Jak založit alternativní investiční fond dle §15 ZISIF?

Mezi tradery a investory, kteří začali obchodovat na burze se svými prostředky, se často stává, že jejich výsledky a schopnosti lákají další investory a vzrůstá poptávka po informacích, jak legálně spravovat cizí peníze.

Mnoho investorů, kteří se zajímají o formy kolektivního investování, si oblíbili možnost založení alternativního investičního fondu dle §15 Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Jedná se o českou alternativu odpovídající v USA známé a oblíbené možnosti založení family & friends účtu.

Tato forma se vyznačuje přednostmi, které jsou pro správce kapitálu mnohdy klíčové.  Patří mezi ně snadná dostupnost, administrativní nenáročnost, rychlost založení, nízké počáteční i udržovací náklady. Čtěte dále a představíme vám, jak je možné tento investiční fond založit a jaká platí pravidla pro jeho fungování.

LYNX Pro - Broker pro asset managery, fondy a další profesionální klienty

Proč právě investiční fond dle §15 ZISIF?

Jedná se o nejméně nákladnou a na zřízení nejrychlejší formu kolektivního investování v českém legislativním prostředí, která vyhovuje naprosté většině zájemců o správu kapitálu.

Zákon vyžaduje registraci fondu u ČNB a omezuje veřejnou nabídku fondu. Tento typ investičního fondu můžete registrovat jak na fyzickou, tak právnickou osobu se sídlem v ČR. Vzhledem k rizikům a odpovědnostem spojených se správou je nejčastěji využívaná registrace na společnost s ručením omezeným.

Alternativní investiční fond dle paragrafu 15 je často využívanou variantou správy majetku, a to díky své jednoduchosti, nízké administrativě a rychlosti procesu registrace u ČNB. Tento fond se liší např. od fondu kvalifikovaných investorů zejména tím, že není dohlížen ČNB, nemá depozitáře a nesmí být veřejně nabízen. Investiční fond je určen pro omezený počet investorů s blízkou osobní vazbou. Česká legislativa tak cílí na vytvoření podobné struktury jako jsou oblíbené Family & Friends účty v USA.

Co je to veřejná nabídka?

Omezení veřejné nabídky znamená, že správce fondu podle §15 ZISIF může své služby nabízet pouze individuálně, nikoliv veřejně (např. na webu či v médiích). Pojem veřejnost a veřejné nabízení by měl být vykládán v souladu se stanovisky ČNB k této problematice.

Investiční fond může mít své webové stránky, kde informuje o své osobě. Veřejně dostupné webové stránky by však neměly vybízet ke vstupu do alternativního investičního fondu.

Popis strategie a činnosti investičního fondu

Než požádáte o registraci alternativního investičního fondu u ČNB, musíte mít vytvořenou a popsanou investiční strategii, která se dokládá k registraci.

Strategií se rozumí popis aktivit, které bude investiční fond vykonávat se svěřenými prostředky za účelem dosažení zisku. Investiční strategie mohou být velmi různorodé, od pořízení a správy nemovitostí, přes algoritmický futures trading, dlouhodobá akciová portfolia až po diskréční obchodní strategie na forexu apod.

Kapitál investičního fondu a jeho omezení

Alternativní investiční fond nemá stanovenou minimální výši vlastního kapitálu. Kapitál, který bude fond spravovat, bude zpravidla svěřený investory. Fond je oprávněn spravovat prostředky investorů, ale nesmí je získávat pomocí veřejné nabídky. Akvizice kapitálu může být prováděna průběžně po celou dobu činnosti fondu.

Ustanovení §15 ZISIF limituje maximální velikost investičního fondu, a to podle využití pákového efektu. V případě, že je pákový efekt využíván, může mít fond maximální aktiva ve výši €100 mil. Pokud pracuje pouze s vlastním kapitálem, pak je strop ve výši €500 mil.

Reporting alternativního investičního fondu dle §15

Subjekty registrované u ČNB dle §15 ZISIF jsou povinny dle §4 odst. 2 vyhlášky č. 249/2013 Sb. plnit informační povinnost, reportováním následujících výkazů:

  • OFZ (ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného fondu“ (ROFOS10) – roční báze, do konce čtvrtého měsíce po konci roku
  • OFZ (ČNB) 34-01 „Hlášení fondu kvalifikovaných investorů“ (ROFOS13) – roční báze, do konce čtvrtého měsíce po konci roku
  • OFZ (ČNB) 36-01 „Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS36) – roční báze, do 30.1 následujícího roku
  • OFZ (ČNB) 37-01 „Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3(3) AIFMD“ (ROFOS37) –roční báze, do 30.1 následujícího roku

Reporting je plněn prostřednictvím webových stránek ČNB v sekci sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS) – https://apl.cnb.cz/ewi/.

Jak založit alternativní investiční fond dle §15 krok po kroku a jaké jsou náklady?

1. Určení společnosti, na kterou bude fond registrován

První krok v procesu založení fondu dle §15 je určení společnosti, na kterou bude fond registrován. Nejčastěji využívanou formou je společnost s ručením omezeným. Buď lze využít společnosti stávající nebo lze založit společnost novou. Lze využít i společnost založenou na klíč.

