BREXIT 2019 – vše, co potřebujete vědět

Termín „Brexit“ se stal poslední dobou velmi často zmiňovaným tématem, který uplynulé dva roky výrazně ovlivňuje vývoj jak na politické, tak ekonomické scéně. Tento článek má posloužit jako shrnutí toho, co se kolem Brexitu zatím událo, a hlavně také to, co po něm bude následovat a jaký vliv to může mít na kapitálový/finanční trh.

brexit

V článku se dozvíte:

  1. Co je to Brexit
  2. Jak k Brexitu došlo?
  3. Důsledek referenda
  4. Vyjednávání o vystoupení
  5. Odchod Spojeného království z EU

1. Co je to Brexit

Brexit (z angl. Britain a exit) je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) v Evropské unii.

2. Jak k Brexitu došlo?

V roce 2015, na základě předvolebního slibu v Davida Camerona (tehdejšího nově zvoleného předsedy vlády a předsedy Konzervativní strany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) došlo v prosinci k přijetí Zákona o evropském referendu.

David Cameron, který vždy vystupoval jako spíše pro evropský politik, tento zákon vnímal jako způsob, kterým si lze ověřit, že národ Spojeného království je spokojený se současnou podobou EU, a že má zájem se v tomto spolku dále integrovat. Na druhé straně lze toto referendum vnímat jako odpověď proti-evropským (euroskeptickým) politikům (např. UKIP).

Dne 23. června 2016 bylo v celostátním referendu rozhodnuto, že Spojené království má opustit EU. Nutno dodat, že rozhodnutí referenda nebylo zcela jednoznačné: 51,9 % pro možnost „Odejít“ (Leave) a 48,1 % pro „Zůstat“ (Remain). Tato nejednoznačnost se později projevila a stáje projevuje při vytváření podmínek, za který Spojené království opustí Evropskou unii.

3. Důsledek referenda

Krátce po zveřejnění konečného výsledku referenda David Cameron rezignoval na pozici předsedy vlády. Od té chvíle začíná na britské politické scéně přechodné, poměrně nestabilní, období. V roce 2017 Theresa Mayová, nová předsedkyně Konzervativní strany Spojeného království a nově jmenovaná předsedkyně vlády, která má Spojené království vyvést z EU, vyhlašuje předčasné volby do parlamentu, aby si upevnila své postavení v dolní komoře parlamentu (Houses of Commons).

K upevnění pozice ale nedošlo, právě naopak, lze říct, že předčasné volby spíše přispěly k větší destabilizaci. Zatímco britští konzervativci ztratili 13 křesel, labouristé (opoziční strana) si polepšili o 39 křesel.

theresa may, brexit

Dne 29. března 2017 premiérka Mayová prostřednictvím dopisu adresovaného předsedovi Evropské rady EU – Donaldu Tuskovi – oficiálně zahajuje odchod Spojeného království z EU aktivací článku 50 Lisabonské smlouvy. Tento článek říká, že každá členská země má možnost vystoupit z EU a zároveň stanoví konečné datum, do kdy má členská země vystoupit – 2 roky od aktivace článku. Tímto dopisem Mayová oznámila, že dne 29. března 2019 Spojené království vystoupí z Evropské unie. Úkolem Mayové je ve dvouletém období vyjednat z EU co nejlepší podmínky pro Spojené království, tak aby národní ekonomika utrpěla po vystoupení co nejmenší škody.

4. Vyjednávání o vystoupení

Pokud chceme vytvořit jakýsi makroekonomický výhled, který nám ukáže, co se stane, až Spojené království opustí EU musíme velmi pozorně sledovat průběh vyjednávání mezi Spojeným královstvím a jejími (obchodními) partnery.

4.1 Od aktivace do ledna 2019

Po aktivaci článku 50 začíná premiérka Mayová vyjednávání v Bruselu s lídry a vyjednávacími týmy členských států. Na základě těchto vyjednávání Mayová sestavila svoji dohodu o Brexitu, kterou předložila 15. ledna 2019 ke schválení. Problém této dohody byl, že Theresa Mayová tuto dohodu vyjednala s EU víceméně sama se svou vládou „za zavřenými dveřmi“, aniž by jí podrobně prodiskutovala se členy parlamentu.

Tato skutečnost vedla k tomu, že Mayová 15. ledna utrpěla největší „porážku vládního návrhu“ v historii – 202 hlasů „pro návrh“ a 432 hlasů „proti návrhu“.

Porážka Mayové v parlamentu vedla ke zvýšení nejistoty o ekonomickém osudu Spojeného království a možnost tzv. no-deal brexitu (=situace, kdy Spojené království opustí EU za jakýkoliv podmínek dne 29. března 2019, nehledě na to, zda existuje dohoda o vystoupení nebo ne).

4.2 Hlasování o pozměňovacích návrzích 27. února 2019

Ačkoliv právně závazná rozhodnutí v otázkách Brexitu jsou rozhodnutí schválena parlamentem a vládou, v dolní komoře parlamentu se debatují rovněž i pozměňovací návrhy (angl. amendments). Hlasování o pozměňovacích návrzích sice nejsou právně závazné, ale díky nim je možné sledovat náladu v parlamentu čili směr, kterým by se Mayová měla ubírat, pokud chce pro svou dohodu nasbírat potřebný počet hlasů.

V rámci hlasování o pozměňovacích návrzích dne 27. února Labouristická strana Spojeného království (v čele s Jeremy Corbynem) představila v parlamentu svůj alternativní plán pro Brexit, který navrhoval, že Spojené království by setrvalo v celní unii a s tím by si zachovala i většinu obchodních vazeb. Tento návrh byl parlamentem zamítnut v poměru 240-323. Hned po zamítnutí Jeremy Corbyn prohlásil, že labouristická strana podpoří druhé referendum o Brexitu – návrh na uspořádání druhého referenda byl předložen labouristickou stranou dne 14. března, kdy došlo k jeho zmítnutí.

4.3 Hlasování 12. března – Návrh Mayové podruhé

Dne 12. března proběhlo v parlamentu hlasování, které se rovněž oficiálně označuje jako tzv. „meaningful vote“, to značí, že toho hlasování už je právně závazné a je uznávané jako „parlamentem schválený výsledek vyjednávání s EU“.

Hlasovalo se znovu o návrhu Theresy Mayové, avšak hlasování dopadlo podle očekávání. Návrh Theresy Mayové byl opět zamítnut. Mimo jiné k tomu došlo i z toho důvodu, že EU odmítla přehodnotit svoje vyjednávací pozice, na druhé straně i ale Mayovou ujistila o dodržení tzv. „Irské pojistky“ – konceptu, který zabrání vytvoření pevné hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, pokud Spojené království a EU nedojde k vzájemné shodě.

4.4 Hlasování 13. března – „Deal“ or „No-deal“?

Cílem hlasování, které v parlamentu proběhlo dne 13. března bylo zjistil, zdali Spojené království chce usilovat o opuštění EU s dohodu nebo bez dohody. Poslanci Spojeného království v hlasování rozhody, že k opuštění EU dojde pouze za přítomnosti dohody s EU a tím tedy vyloučili možnost „no-deal Brexitu“ – tedy alespoň částečně (ze strany Spojeného království) – přesný výsledek hlasování byl 321 proti „no-deal“ a 278 pro „no deal“.

LYNX WhatsApp – Jediné burzovní zpravodajství, které potřebujete

Díky LYNX WhatsApp získáte každý den 2 zprávy, díky kterým budete mít neustále přehled o burzovním dění. Pro odebírání zpráv musíte mít v telefonu nainstalovanou aplikaci WhatsApp. Pro detailnější informace pokračujte zde.

lynx-whatsapp-cta1

4.5 Ekonomická hrozba jménem „No-deal Brexit“

V případě, že by Spojené království opouštělo skutečně EU bez dohody (no-deal) znamenalo by pro podnikatele ve Spojeném království velkou dávku nejistoty – hlavně pro ty velké.

Londýn byl před Brexitem jedním z prvních dvou největších finančních center na světě a v Londýně (nebo ve Spojeném království) mají ústředí i mnohé nadnárodní nefinanční korporace: Shell, Tesco, Unilever, Vodafone, BP a další. V případě prodlužování současného stavu – období nejistoty z budoucnosti – může dojít k tomu, že výše zmíněné korporace se mohou rozhodnout přesunout svá centra do některého ze států Evropské unie.

Příkladem tohoto jednání může být společnosti Unilever (třetí největší společnost ve Spojeném království), která se na podzim roku 2018 snažila přesunout své ústředí do nizozemského Rotterdamu. Toto rozhodnutí bylo ale nakonec akcionáři společnosti zamítnuto. Je nutné poznamenat, že Unilever uvažoval o přesunutí ještě před tím, než byl návrh Mayové zamítnut – čili v období, kdy ekonomická nejistota nebyla tak velká. Podobné chování můžeme očekávat i od další společností, jak finančních, tak nefinančních.

Odsun vedení společností do zahraničí by mělo primární (s velkou pravděpodobností negativní dopad) na HDP Spojeného království, ale na druhou stranu také vliv na společnosti samotné – na jejich akcie. Byť přesunutí společnosti může být pro firmu výhodné, neznamená to automaticky, že vliv na jejich akcie musí být rovněž pozitivní. V případě Brexitu je nutno sledovat hlavně mezinárodní společnosti, ve kterých máme zainvestované své prostředky – během Brexitu mohou vykazovat velkou míru nestability.

4.6 Hlasování 14. března – Pokud dohoda, tak kdy?

Na základě předchozích hlasování se parlament sešel i 14. března, kdy se jednal o tom, jakým způsobem by tedy Brexit měl být uskutečněn – prostřednictvím pozměňovacích návrhů (amendments). Bylo předloženo několik scénářů, které představovaly možnosti pro Spojené království (např. druhé referendum), nicméně ze všech návrhů uspěl pouze jeden. Parlament se shodl na tom, že Spojené království zažádá EU o pozdržení data Brexitu.

Z různých zdrojů vyplývá, že Spojené království bude žádat o prodloužení do konce června. Nicméně doba, o kterou bude Brexit skutečně pozdržen, nám bude známa až po tom, co EU a Spojené království dojdou k vzájemné shodě. Na základě této shody poté dojde k oficiálnímu zveřejnění nového (prodlouženého) data.

Podle Jean-Claude Junkera je možné odložit Brexit až o dva roky. Problém by podle něj naopak nastal, pokud by Spojené království usilovalo o několika denní/týdenní odklad, který by jenom prodloužil celkové období nejistoty.

brexit pruvodce

4.7 Odložení Brexitu

Premiérce Mayové se podle očekávání nepodařilo sehnat potřebné hlasy v parlamentu pro svoji brexitovou dohodu a další vývoj zůstával nejasný – po tom, co poslanci zamítli všechny možné brexitové alternativy (včetně „no-deal“ Brexitu), tak Mayová neměla moc na výběr a musela jet do Bruselu projednat možné odložení Brexitu.

Po relativně krátkém vyjednávání se britská vláda domluvila s vedením EU na odložení Brexitu na 31. října 2019 s tím, že pokud Britové dojdou ke shodě dříve, tak může být toto datum posunuto na dřívější dobu. Většina analytiků – včetně několika diplomatů z Bruselu – se ale shodují na tom, že toto prodloužení nemusí být nutně poslední, a že bychom mohli očekávat ještě další odklad.

