Investiční slovník

Prodej na krátko

Synonymum Prodej na krátko: Krátká pozice, Short pozice, Shortování, Short selling

Prodej na krátko definice

Termín “prodej na krátko” se používá pro situaci, kdy investor spekuluje na pokles ceny akcií. Chcete-li profitovat z klesajících cen akcií, můžete například otevřít krátkou pozici nebo koupit put opce. Tyto pozice získávají na hodnotě, když cena dané akcie klesá. Opakem je spekulace na růst – “dlouhá pozice”. Pojem „short“ nebo „krátká pozice“ se na akciovém trhu používá, když investor prodá cenné papíry, aniž by je vlastnil. Spekuluje na možnost později nakoupit prodané cenné papíry za nižší cenu. Cenový rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou je zisk nebo ztráta z krátké pozice. Krátké pozice je možné otevírat jak na peněžních, tak na futures trzích.

Prioritní akcie Prodejní prospekt
Vyhledat v investičním slovníku