel Jurčák

Opční řetězec je nejjednodušší forma zobrazení ceny opcí určitého podkladu. Ve formě matice je velmi jednoduché najít cenové kotace pro jednotlivé expirační měsíce a realizační ceny.

Na obrázku níže je zobrazen opční řetězec. V jeho levé části jsou informace o call opcích, v pravé části o put opcích. Sloupec Popis uprostřed zobrazuje jednotlivé realizační ceny v různých expiračních měsících. Označená hodnota 2,26 je cena nákupu call opce s realizační cenou 64 USD, expirací 19. července 2013 a deltou 0,546.

Hodnota podkladu je 64,5 USD. Už samotná delta naznačuje, protože opce na penězích mají delta 0,5 a tato hodnota je jí nejblíže. Zelená a červená barva nám naznačuje, zda jsou opce v penězích nebo mimo peníze. Pro put opce jsou opce mimo peníze s realizační cenou 62 USD a nižší, pro call opce s realizační cenou vyšší než 64 USD. U opcí v penězích je to přesně naopak. Pro put opce s realizační cenou vyšší než 64 USD jsou opce v penězích, pro call opce s realizační cenou nižší nebo rovnou 64 USD.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Odlišné expirační měsíce

Čas je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících cenu opce. čím je datum expirace opce vzdálenější, tím je opční prémium vyšší. V případě, že vlastním nějaké akcie a chci se zajistit vůči většímu poklesu ceny pod 64 USD, mohu využít nákup put opce s realizační cenou 64 USD. Na obrázku výše vidíme, že zajištění na jeden měsíc je ve výši 1,61 USD, na tři měsíce 3,2 USD, na jeden rok 7,75 USD.

Pozitivní při zajištění je, že i když opční prémium s dobou zajištění narůstá, tento nárůst není lineární. Průměrné měsíční náklady na zajištění klesají při zajištění na 3 měsíce je opční prémium 3,5 USD, ale měsíční náklad je jen třetina, tedy 1,07 USD. Při zajištění na 12 měsíců je cena opce 7,75 USD, ale průměrný měsíční náklad je jen 0,65 USD, proto pro dlouhodobé zajištění je výhodnější kupovat vzdálenější měsíce. U vypisovatele opce je to naopak.

Pokud prodá opci s expirací za rok za 7,67 USD, je to jeho maximální zisk. Pokud však každý měsíc prodá nejbližší kontraktní měsíc, potencionální zisk může být podstatně vyšší. V tomto případě za jinak nezměněných podmínek 18,84 USD (12 x 1,57 USD).

LYNX opční broker
Co lze obchodovat prostřednictvím opcí?

Populární jsou opce na akcie, indexy a futures. Nabídka opcí se ale u brokerů liší. S online brokerem LYNX lze obchodovat opce na EU a US akcie (např. Tesla nebo Apple), indexy (např. S&P 500 nebo Nasdaq) nebo komodity. Zjistěte více o opční nabídce a poznejte nejobchodovanější opce.

Časová a vnitřní hodnota

Cena opce se skládá z časové a vnitřní hodnoty.

Opční prémium = Časová hodnota + Vnitřní hodnota

Následující tabulka ukazuje rozložení časové hodnoty call opcí na různých realizačních cenách v rámci jednoho expiračního měsíce pro opční řetězec výše. Z rozkladu prémia na dvě složky je zjevné, že nejvíce časové hodnoty obsahují opce na penězích. čím je realizační cena vzdálenější od aktuální tržní ceny, tím je i časová hodnota nižší.

Přečtěte si také:

Vše o možnostech

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX