Investiční slovník

Centrální banka

Centrální banka definice

Centrální banky jsou finanční instituce, které mají právo vydávat bankovky a jsou odpovědné za měnovou politiku daného státu nebo oblasti. Kromě toho jsou centrální banky odpovědné za hladké zpracování platebních transakcí a zajišťují stabilitu měny. Peněžní zásoba je regulována podle potřeb ekonomiky, například změnou úrokových sazeb nebo nákupem a prodejem státních dluhopisů a jiných cenných papírů. Centrální banky jsou rovněž odpovědné za refinancování komerčních bank, vyrovnávání platební bilance a správu měnových rezerv. Centrální bankou České republiky je Česká národní banka (ČNB). Od vstupu ČR do EU v roce 2004 je však integrována do evropského systému centrálních bank a podřízena Evropské centrální bance (ECB) se sídlem ve Frankfurtu. V USA vykonává funkce centrální banky Federální rezervní systém (Fed).

Cenné papíry CFD (Contract for Difference)
Vyhledat v investičním slovníku