Získejte extra příjem z akcií díky
Stock Yield Enhancement Program (SYEP)

S LYNX můžete získat úroky ze svých investic. Účastí ve Stock Yield Enhancement Program (SYEP) nabídnete vlastní držené akcie dalším investorům k využití na prodej na krátko (short selling). Odměnou získáte úrok z vypujčených akcií.

SYEP Vám může zajistit velmi zajímavý příjem navíc, který snadno zvýší výnosnost Vašeho portfolia. Aktuálně je možné vypujčit všechny americké akcie, ETF, prioritní akcie a korporátní dluhopisy.

"SYEP je oblíbený především u dlouhodobých investorů. Tento dodatečný příjem snadno zvyšuje výnosnost portfolia."

Jonáš Mlýnek
Branch Manager LYNX Česká republika

Aktivace

I Vy můžete pravidelně generovat extra příjem ze svého portfolia. Aktivace SYEP trvá pouhé 2 minuty. Začněte s ní rovnou!

SYEP v praxi

Účastí v SYEP budou Vaše akcie nabídnuty k prodeji na krátko (short selling). Vámi nabízené akcie jsou spárovány s poptávkou investorů, kteří si chtějí tyto akcie vypujčit a jsou ochotni za to zaplatit úrok. Tento úrok označovaný jako short rate má tendenci silně růst v období, kdy je silný zájem investorů o prodej na krátko (short selling) těchto akcií. Jestliže jsou Vaše akcie vypujčeny, získáte polovinu z tohoto úroku. Druhou polovinu získá broker na řízení a administraci tohoto programu.

Příklad

Ve svém portfoliu držíte akcie společnosti XYZ a máte aktivován SYEP. Průměrný short rate této akcie byl v průběhu roku 20 %. Získáváte tak 10 % z hodnoty vypujčených akcií. Grafika níže naznačuje, jak výrazný dopad na výkonnost držených akcií XYZ může SYEP mít.

Výhody

  • Generování extra příjmu
  • Vás obchodní účet zůstává chráněn
  • Své pozice můžete kdykoliv uzavřít
  • Žádný požadavek na minimální množství
  • Aktivace programu během pouhých 2 minut

Omezení

  • Všechny akcie nemusí být vypujčeny
  • Výše úroku se může denně měnit
  • Dividendy z vypujčených akcií mohou být vyplaceny se změněnou daňovou sazbou
  • Ztrácíte hlasovací práva spojená s akciemi

Aktivace

I Vy můžete pravidelně generovat extra příjem ze svého portfolia. Aktivace SYEP trvá pouhé 2 minuty. Začněte s ní rovnou!