Současné situace na britské politické scéně je velmi roztříštěná a nejednotná. V současné chvíli nejdiskutovanějším (a zároveň nejkontroverznějším) bodem je možnost, že by Británie pro Brexitu zůstala nadále – alespoň dočasně – v celní unii. Názory na setrvání v celní unii se ale různí a shoda, která se zdá býti klíčovou pro Brexit, je v nedohlednu.

Zároveň můžeme pozorovat, že se v politice schyluje k několika možným událostem– odvolání premiérky Mayové, nové volby do parlamentu nebo druhé referendum. Co se týče voleb, tak volby do obecních zastupitelstev, které se v Británii konaly na začátku května do jisté míry ukázaly, v jakém rozpoložení je lid Spojeného království. Největší porážku utrpěli Konzervativci, kteří v celku ztratili 1330 křesel. Naopak velký úspěch zažila pro-evropská Strana liberální demokracie, která si polepšila o 706 křesel.

Celková situace ohledně Brexitu tedy i nadále zůstává velmi nejasná a světové trhy a podniky začínají být každým dnem trochu více nervózní, než byly doposud. Například jedna z britských perliček, hračkářství Hamleys, která byla v Británii založena v roce 1760, byla 10. května 2019 prodána indickému konglomerátu Reliance Industries (RIL:IN), protože se společnost dostala do ztráty. Důvody, které vedly k této ztrátě lze hledat na mnoha místech, ale ten největší důvod je aktuální nálada spotřebitelů, která je vyvolána brexitovou nejistotou.

5. Odchod Spojeného království z EU

Na základě rozhodnutí parlamentu a vlády už tedy s víme, že den 29. března 2019 se nakonec nestal tím „slavným“ datem. Dokonce to v současné chvíli vypadá i tak, že ani aktuální datum 31. října 2019 nebude právně tím správným datem. Co ale zůstává je, že den, kdy Spojené království skutečně opustí Evropskou unii, se do historie zapíše jako jeden z nejdůležitějších dnů moderních dějin jak Spojeného království, tak i Evropské unie. Kdy tento den ale skutečně přijde, a jaké podmínky budou následovat, to nadále zůstává nejasné.

Další vývoj Brexitu

Dopad Brexitu na finanční trhy, resp. jeho vliv na investory, bude značný. Problémem zůstává, že vlivem velké nejistoty, která je do jisté míry vytvořena nejednoznačným postupem vlády a parlamentu, není možné zcela přesně určit jakým způsobem a jak moc se Brexit společností dotkne. Samozřejmě největší volatilita se dá očekávat u společností, které operují napříč EU (popř. světem) a díky členství v EU mají jisté obchodní/provozní výhody, a tudíž by pro ně bylo výhodnější přesunout svou organizační strukturu do zahraniční (do státu EU), a tím si zachovat jisté výhody i za cenu rizika možných „počátečních neúspěchů“ nového vedení.

Rovněž je nutné uvážit tu skutečnost, že v případě no-deal Brexitu by mohl dojít ke zdražení dovážených výrobků a služeb z EU, a tak tuzemští výrobci mohou získat jistou výhodu a stát se levnější (přijatelnější) variantou. Na straně tuzemských společností klidně můžeme očekávat i nějaký nárůst. Společnost, která do Brexitu spíše své služby a produkty vyvážela do zahraniční může časem nahradit dosavadního (zahraničního) konkurenta.

S příchodem Brexitu je velmi pravděpodobné, že se trh, v tom ekonomickém slova smyslu, může začít značně přetvářet a může dojít ke značné obměně hierarchie firem, které doposud vládly trhu.

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

14 PRAKTICKÝCH TIPŮ, JAK SE STÁT LEPŠÍM INVESTOREM
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
Matěj Sainer

Matěj Sainer

Od roku 2018 studuje finance a ekonomickou teorii na Institutu ekonomických studií v Praze (Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd). Zajímá se především o makroekonomii, bankovnictví a aktuální světové zpravodajství. Ekonomii a financím se aktivně věnuje už od svých 15 let.

Více:
Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05