Podmínky kampaně „Bonus 50 USD pro nové klienty 2021“, dále jen („Podmínky“)

LYNX přináší klientům, kteří se zapsali na čekací listu v rámci pozastavení otevírání účtu z důvodů migrace klientů LYNX do nového subjektu Interactive Brokers a vyplní formulář k otevření účtu do 14.2.2021 transakční kredit v hodnotě $50. K této kampani se vztahují následující Podmínky:

 1. Kampaň začíná 20.1.2021 a končí 14.2.2021.
 2. Nárok na účast v kampani mají klienti, kteří byli zapsáni na čekací listině LYNX a do 14.2.2021 vyplní formulář k otevření účtu včetně zaslání všech potřebných dokumentů a vloží depozit na svůj investiční účet v minimální výši 100 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně.
 3. V rámci kampaně klient získá transakční kredit $50.
 4. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty s výjimkou CFD. Kampaň se nevztahuje na obchodování CFD, proto není možné využít transakční kredit na refundování poplatků spojených s transakcemi na CFD.
 5. Transakční kredit může být využit do 31.3.2021.
 6. Zaplacené transakční poplatky budou refundovány interním transferem na klientův investiční účet nejpozději do 30.4.2021. Pokud klient již nebude mít aktivní investiční účet v momentě refundace, pak klient ztratí nárok na refundaci zaplacených transakčních poplatků.
 7. Transakční kredit je vyjádřen v amerických dolarech (USD). Pokud dojde k transakci, ve které byl transakční poplatek uhrazen v jiné měně než USD, bude refundován i tento poplatek (s výjimkou transakcí s CFD). LYNX bude refundovat transakční náklady ve měně, ve které byly uhrazeny nebo v přepočtu na USD za zavíracího kurzu daného měnového páru ke dnu refundace.
 8. Kampaň je určena pouze pro nové klienty LYNX, kteří v předchozích 24 měsících od počátku kampaně nebyli klienty LYNX (neměli nafundovaný účet u LYNX).
 9. Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na jejich rodinné příslušníky či osoby pobývající na stejné adrese.
 10. Kampaň se nevztahuje na klienty, kteří si otevřeli nebo otevírají účet v rámci jiné kampaně nebo mají sjednané individuální podmínky.
 11. Při otevření firemního obchodního účtu i účtu na fyzickou osobu nelze tyto účty považovat za dva pro účel kampaně. Pouze jeden účet bude mít nárok na účast v kampani.
 12. Na jeden účet a na jednu adresu je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.
 13. LYNX může zamítnout žádost o otevření účtu bez udání důvodu.
 14. LYNX má právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX.
 15. Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky.
 16. LYNX respektuje Vaše soukromí a Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR, bližší informace uvádíme v Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 17. Účast v kampani předpokládá, že klient přečetl a výslovně souhlasil s podmínkami kampaně a že se plně seznámil a porozuměl rizikům obchodování na burze.
 18. Účast v kampani předpokládá, že klient přečetl a seznámil se a porozuměl informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány v informačních memorandech.