Požadavky na doklad totožnosti

 • Jako doklad totožnosti je akceptovaný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz.
 • Dokument musí být dobře viditelný, neořezaný a platný v době založení účtu
 • Pro občanský a řidičský průkaz je nutné dodat obě strany dokumentu.
 • Dokument nesmí obsahovat žádné poznámky.
 • Dokument nesmí být kopií již dříve pořízené kopie originálu dokladu.
 • K investičnímu účtu LYNX je zapotřebí dodat 2 platné doklady totožnosti.

Požadavky na doklad o místě pobytu

 • Jako doklad o místě pobytu lze použít výpis z bankovního účtu nebo potvrzení z městského úřadu o trvalém bydlišti.
 • Dokument nesmí být starší více než 6 měsíců.
 • Dokument musí obsahovat celé jméno a adresu majitele účtu.
 • Jako adresa nesmí být uveden P.O. BOX.
 • Dokument musí být dobře viditelný, neořezaný a musí na něm být uvedena perioda, ke které se dokument vztahuje a logo vydávající společnosti. Citlivé údaje, jako zůstatek na účtu, mohou být zakryté.
 • Dokument nesmí obsahovat žádné poznámky.
 • Dokument nesmí být snímek obrazovky s viditelným dokladem.