Založení společnosti zabere okolo jednoho týdne od dodání všech potřebných dokumentů a složení základního kapitálu. Cena se různí napříč trhem a odvíjí se od času, který tomu chcete věnovat. Ceny začínají na 10.000 Kč, avšak renomovaná advokátní kancelář bude samozřejmě účtovat více.

2. Zřízení Legal Entity Identification (LEI) čísla

Legal Entity Identification (LEI číslo) si můžete buď vyřídit sami přes Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) nebo lze tento krok svěřit společnosti LYNX, která svým klientům LEI číslo zprostředkuje.

Cesta přes CDCP je rychlejší, obvykle trvá kolem 14 dnů. LEI číslo je důležité pro otevření brokerského účtu a lze jej vyřizovat souběžně se žádostí o zápis k ČNB. Poplatek CDCP je okolo 2.000 Kč.

3. Podání žádosti o registraci u ČNB

Třetím krokem v procesu založení fondu je podání žádosti o registraci u ČNB. Tento proces obvykle trvá do 30 dnů od dodání veškerých potřebných dokumentů. Zejména je potřeba dodat popis strategie, informace o jednateli a o zakladateli fondu. Jakmile žadatel splňuje všechna kritéria, může elektronicky zažádat o zápis do registru ČNB prostřednictvím datové schránky ČNB nebo přes elektronickou podatelnu ČNB. Tento krok je vyřízen zpravidla 30 dní od podání kompletní žádosti.

Cena registrace včetně vypracování dokumentace závisí na kvalitě a obsahu vámi požadované smluvní dokumentace a pohybuje se od 50.000 do 150.000 Kč při využití služeb advokátní kanceláře.

4. Vedení účetnictví, daňové přiznání a reporting

Navazující úkoly po založení fondu jsou zajištění účetnictví a podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob jako u každé společnosti. Fond dle §15 ZISIF je navíc povinnen jednou ročně reportovat ČNB. Požadované reporty i způsob reportování jsou sepsány výše.

 

Dle kroků výše je zřejmé, že založení alternativního investičního fondu dle §15 zabere standardně 4-6 týdnů a celkové náklady se mohou pohybovat mezi 50.000 Kč až 150.000 Kč. 

Srovnání alternativního investičního fondu dle §15 a fondu kvalifikovaných investorů

 Fond dle §15Fond kvalifikovaných investorů
Minimální výše kapitálu fondunení stanovena€1 000 000 do jednoho roku
Maximální výše kapitálu fondu€500 000 000není stanovena
Minimální výše investicenení stanovena1 000 000 Kč
Veřejná nabídkanení možnáje možná
Časová náročnost založení fondustandardně 4-6 týdnůstandardně 10-20 týdnů
Náklady na založení fondu50 000 Kč až 150 000 Kč100 000 Kč a výše
Průběžné roční náklady na chodod 10 000 Kčokolo 1 000 000 Kč (obhospodařovaný fond)
Obvyklá forma společnostis.r.o.SICAV
Daňová sazba19 %5 %
LYNX účet na míru
Individuální poplatková struktura
Poradenské služby LYNX Pro

Více podrobných informací o legislativě spojené se správou majetku srovnatelnou s obhospodařováním je dostupných na webových stránkách ČNB.

exclamationamrk-75x75

Jak založit alternativní investiční fond přes §15 ZISIF?

Díky více než 10 rokům na trhu v několika evropských zemích má společností LYNX bohaté zkušenosti s poskytováním řešení a poradenství v této oblasti. Díky vzrůstající poptávce po službách tohoto typu společnost LYNX vytvořil nové oddělení LYNX Pro, které se na tento segment trhu specializuje.

Klientům dokážeme pomoci se všemi kroky od založení s.r.o., zajištění registrace až po otevření a nastavení obchodního účtu dle požadavků klienta.

Pokud máte zájem o více informací či osobní schůzku, obraťte se zkušené LYNX Pro specialisty na pro@lynxbroker.cz nebo na telefonním čísle +420 234 262 555.

Broker pro profesionální a institucionální klienty

LYNX Vám zajistí komplexní služby v oblasti založení investičního fondu, nastavení účtu dle Vašich potřeb a nejširší nabídku trhů a instrumentů v ČR.

Článek byl po právní stránce redigován AK SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o.

Ondřej Likeš

Ondřej Likeš

Account Manager

Finančním trhům se věnuje od roku 2011, přes intradenní obchodování FX, MP strategie na měnových futures, komoditní spready a intradenní obchodování komodit se dostal až k dlouhodobým opčním strategiím, kde zakotvil a které v současnosti obchoduje na široké US akciové indexy a produkty navázané na VIX. Za nejdůležitější považuje dobrý money-management a konzistenci.

Ondřej zpracovává webináře primárně zaměřené na opce a opční strategie v kombinaci s akciemi. Kontaktovat jej můžete na emailu o.likes@lynxbroker.cz

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05
  [E-book ZDARMA] 11 strategií investičních guru

Jak vybírají své akcie nejúspěšnější investoři na Wall Street? Kniha 11 Super strategií největších investičních guru Vám ukáže, jak si sestavit akciové portfolio podle těch nejlepších investorů na světě.

Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
×