Podmínky investičního newsletteru Breakout Trader

Breakout Trader je informační newsletter o světě akciových trhů, který investoři získávají každý týden.

Důležité informace od LYNX:

  • Obdržením newsletteru Breakout Trader Vám nevznikají žádné závazky. Newsletter je součástí služeb LYNX.
  • Informace obdržené v tomto emailu jsou určeny pouze pro jeho příjemce. Využití dalšími osobami a přeposílání je zakázáno.
  • Spolupráce s Breakout Trader bude oběma stranami zhodnocena po určitém čase. Budou-li obě strany spokojené, bude spolupráce i nadále pokračovat.
  • Investiční výkonnost nezahrnuje náklady na otevření a uzavření pozice, ani náklady na obchodování na marži. Jedná se výsledek modelového portfolia. Má pouze informativní charakter a nemůže být vnímána jako záruka budoucích zisků.
  • Registrací k odběru newsletteru souhlasíte s právním prohlášením LYNX a dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů podle údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů & cookies. LYNX Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci.

Prosíme, přečtěte si následující důležité informace:

LYNX ani autor nepřímají žádné závazky spojené s dalším publikováním či distribucí jeho analýz. Dále na ně nepřechází žádné závazky spojené se ztrátami, které se objeví nebo by se mohly objevit použitím nebo šířením jeho analýz.

Investiční rozhodnutí by mělo být vytvořeno na základě všech relevantních externích zdrojů. Breakout Trader nemůže vyloučit zpochybnitelnost převzatých informačních zdrojů. Breakout Trader je čistě informační newsletter a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství.

Breakout Trader i LYNX radí každému čtenáři, aby své investiční rozhodnutí prováděl na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů a možností svého brokera. Investování do akcií a dalších instrumentů je rizikové. Veškeré informace, analýzy a doporučení jsou pouze informačního charakteru a neměly by být vnímány jako investiční poradenství k nákupu nebo prodeji akcií či jiných instrumentů. Čtenář Breakout Trader souhlasí s tím, že nákup nebo prodej akcií i dalších instrumentů založený na obsahu tohoto newsletteru je na jeho vlastní riziko a zodpovědnost.

Vydavatel Breakout Trader se řídí přísným etickým kodexem. Proto by investiční nápady měly být realizovány maximálně do dvou obchodních dní po publikování newsletteru. Pokud by investiční nápad vedl jakýmkoliv způsobem k narušení trhu, bude vydáno další upozornění. Zdůrazňujeme, že Breakout Trader a jeho vydavatel odmítají jakoukoliv formu kompenzace za zmínění vybraných společností. Publikace nemůže být dále zveřejněna částečně ani celá bez souhlasu Achima Mautze. V případě porušení může být předplatné okamžitě ukončeno bez nároku na kompenzaci nehledě na délku předplatného.

Vydavatel: Achim Mautz

Breakout Trader je iniciativou Ratgeber Geld (www.ratgebergeld.at).