Technické indikátory: I. Díl – Klouzavé průměry

Technické indikátory popisují minulost, dřívější vývoj ceny. Kromě toho nám, ale mohou pomoci určit vývoj budoucí a v našem obchodování nám pomoci a to hlavně ze dvou důvodů.

  • Ty nejznámější indikátory používá mnoho obchodníků a dokonce i mnoho investičních fondů. Signál na důležitém indikátoru proto většinou znamená příliv peněz. Ať už signál přetrvá a vznikne na trhu trend nebo nikoliv, nějaká forma cenové aktivity je většinou zaručena a s tím je dobré počítat.
  • Dobře nastavený indikátor nám může pomoci určit, kde je dobré momentum, nebo kde už naopak trh nemá moc sil postupovat razantně dále. Jelikož jsou indikátory ve své podstatě neutrální vůči emocím (na rozdíl od nás lidí) budeme je s větší pravděpodobností lépe následovat s menším zapojením emocí, než kdybychom momentum a stav trhu hodnotili čistě dle vlastního pohledu na chování ceny.

 

Hlavní skupiny indikátorů:

  1. Trendové indikátory

Trendové indikátory nám pomáhají určit, kterým směrem má trh tendenci se pohybovat. My následně předpokládáme, že je větší pravděpodobnost, že trh bude dále držet daný směr.

  1. Oscilátory

Oscilátory nám naopak ukazují, kdy by se trend mohl otočit. Měří zejména momentum ceny. Co ztratí rychlost je většinou zralé na korekci a korekce dává potenciál pro změnu trendu.

  1. Další indikátory

Do této skupiny bychom mohli zařadit indikátory na bázi měření objemu, volatility či jiné. Používají se často pro potvrzení odražení či proražení klíčových úrovní podpory a odporu.

 

Co to jsou klouzavé průměry a jak s nimi pracovat?

Klouzavé průměry jsou linie, které jsou vypočítány z průměrných minulých cen. Z jakého rozsahu cen je závislé na zvolené periodě. Patří mezi trendové indikátory.

Pokud nastavíme periodu 50, bude každá nová hodnota počítána z předchozích 50 svíček. Perioda 200 by pak znamenala počítání průměru z předchozích 200 svíček. Kratší perioda rychleji reaguje na změnu na trhu a dříve nám poskytne signál o pravděpodobném dalším směru, ale na druhou stranu je taková linie náchylnější k falešným signálům.

Jaká je logika za používáním klouzavých průměrů?

Stoupající trend

Předpokládáme, že cena po proražení linie klouzavého průměru zůstává nad jeho hodnotami. Linie průměru dále funguje jako linie podpory. Rychlost reakce průměru na změnu chování trhu je závislá na použité periodě. Pokud linie průměru „dožene“ cenu, znamená to, že momentum oslabilo a vzniká riziko korekce.

Při sledování chování ceny nad/pod linií je třeba mít na paměti, že jde o to vidět, na které straně je cena stabilní a dát prostor menším falešným průrazům, které jsou často přirozené. Tomu je třeba přizpůsobit náš money management.

Proražení linie směrem dolů pak je signálem pro potenciální konec trendu.

 

Klesající trend

Opačně ke stoupajícímu trendu je zde pro nás signálem proražení směrem dolů. Pro potvrzení předpokládáme, že se cena bude držet pod linií. K potenciálnímu konci pohybu dochází, pokud linie dožene cenu a prorazí směrem nad ní.

Křížení průměrů

Křížení různých period průměrů bylo dlouho, a ještě stále je, používáno mnohými obchodníky, ale i velkými investičními fondy k potvrzení směru.

V principu jde o to, že je použita perioda kratší (např. 50) a delší (např. 200) s tím, že jakmile linie kratší periody protne linii té delší, je to signál k obratu. Jelikož kratší perioda reaguje rychleji na změny, je takové překřížení znakem, že na trhu se něco mění.

Pokud je protnutí směrem zespoda, je to nákupní signál.

Pokud je protnutí směrem shora, je to prodejní signál.

Pokud bychom chtěli jako signál k otočení trendu použít právě protnutí pomalejší a rychlejší linie, budeme dostávat signálů méně a budou opožděnější. Na druhou stranu jsou, ale většinou o dost spolehlivější.

Periody 50 a 200 jsou pro klouzavé průměry nejpoužívanější. Konkrétní nastavení je, ale třeba vždy přizpůsobit volatilitě podkladu a money managementu. Pro volatilnější podklad pravděpodobně nebudeme chtít používat příliš krátké periody, jelikož by indikátor generoval mnoho falešných signálů.

Na většině grafů pak můžeme vidět, že cena testuje a krátkodobě protíná prostou linii průměru vcelku často. Ke změně trendu, ale dochází až když je cena skutečně schopna se nad/pod touto linií udržet.

V dalších článcích se podíváme na další indikátory a jak je použít.

Martin Bartoš

Martin Bartoš

Sales & Account Manager

Autorem je Martin Bartoš. Obchodováním na forex se zabývá již od roku 2009. Od začátku se věnuje zejména intradennímu obchodování na měnových a komoditních trzích. Při obchodování se opírá o technickou analýzu a psychologii trhu.

Martin Bartoš je častým lektorem LYNX Webinářů, ve kterých se zabývá pokročilými investičními strategiemi a intradenním obchodováním. Kontaktovat jej můžete e-mailem na m.bartos@lynxbroker.cz.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05