Opční spready

Autor: Gabriel Jurčák
Jedním ze základních principů obchodování opcí jsou opční spready. Při obchodování spreadů dochází ke kombinaci nákupu a prodeje opcí. Ve vztahu k realizační ceně a datu expirace existují tři typy spreadů. V tomto článku si je představíme.

Opční spready a jejich typy

  • Vertikální spread – obě opce mají stejný datum expirace, ale různé realizační ceny,
  • Kalendářní (horizontální spread) – obě opce mají stejnou realizační cenu, ale rozdílná data expirací,
  • Diagonální spread – obě opce mají rozdílné realizační ceny i data expirací.

Jednou z výhod opčních spreadů je nižší požadavek na marži oproti samostatnému nekrytému výpisu opcí.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vertikální spread

Při spekulaci na profitování z nárůstu ceny podkladu využíváme býčí (bull) spready a naopak medvědí (bear) spready využíváme při očekávání poklesu ceny podkladu.

Při nákupu spreadu jde o debetní spread (odliv peněz z účtu), při prodeji jde o kreditní spread (příliv peněz na účet).

V následujícím příkladu si vysvětlíme výhody a nevýhody vertikálního spreadu oproti nekrytému výpisu opcí.

Cena akcie je na 160 USD a očekáváme nárůst ceny. Vypíšeme proto put opci s realizační cenou 150 USD. Obdržené prémium z prodeje je 350 USD. Pokud bude cena akcií při expiraci nad 150 USD, put opce bude mimo peníze, expiruje bezcenná a ponecháme si zisk 350 USD. V případě, že cena bude při expiraci pod 150 USD, dojde k přiřazení a po expiraci nám na obchodním účtu přibude 100 ks akcií s cenou nákupu 150 USD. Po přiřazení vzniká dlouhá pozice v akciích, kde maximální riziko je 14 650 USD (15 000 USD z přiřazených akcií snížených o 350 USD příjmu z prodeje put opce). Požadovaná počáteční marže pro prodej put opce je 3 500 USD.

Už z grafu výše je zjevné, že jde o strategii s nižším potenciálním ziskem než ztrátou a vyšším požadavkem na marži. Pro snížení marže je možné přikoupit put opci s nižší realizační cenou, např. 145 USD a stejným datem expirace (obrázek níže) a vytvořit tím vertikální spread. Opční prémium nakoupené opce je 190 USD. Prémium je nižší než u prodané opce, protože opce s realizační cenou je více mimo peníze (vzdálenější od realizační ceny) než prodaná opce na 150 USD.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

V důsledku nákupu put opce se celkový příjem z obchodu snižuje z 350 USD o 190 USD na 160 USD, což je maximální možný zisk, pokud cena bude při expiraci nad 150 USD a obě opce expirují jako bezcenné.

Při poklesu ceny pod 145 USD začne nakoupená put opce vykonávat funkci zajištění, jelikož všechny ztráty z prodané put opce na 150 USD jsou kompenzovány ziskem z nakoupené put opce (obrázek výše).

Marže při obchodování vertikálního spreadu je dána jako rozdíl mezi realizačními cenami opcí vynásobených 100. V tomto případě se vyžaduje marže ve výši 500 USD. Maximální ztráta je dána rozdílem marže a opčních prémií obou opcí: 500 – (350 – 190) = 340 USD.

Při porovnání nekrytého výpisu put opce s vertikálním spreadem vidíme, že došlo ke snížení možného profitu z 350 USD na 160 USD (pokles o 54%), ale zároveň i ke snížení marže z 3 500 USD na 500 USD (pokles o 86%) a taktéž ke snížení maximální potencionální ztráty z 14 650 USD na 340 USD (pokles o 98%).

Spready jsou základem pro tvorbu komplexních opčních strategií. Kombinací vertikálních spreadů vzniká např. Iron Condor či Butterfly. I když existují jen dva typy opcí, call a put, a je možné je jen nakupovat a prodávat, kombinací různých typů realizačních cen a dat expirací je možné vytvářet neskutečně velké množství opčních strategií.

Základním opčním strategiím se věnují podrobněji naše webináře.

Přečtěte si také:

Vše o možnostech

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker