Hodnotové investování v LYNX Idea Center

Funkční investiční strategie je základním pilířem pro efektivní a úspěšně obchodování na burze. Každý investor by si měl postupně vybudovat svoji strategii, která odpovídá jeho povaze, možnostem, přijatelnému riziku a v neposlední řadě očekávanému zhodnocení.

Abychom vám tvorbu strategie usnadnili, vytvořili jsme LYNX Idea Center. Zde pro vás každý den zveřejňujeme aktuální obchodní myšlenky na konkrétních příkladech. Mohou vám posloužit jako vzdělávací nástroj, ale také jako zdroj inspirace.

Jednou ze strategií, které se věnujeme je hodnotové investování. Čtěte dále a seznamte se s touto strategií, která je vhodná především pro dlouhodobé investory, kteří důsledně analyzují své obchody.

Co to jsou akcie?

Akcie je cenný papír, který deklaruje, že její majitel je akcionářem dané společnosti. Vlastníkem může být jak fyzická tak právnická osoba. Akcie je nedělitelnou jednotkou kapitálu, vyjadřující vlastnický vztah mezi společností a akcionářem. Jmenovitá hodnota akcie je její nominální hodnota a součet nominální hodnoty emitovaných akcií představuje kapitál společnosti. Tato částka však nemusí odrážet tržní hodnotu těchto akcií.

Příjem plynoucí z vlastnictví akcií se nazývá dividenda.

Akcionář má z titulu držení akcie různá práva – např. podílet se na zisku společnosti, hlasovat na valné hromadě, případně podílet se na likvidačním zůstatku společnosti. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Společnosti, které emitovaly akcie k veřejnému obchodování formou IPO, se obchodují na burzách cenných papírů. Jejich cena je následně určena na základě poptávky a nabídky.

Přístupů, jak obchodovat akcie je mnoho. Můžete akcie držet za účelem inkasování dividend, či pouze nakoupit na kratší dobu, pokud z nějakého důvodu očekáváte nárůst ceny daných akcií.

Pokud se chcete od investování do akcií dozvědět více, podívejte se na náš podrobnější článek zde

Fundamentální analýza – klíč k úspěšnému dlouhodobému investování

Fundamentální analýza je spolu s technickou analýzou základním nástrojem úspěšného investování. Do fundamentální analýzy lze zahrnout veškeré aspekty, které mohou cenu dané akcie ovlivňovat – od interní situace ve společnosti až po politickou situaci státu, ve kterém společnost podniká.

Fundamentální analýza je prováděna na základě historických a současných dat. Výstupem fundamentální analýzy je relevantní finanční prognóza.

Existuje několik možných cílů, kterým fundamentální analýza pomůže:

 1. Zjistit ocenění akcií společnosti a předvídat jejich pravděpodobný vývoj cen
 2. Zjistit podnikatelské výsledky dané společnosti
 3. Vyhodnotit management a interní obchodní rozhodnutí a vypočítat úvěrové riziko
 4. Zjistit vnitřní hodnotu akcie

Kompletní fundamentální analýza zahrnuje:

 1. Makroekonomickou analýzu
 2. Průmyslovou analýzu
 3. Analýzu společnosti

Vnitřní hodnota akcií je vyčíslena na základě těchto 3 analýz. Pokud je vnitřní hodnota vyšší než tržní cena, doporučuje se nákup akcií. Pokud se rovná tržní ceně, doporučuje se držet akcie a pokud je nižší než tržní cena, pak je doporučeno se daných akcií zbavit.

S pomocí fundamentální analýzy investiční tým LYNX v rámci služby LYNX Idea Center kontinuálně identifikuje společnosti se silnou pověstí a excelentním očekáváním ohledně budoucího vývoje. Tyto pozice jsou určeny na dlouhodobé držení, avšak každá akcie je opakovaně analyzována pro zhodnocení aktuálního rizika a dalšího výhledu.

LYNX Idea Center – Inspirace pro každého investora

LYNX Idea Center jsme vytvořili za účelem vzdělávání inspirace. Cílem je na praktických příkladech diskutovat nejen ziskový potenciál, ale rozebrat také rizika a nastavit pravidla pro řízení pozice.

Každý týden sdílíme 4 investiční myšlenky, které se zaměřují na 3 strategie. V tomto článku jsme diskutovali strategii dlouhodobého investování na hodnotové akcie a dále se dočkáte spekulativních strategií na long a short a také investiční myšlenky na různé opční strategie.

Všechny strategie jsou dostupné v obchodní platformě LYNX Basic.

Níže je přehled aktuálních investičních myšlenek včetně detailního popisu.

LYNX Idea Center - Inspirujte se obchody jiných traderů

LYNX Idea Center nabízí možnost sledovat a kopírovat celé investiční strategie nebo jednotlivé obchody na live účtech. Můžete tak získat nové investiční nápady a tipy nebo se nechat inspirovat pro své vlastní obchody. Objevte vše podstatné o této unikátní službě.

Petr Holý

Petr Holý

Content creator

O finanční trhy se zajímá od roku 2015 – zejména o forex, opce a akcie. Od roku 2018 aktivně obchoduje opční spready na americké akciové indexy. K analýze svých obchodů používá kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
 • Brožuru s podrobnými informacemi
 • Formulář k otevření účtu
 • Přehled tarifů
 • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05