Klouzavé průměry: Jak je využít při obchodování?

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Microsoft
ISIN: US5949181045
|
Symbol: MSFT --- %

---
USD
---% (1D)
Týd. ---
Měs. ---
1 rok ---
Přejít na Microsoft Akcie
Moving Averages: Jak fungují klouzavé průměry
Klouzavé průměry (Moving Averages) patří mezi oblíbený nástroj mnoha traderů a investorů. Pomáhají identifikovat aktuální trendy, možné body obratu ve vývoji cenového grafu i vstupy a výstupy z pozice.

Jaké druhy klouzavých průměrů existují, na co si dát pozor a jak je správně používat? To vše si povíme v dnešním článku. Pokud hledáte brokera pro obchodování akcií, klikněte zde.

Co jsou klouzavé průměry?

Tyto indikátory jsou jedním z nejzákladnějších a nejpoužívanějších nástrojů v technické analýze trhu. Jedná se o statistický ukazatel, který se používá k vyhlazení cenových dat a identifikaci trendů na finančních trzích. Princip spočívá v tom, že vypočítávají průměr ceny nebo jiného ukazatele v určitém časovém období a postupně se posunují vpřed s každým novým obchodním dnem nebo časovým intervalem.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jaké druhy klouzavých průměrů existují?

Druhy se liší zejména dle způsobu jejich výpočtu. Mezi nejznámější se řadí jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average), exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average) a vážený klouzavý průměr (Weighted Moving Average).

Simple Moving Average (SMA)

U jednoduchého klouzavého průměru se pro výpočet používá aritmetický průměr cenových dat za dané období. Pro výpočet SMA se nejprve určí délka období (10 dnů pro krátkodobý SMA nebo 50 dnů pro dlouhodobý SMA). Poté se sečtou cenové hodnoty za toto období a výsledek se vydělí počtem zahrnutých dat, což vytváří průměrnou hodnotu. Jednoduchý klouzavý průměr je založen na rovnoměrném vážení všech cenových dat a poskytuje rovnoměrný pohled na historické ceny.

Exponential Moving Average (EMA)

Exponenciální klouzavý průměr dává větší váhu nedávným datům a reaguje rychleji na aktuální tržní podmínky než SMA. Pro výpočet exponenciálního klouzavého průměru se používá vážený průměr, kde se váha exponenciálně snižuje s postupným odchodem od aktuálního data. To znamená, že nejnovější data mají větší váhu než starší data. Tímto způsobem se EMA rychleji přizpůsobuje aktuálním cenovým změnám a poskytuje citlivější indikaci trendů na trhu.

Weighted Moving Average (WMA)

Oproti SMA, který používá stejnou váhu pro všechna data v určeném období, má vážený klouzavý průměr pro jednotlivá data různou váhu. U váženého klouzavého průměru může váha jednotlivých dat být určena různými způsoby, často podle důležitosti nebo časové relevance dat. Například nejnovější data mohou mít větší váhu než starší data.

Vážený klouzavý průměr umožňuje obchodníkům upřednostnit určitá data před ostatními a lépe se přizpůsobit specifickým podmínkám trhu. Je to další užitečný nástroj v technické analýze, který může poskytnout obchodníkům cenné informace.

Krátkodobý vs. dlouhodobý klouzavý průměr

Obchodníci také často rozlišují mezi dlouhodobým klouzavým průměrem a krátkodobým klouzavým průměrem. Tyto termíny se často užívají právě tehdy, když jsou v grafu nejméně dvě linie s rozdílnou periodou. Linie, která rychleji reaguje na vývoj ceny, bývá označována jako krátkodobý klouzavý průměr. Linie s větší periodou, která reaguje na cenový vývoj pomaleji, je označována jako dlouhodobý klouzavý průměr. Obchodníci ke svému rozhodování často využívají právě kombinaci a vztah těchto dvou průměrů, například jejich překřížení.

Jakou periodu u klouzavého průměru zvolit?

Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná univerzálně správná perioda a nastavení. Volba periody klouzavých průměrů závisí na vašich obchodních cílech, strategii a preferencích. Pokud se například zaměřujete na krátkodobé obchodování a sledujete rychlé tržní pohyby, mohou vám vyhovovat ty s nízkou periodou. Pro sledování dlouhodobých trendů můžete zvážit použití Moving Averages s větší periodou (například i 200 dnů).

Vždy tedy záleží v prvé řadě na tom, co od daného indikátoru očekáváte. Pokud chcete odhalit možný obrat trendu co nejdříve (nebo reagovat na krátkodobé cenové výkyvy) zřejmě zvolíte kratší periodu než u průměru, který má potvrzovat dlouhodobý trend. Ideální je si vyzkoušet více variant a případně si udělat i důkladný backtest, který vám ukáže, jaká perioda vašemu stylu obchodování sedí nejvíce.

Jak využít klouzavé průměry při obchodování?

Existuje mnoho metod, jak lze při tradingu Moving Averages využít. Někteří obchodníci sledují, zda linie roste nebo klesá, jiní sledují i sklon dané linie nebo zda dochází k překřížení linií s různou periodou. Nyní si uvedeme ty nejznámější přístupy jejich využití.

Klouzavé průměry jako nástroj pro identifikaci trendů

Moving Averages mohou pomoci identifikovat směr trendu na trhu. Způsobů existuje několik a zde opět záleží na osobních preferencích a strategii každého obchodníka. Někteří se soustředí zejména na to, zda je linie rostoucí nebo klesající. Jiní pro potvrzení trendu vyžadují, aby cena byla nad v případě rostoucí linie a pod v případě klesající linie. Pro potvrzení trendu lze také použít více Moving Averages najednou, kdy by v případě rostoucího trendu měl být krátkodobý průměr na dlouhodobým. V případě klesajícího trendu je tomu naopak.

Simple Moving Average (SMA 50) a graf akcie Microsoft
Týdenní graf akcie Microsoft a Simple Moving Average s periodou 50. Zdroj: LYNX+ (23. 2. 2024)

Na grafu můžete vidět dlouhodobý graf akcie Microsoft s jednoduchým klouzavým průměrem (SMA) s periodou 50. Pokles pod linii může naznačovat zpomalení růstu ceny akcie nebo dokonce otočení trendu. Nárůst ceny nad může naopak značit pokračování nebo začátek nového rostoucího trendu.

Klouzavé průměry a změna trendu

Moving Averages mohou také obchodníkům pomoci včas identifikovat změnu trendu na trhu. Pokud linie průměru „dožene“ cenu, může to znamenat, že momentum oslabilo a vzniká riziko korekce nebo celkové změny trendu. Na to nás může upozornit i pokles ceny pod (nebo růst nad) linii a změna směru linie klouzavého průměru.

Akcie PayPal a Simple Moving Average (SMA) s  periodou 50.
Týdenní graf akcie PayPal a Simple Moving Average s periodou 50. Zdroj: LYNX+ (23. 2. 2024)

Moving Averages a časování vstupů do pozice

Někteří obchodníci využívají klouzavé průměry také jako oblasti, kde se může zastavit pokles nebo růst ceny, a dokonce může dojít k pohybu opačným směrem. Tyto linie tedy mohou sloužit jako supporty nebo rezistence. Někteří také sledují, jak daleko se aktuálně cena od dané linie nachází a pro ideální vstup do pozice někdy čekají, až cena poklesne blíže k dané linii.

Opět ale připomínáme, že klouzavé průměry nejsou všemocné a záleží na zvolené periodě, trhu, volatilitě, tržních podmínkách a dalších faktorech. Proto doporučujeme se s riziky klouzavých průměrů důkladně seznámit (více si o nich ještě povíme v tomto článku) a vždy si jejich využití důkladně otestovat pro vaší strategii.

Křížení klouzavých průměrů jako signál ke vstupu a výstupu z pozice?

Existují tradeři a investoři, kteří skutečně používají křížení klouzavých průměrů jako signál pro vstup nebo výstup z obchodu. Například, když krátkodobý klouzavý průměr vzroste nad dlouhodobý, může to být signál k nákupu, zatímco když klesne pod dlouhodobý průměr, může to značit příležitost k prodeji.

 I zde je ale třeba zmínit, že ne každé překřížení klouzavých průměrů může znamenat ideální nákupní nebo prodejní signál a opět záleží na mnoha faktorech. Rozhodně nedoporučujeme spoléhat se jen na křížení klouzavých průměrů a dle toho vstupovat do obchodů nebo uzavírat pozice. Zejména, pokud tuto metodu nemáte podpořenou důkladnými backtesty vaší obchodní strategie. Existují totiž situace, kdy křížení klouzavých průměrů může vytvářet mnoho falešných signálů.

Klouzavé průměry a jejich nevýhody

Nyní si povíme také o úskalích klouzavých průměrů a situacích, kdy Moving Averages nemusí fungovat dobře a mohou naopak vytvářet mnoho falešných signálů.

Klouzavé průměry reagují se zpožděním

Je třeba si uvědomit, že Moving Averages se počítají na základě historických cen, tudíž reagují se zpožděním. Signály jsou tedy zpožděné a reagují na tržní změny až poté, co se staly. To se může vymstít zejména v obdobích zvýšené volatility. Pokud například cena akcie velmi prudce roste nebo klesá, spoléhání se jen na klouzavé průměry může přinést řadu opožděných nebo falešných obchodních signálů.

Moving Averages a netrendující trhy

Klouzavé průměry mnohým obchodníkům fungují v trendujících trzích, kdy pomáhají identifikovat aktuální trendy a mohou být i dobrým indikátorem případného obratu. Situace se ale může značně lišit, pokud se cena pohybuje dlouhodobě do strany. V takovém případě může cena opakovaně vzrůst nebo klesnout pod linii průměru, aniž by to znamenalo začátek nového trendu. Obchodníci, kteří se spoléhají jen na Moving Averages a podobné signály, tak mohou zaznamenat velké množství ztrátových obchodů.

Jak využít klouzavé průměry pro vaše obchodování?

Moving Averages jsou v dnešní době součástí téměř skoro každé kvalitní obchodní platformy. Může jít o vítaného pomocníka, který dokáže pomoci lépe se orientovat v grafech a odhalit případné trendy nebo oblasti, kde lze očekávat změnu trendu. Doporučujeme ale, abyste se nespoléhali jen na ně, protože jak už bylo řečeno, v určitých tržních podmínkách mohou přinášet mnoho falešných signálů.

Klouzavé průměry lze efektivně kombinovat s dalšími technickými indikátory (například RSI). Tato kombinace může poskytnout silnější a spolehlivější obchodní signály. Nepoužívejte tyto indikátory jen jako jediný nástroj pro obchodování. Vždy ověřte jejich signály pomocí další technické analýzy. Zkuste Moving Averages kombinovat s dalšími cenovými patterny, supporty a rezistencemi a trendovými liniemi. Než je začnete používat ve svém reálném obchodování, trénujte a testujte svou strategii na historických datech nebo na demo účtu. To vám pomůže lépe porozumět jejich chování a získat důvěru v jejich používání.

Online broker LYNX nabízí svým klientům možnost vyzkoušet si obchodování a různé investiční strategie na demo účtu. Můžete se tak s klouzavými průměry blíže seznámit, aniž byste museli riskovat reálné peníze.

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

LYNX: Der Gleitende Durchschnitt – so bestimmen Sie die Richtung des Trends. (9. 8. 2017); lynxbroker.de/boerse/trading/technische-analyse/technische-indikatoren/der-moving-average-so-bestimmen-sie-die-richtung-des-trends/

Investopedia: How to Use a Moving Average to Buy Stocks (23. 2. 2024); www.investopedia.com/articles/active-trading/052014/how-use-moving-average-buy-stocks.asp

LYNX – partner Interactive Brokers v ČR

Máte Máte zájem o investiční účet u Interactive Brokers? Pak spojte výhody obchodování u IB s výhodami investičního účtu prostřednictvím LYNX. Porovnejte naše služby a využijte podpory v českém jazyce. Zjistěte více na: Interactive Brokers