Úprava smluvní dokumentace mezi společností LYNX a klientem

Důvody pro změnu klientské smlouvy

LYNX je investiční společnost, která přijímá a předává objednávky od svých klientů společnosti Interactive Brokers (UK) Limited („IBUK“), což je kvalifikováno jako investiční služba. Dále LYNX také zprostředkovává úvěry na nákup cenných papírů, jakož i půjčování cenných papírů u společnosti IBUK (ať prostřednictvím programu Stock Yield Enhancement Program společnosti IB LLC¹ či nikoliv).

V důsledku očekávaného brexitu bude provádění příkazů, poskytování úvěřů a půjčování cenných papírů¹ společností Interactive Brokers („IB“) prováděno prostřednictvím jedné z jejich kanceláří v EU: Interactive Luxembourg SAR („IBLUX“), Interactive Brokers Ireland Ltd („IBIE“) nebo Interactive Brokers Hungary Kft („IBHUN“). To znamená, že investiční účty všech společných klientů společností LYNX a IB s bydlištěm v EU budou migrovány do jedné z výše uvedených EU poboček. Ve vašem případě bude účet migrován do IBIE. Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí stránka pro udělení digitálního souhlasu s obsahem klienstké smlouvy IBIE.

Z důvodu migrace jednoho nebo více vašich účtů do IBIE je LYNX nucen přízpůsobit své smluvní podmínky tomuto kroku, jak je vysvěleno níže.

Nahrazení stávající smlouvy novou klientskou smlouvou s LYNX

V rámci potřebných kroků pro otevření investičního účtu LYNX jste souhlasil(a) s aktuální smlouvou i smluvními podmínkami LYNX². Tyto podmínky zahrnují práva a povinnosti mezi vámi a společností LYNX ve vztahu k poskytovaným službám LYNX.

S ohledem na vývoj brexitu je LYNX nucen revidovat svou klientskou smlouvu. Tato příležitost nám dala prostor k úpravě našich smluvních podmínek a k jejich sjednocení nejen s nově vzniklou situací, ve které budeme spolupracovat s IBIE, ale také zákony a předpisy platnými pro LYNX. Úpravy smlouvy, které jsme provedli, jsou také určeny k tomu, abychom vás lépe informovali o vztahu mezi LYNX a IB včetně rizik spojených s investováním do finančních nástrojů, jakož i využívání úvěrů a půjčování cenných papírů. Také jsme provedli úpravy v souvisloti se stále se měnícími zákony a předpisy, které se vztahují na LYNX. V samotném závěru bylo upraveno celkové uspořádání smlouvy.

Vaše stávající smlouva bude v celém rozsahu nahrazena nově upravenou smlouvou. Jako jedna ze smluvních stran této smlouvy máte právno s ní souhlasit nebo ji odmítnout. Více informací o souhlasu se smlouvou naleznete níže.

Proces migrace vašeho účtu jsme využili k informování vás o nových podmínkách smlouvy. Tímto můžete udělit souhlas s novou klientskou dokumentací s IBIE a také s novou klientskou dokumentací s LYNX v jednom kroku. Doufáme, že jsme pro vás tyto potřebné kroky uspořádali co nejefektivněji, abyste mohli udělit váš souhlas v jednom kroku.

Souhlas s upravenou klientskou smlouvou LYNX

Stávající klientská smlouva LYNX bude ukončena a nahrazena v celém rozsahu pozměněnou novou klientskou smlouvou. Platit začne v den migrace vašeho účtu z IBUK do IBIE. O provedení migrace od nás budete informování.

Digitálním podepsáním smlouvy souhlasíte s následujícím:

  • Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) obsah upravené klientské smlouvy LYNX včetně všech příloh a souhlasím, že v celém rozsahu nahradí mou stávající klientskou smlouvu s LYNX;
  • Prohlašuji, že jsem si přečetl(a) a pochopil(a) informace o rizicích obsažené v upravené smlouvě, které jsou také uvedené na webu LYNX;
  • Potvrzuji, že jsem si přečetl(a) zásady provádění pokynů LYNX, rozumím jim a souhlasím s nimi.

Pokud nesouhlasíte s upravenou klientskou smlouvou LYNX

Pokud si nepřejete nové změny ve vaší klientské smlouvě přijmout a chcete tak ukončit váš klientský vztah se společností LYNX, můžete tak učinit zasláním e-mailu na adresu compliance@lynxbroker.cz. Váš účet můžete zrušit bez dalších poplatků.

Více informací

Je důžité, abyste pozorně pročetli všechny změny v klientské smlouvě LYNX. Pokud vám obchodní podmínky a/nebo kterékoli informace poskytované námi nejsou dostatečné jasné, žádáme vás, abyste nás kontaktovali.

¹S výjimkou Stock Yield Enhancement Program společnosti IB LLC.

²To zahrnuje všechny klienty klasifikované jako retailové zákazníky v souladu se zásadami klasifikace klientů LYNX. Tato politika je založena na směrnici MiFID II.