Klouzavý průměr je jedním z nejběžnějších a nejvíce používaných technických ukazatelů. Co se z něho dá vyvodit? A jak tento indikátor použít pro lepší odhad budoucího směru ceny? Na to se podíváme v tomto článku.

Co je klouzavý průměr a co vyjadřuje

Klouzavý průměr je hladina v grafu, která je počítaná jako průměrná cena X cenových úseček zpětně. Vykresluje se jako linie a slouží jako plovoucí support nebo rezistence úroveň. Supporty a rezistence jsme popisovali v minulém článku. Jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr jsou dva nejběžnější zástupci. Tento indikátor se často kombinuje s jinými, jako je kupř. RSI nebo MACD.

Jaká je logika za používáním klouzavých průměrů?

Stoupající trend

Předpokládáme, že cena po proražení linie klouzavého průměru zůstává nad jeho hodnotami. Linie průměru dále funguje jako linie podpory. Rychlost reakce průměru na změnu chování trhu je závislá na použité periodě. Pokud linie průměru „dožene“ cenu, znamená to, že momentum oslabilo a vzniká riziko korekce.

Při sledování chování ceny nad/pod linií je třeba mít na paměti, že jde o to vidět, na které straně je cena stabilní a dát prostor menším falešným průrazům, které jsou často přirozené. Tomu je třeba přizpůsobit náš money management.

Graf stoupajícího trendu

Proražení linie směrem dolů pak je signálem pro potenciální konec trendu.

Graf stoupajícího trendu

Klesající trend

Opačně ke stoupajícímu trendu je zde pro nás signálem proražení směrem dolů. Pro potvrzení předpokládáme, že se cena bude držet pod linií. K potenciálnímu konci pohybu dochází, pokud linie dožene cenu a prorazí směrem nad ní.

Křížení průměrů

Křížení různých period průměrů bylo dlouho, a ještě stále je, používáno mnohými obchodníky, ale i velkými investičními fondy k potvrzení směru.

V principu jde o to, že je použita perioda kratší (např. 50) a delší (např. 200) s tím, že jakmile linie kratší periody protne linii té delší, je to signál k obratu. Jelikož kratší perioda reaguje rychleji na změny, je takové překřížení znakem, že na trhu se něco mění.

Pokud je protnutí směrem zespoda, je to nákupní signál.

Graf křížení průměrů

V případě že je protnutí směrem shora, je to prodejní signál.

Graf křížení průměrů

Pokud bychom chtěli jako signál k otočení trendu použít právě protnutí pomalejší a rychlejší linie, budeme dostávat signálů méně a budou opožděnější. Na druhou stranu jsou, ale většinou o dost spolehlivější.

Periody 50 a 200 jsou pro klouzavé průměry nejpoužívanější. Konkrétní nastavení je, ale třeba vždy přizpůsobit volatilitě podkladu a money managementu. Pro volatilnější podklad pravděpodobně nebudeme chtít používat příliš krátké periody, jelikož by indikátor generoval mnoho falešných signálů.

Na většině grafů pak můžeme vidět, že cena testuje a krátkodobě protíná prostou linii průměru vcelku často. Ke změně trendu, ale dochází až když je cena skutečně schopna se nad/pod touto linií udržet.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

50-denní a 200-denní klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr (zkráceně SMA z anglického Single Moving Average) není nic víc, než průměrná cena za dané období. Tento údaj se vypočítá jako součet zavíracích cen úseček příslušného časového rámce vydělený jejich počtem. Nejčastěji se používá  perioda 50 a perioda 200 a většinou se aplikuje na denní grafy.

Graf prezentující exponenciální klouzavý průměr

Exponenciální klouzavý průměr (zkráceně EMA z anglického Exponencial Moving Average) je počítán podobně jen s tím rozdílem, že novějším hodnotám je přiřazena větší důležitost. Jde tedy o vážený klouzavý, kde ceny nejbližší té aktuální, mají větší váhu, než ceny vzdálenější a pohybují se po exponenciále. Matematický výpočet je složitější a není třeba si jej nijak pamatovat, každá platforma umí EMA bez problémů spočítat.

Jak klouzavé průměry použít v investiční strategii?

Klouzavý průměr určuje směr trendu. To je jeho primární funkce. Pakliže klouzavý průměr roste, značí to že i trend je rostoucí. Naopak, klesá-li je i trend klesající.

Perioda klouzavého průměru ukazuje na dlouhodobost či krátkodobost trendu. Směr klouzavého průměru s periodou 20 ukazuje na krátkodobější trend, zatímco směr průměru s periodou 200 ukazuje na směr dlouhodobější. Často se proto kombinují krátkodobý a dlouhodobý klouzavý průměr.

Klouzavý průměr je dobrým nástrojem pro odhad vrcholu či dna trendujícího trhu a pro místo načasování vstupu. Vzhledem k tomu, že velká část investorů používá tento indikátor, cena má tendenci na něj reagovat. Je ale potřeba pochopit, že každý trh je jiný a i klouzavý průměr je potřeba na jednotlivých trzích trochu více nasledovat.

Praktický příklad

Na příkladu vidíme akcie společnosti Apple. Průběh grafu je jasně rostoucí a exponenciální průměr s periodou 200 tu slouží jako plovoucí hladina podpory, od které se trh odráží. Nejprve vidíme reakci v bodě 1. Trh se odrazil výš a pokračovat v trendu.

Trend byl poměrně prudký a cena se od klouzavého průměru vzdálila. Při návratu níž opět trh reagoval na tuto linii a to dokonce opakovaně. Body 2. a 3. jasně ukazují, že cena respektuje tento support. Je tomu tak proto, že spousta obchodníků tento indikátor používá a vidí tedy tuto hladinu stejně.  Opět se cena odrazila a rostla výš.

Tento příklad ukazuje rostoucí trend, ale podobným způsobem by fungoval i v případě trendu klesajícího. Vždy je potřeba čekat na přiblížení ceny k linii a od ní časovat vstup. Samozřejmě že v tradingu nic nikdy není stoprocentní a určitě budou situace, kdy klouzavý průměr nezafunguje. V takovém případě je třeba přijmou řízenou ztrátu na stanoveném stoplosse, nebo se snažit signály lépe filtrovat použitím dalších indicií.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Der Gleitende Durchschnitt – so bestimmen Sie die Richtung des Trends. (9. 8. 2017); lynxbroker.de/boerse/trading/technische-analyse/technische-indikatoren/der-moving-average-so-bestimmen-sie-die-richtung-des-trends/

LYNX – partner Interactive Brokers v ČR

Máte Máte zájem o investiční účet u Interactive Brokers? Pak spojte výhody obchodování u IB s výhodami investičního účtu prostřednictvím LYNX. Porovnejte naše služby a využijte podpory v českém jazyce. Zjistěte více na: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart