Fond kvalifikovaných investorů

Jedním z investičních vehiklů, který mohou profesionální asset manageři využívat, je fond kvalifikovaných investorů (FKI). Jeho možnosti jsou v oblasti investování a tradingu co do rozsahu prakticky neomezené. Fond kvalifikovaných investorů může investovat do akcií, zabývat se komplexními opčními strategiemi na indexy nebo algo tradingem futures. Ale i do nemovitostí, private equity nebo uměleckých děl.

Fond kvalifikovaných investorů poskytuje investorům mechanismy, mezi které patří například dohled depozitáře, nezávislé oceňování, povinný audit a rovné zacházení s investory. Další z výhod je možnost veřejné nabídky fondu kvalifikovaných investorů a tedy jeho aktivní propagace. Pro některé typy fondů kvalifikovaných investorů pak platí snížená daňová sazba 5 % daně z příjmů.

Jak název fond kvalifikovaných investorů napovídá, je určen pouze kvalifikovaným investorům. Čtěte dále pro komplexní seznámení s těmito fondy.

Fond kvalifikovaných investoru

Co to je fond kvalifikovaných investorů (FKI)?

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) představuje způsob investování, který je opatřen zákonými normami a je určený jen kvalifikovaným investorům. Fondy kvalifikovaných investorů se od podílových fondů liší tím, že mají bohatší investiční možnosti – nabízejí k použití nejrůznější specifické investice. Tím představují vhodný prostředek pro diverzifikaci majetku.

Kdo je kvalifikovaný investor?

Dle zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZISIF“) v ust. § 272 odst. 1 písm. i) je upraveno, kdo je kvalifikovaným investorem.

Podmínky jsou následující:

 • Osoba investující alespoň € 125.000 (popř. český ekvivalent);
 • Osoba investující minimálně 1.000.000 CZK, a která prošla ověřením vhodnosti prostřednictvím investičního dotazníku, kde investor prokazuje, zda má pro danou investici dostatečné finanční zázemí a odborné znalosti; nebo
 • Profesionální investor (finanční instituce).

Jaké specifické povinnosti musí fond kvalifikovaných investorů plnit?

Samotná registrace obhospodařovaného fondu kvalifikovaných investorů (FKI spravován licencovanou investiční společností) u ČNB trvá v řádu několika týdnů. Registrace samosprávného fondu kvalifikovaných investorů se odvíjí od licenčního řízení u ČNB.

Do jednoho roku od vzniku fondu kvalifikovaných investorů
musí fond získat kapitál v minimální výši €1,250 mil. EUR (s výjimkou FKI investujících do obchodních účastí, zde platí limit € 1 mil. EUR).

Další povinnosti pro fond kvalifikovaných investorů se odvíjejí především od toho, jestli je fond samosprávný nebo obhospodařovaný investiční společností.

Samosprávný vs obhospodařovaný fond kvalifikovaných investorů

V okamžiku, kdy se rozhodnete založit fond kvalifikovaných investorů, budete postaveni před volbu, jestli správu fondu kvalifikovaných investorů svěřit licencované investiční společnosti (obhospodařované FKI), nebo si tuto činnost zajišťovat sami (samosprávné FKI).

V obou případech je třeba zajistit výkon činností, které se dělí do dvou základních skupin – na oblast obhospodařování (zejména řízení investic a rizik) a oblast administrace (zejména účetnictví, oceňování, vydávání cenných papírů, poskytování informací investorům, reporting a výkaznictví). Každý obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů podléhá také povinnému vnitřnímu auditu a musí mít zajištěnu činnost compliance.

Rozsah povinností kladených na obhospodařovatele a administrátora vedou často zakladatele fondu kvalifikovaných investorů ke svěření některých činností investiční společnosti, která má v této oblasti potřebné licence a praxi.

Formy fondu kvalifikovaných investorů

Nejrozšířenější formou fondu kvalifikovaných investorů v České republice je SICAV (Societe d’Investissement A Capital Variable), tj. akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Tato forma akciové společnosti je vyhrazena výhradně investičním fondům bez ohledu na jejich investiční strategii a nemůže být použita pro běžnou obchodní společnost.  SICAV vydává dva druhy akcií – investiční a zakladatelské, je zde tedy oddělena investiční a zakladatelská část fondu. Jako jediná forma může SICAV vytvářet libovolný počet podfondů, které se můžou lišit v investičních strategiích.

Další oblíbenou formou v České republice je podílový fond, který však není právnickou osobou, ale pouze souborem majetku zavěšený pod investiční společností. Z toho vyplývá povinnost podílového fondu být pouze v obhospodařovaném režimu.

Čtěte také >> Investiční fond dle §15 ZISIF

Srovnání fondu kvalifikovaných investorů a fondu dle §15 ZISIF

 Fond dle §15Fond kvalifikovaných investorů
Minimální výše kapitálu fondunení stanovena€1 000 000 do jednoho roku
Maximální výše kapitálu fondu€500 000 000není stanovena
Minimální výše investicenení stanovena1 000 000 Kč
Veřejná nabídkanení možnáje možná
Časová náročnost založení fondustandardně 4-6 týdnůstandardně 10-20 týdnů
Náklady na založení fondu50 000 Kč až 150 000 Kč100 000 Kč a výše
Průběžné roční náklady na chodod 10 000 Kčokolo 1 000 000 Kč (obhospodařovaný fond)
Obvyklá forma společnostis.r.o.SICAV
Daňová sazba19 %5 %
LYNX účet na míru
Individuální poplatková struktura
Poradenské služby LYNX Pro

Poplatky pro investory do fondu kvalifikovaných investorů

Poplatky, které hradí investor ve fondu kvalifikovaných investorů jsou ve většině případů tyto:

 • Vstupní poplatek při vstupu investora do fondu kvalifikovaných investorů. Nejčastěji se pohybuje mezi 1 % až 3 % z investované částky, byť určitě naleznete i výjimky na trhu.
 • Výstupní poplatek, který je využit pouze v případě, že investor vystoupí z fondu kvalifikovaných investorů dříve, než je investiční horizont fondu.

Nákladem fondu kvalifikovaných investorů jsou dále tyto poplatky:

 • Poplatek za správu fondu, tzv. management fee, počítaný z objemu investičního kapitálu.
 • Výkonnostní poplatek, tzv. performance fee, počítaný ze zhodnocení fondu.

Proč založit fond kvalifikovaných investorů LYNX?

 • Možnost podpory při založení fondu kvalifikovaných investorů a individuální nastavení účtu
 • Oproti bankám nižší poplatky za obchod a tedy snížení nákladovosti fondu kvalifikovaných investorů
 • Nejširší nabídka trhů a instrumentů v ČR (100+ trhů ve 30 zemích)
 • Zázemí Interactive Brokers
 • Přímý přístup na burzy, exekuce pokynů v řádu milisekund díky systému SMART
 • Profesionální software s možnostmi kustomizace
 • Více než 60 typů inteligentních příkazů
 • Napojení externích analytických SW přes API jako např. Bloomberg Terminal, Ninja Trader, Sierra Chart, excel a v neposlední řadě i vlastní software.

Jak založit fond kvalifikovaných investorů?

Díky více než 10 rokům na trhu v několika evropských zemích má společnost LYNX bohaté zkušenosti s poskytováním řešení a poradenství v této oblasti. Díky vzrůstající poptávce po službách tohoto typu společnost LYNX vytvořil nové oddělení LYNX Pro, které se na tento segment trhu specializuje a společně s AMISTA investiční společností dokáže vytvořit individuální fond kvalifikovaných investorů dle požadavků klienta. Klientům dokážeme společně pomoci se všemi kroky od založení společnosti, zajištění registrace až po otevření a nastavení obchodního účtu dle požadavků klienta.

Pokud máte zájem o více informací či osobní schůzku, obraťte se zkušené LYNX Pro specialisty na pro@lynxbroker.cz nebo kontaktujte LYNX Pro na telefonním čísle +420 234 262 555.

Broker pro profesionální a institucionální klienty

LYNX Vám zajistí komplexní služby v oblasti založení fondu, nastavení účtu dle Vašich potřeb a nejširší nabídku trhů a instrumentů v ČR.

Článek byl po právní stránce redigován Amista investiční společnost, a.s., která je jednou z největších investičních společností zakládající a spravující obhospodařované i samosprávné fondy kvalifikovaných investorů v České republice. Spravuje přes 65 fondů kvalifikovaných investorů s celkovými aktivy přes 50 mld. CZK.

Ondřej Likeš

Ondřej Likeš

Account Manager

Finančním trhům se věnuje od roku 2011, přes intradenní obchodování FX, MP strategie na měnových futures, komoditní spready a intradenní obchodování komodit se dostal až k dlouhodobým opčním strategiím, kde zakotvil a které v současnosti obchoduje na široké US akciové indexy a produkty navázané na VIX. Za nejdůležitější považuje dobrý money-management a konzistenci.

Ondřej zpracovává webináře primárně zaměřené na opce a opční strategie v kombinaci s akciemi. Kontaktovat jej můžete na emailu o.likes@lynxbroker.cz

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
 • Brožuru s podrobnými informacemi
 • Formulář k otevření účtu
 • Přehled tarifů
 • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05
  [E-book ZDARMA] 11 strategií investičních guru

Jak vybírají své akcie nejúspěšnější investoři na Wall Street? Kniha 11 Super strategií největších investičních guru Vám ukáže, jak si sestavit akciové portfolio podle těch nejlepších investorů na světě.

Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
×