Akcie NVIDIA(NVDA) mají čerstvě po reportovaných výsledcích za první kvartál letošního roku. Dopředu mohu říct, že jsou pod očekávání. Zevrubně si ovšem výsledky rozebereme až v rámci fundamentální analýzy. Zpracujeme si i základní technickou analýzu cenového grafu, ale ještě předtím si povíme několik důležitých informací souvisejících s NVIDIA a technologickým sektorem. Jde například o zpomalení náboru nových zaměstnanců, pokles výnosů v důsledku lockdownů v Číně a vstup fondu Ark Invest do NVIDIA.

Technologický sektor zpomaluje nábor nových zaměstnanců

Osobně považuji za nejvýznamnější informaci, že velcí technologičtí giganti přestávají najímat novou pracovní sílu a mnozí začínají i propouštět. Z fundamentálního hlediska je dle mého například Microsoft považován za vůbec nejstabilnější firmu v rámci technologického sektoru. Avšak dle posledních zpráv, i Microsoft zpomaluje najímaní nových zaměstnanců. Sice nabírají nové pracovníky, ale ne v takovém množství, jak by si jejich byznys třeba žádal. Konkrétně má jít o zaměstnance do skupin, které se podílí na vývoji OS Windows a aplikací Office a Teams.

Microsoft novou personální politiku zdůvodňuje nejistým makroekonomickým prostředím, které momentálně panuje. Když to rozšifrujeme, znamená to rychle rostoucí inflaci a utáhnuté měnové prostředí. Čili Microsoft přechází do fáze tzv. zachování kapitálu (capital preservation). Což je strategie, která podporuje tvorbu rezerv/úspor a snahu uchránit hodnotu majetku firmy. Čehož se dosahuje investicemi formou peněžních instrumentů jako termínové vklady a spořící účty. Nesmíme ani zapomínat na krátkodobé státní dluhopisy.

Této politiky se chopila i NVIDIA. V důsledku rostoucí inflace a slábnoucí globální ekonomiky NVIDIA omezuje svůj náborový proces nových zaměstnanců. Společnost úplně zastavila najímaní nových zaměstnanců a zaměřuje se především na vzdělávání a integraci těch stávajících. Prioritou je rozpočet společnosti – jednoduše řečeno chce NVIDIA šetřit. A mzdy bývají významnou nákladovou položkou.

Technologický gigant Meta Platforms oznámil taktéž, že zpomalí nábor nových zaměstnanců. Samozřejmě v důsledku nejistého makroekonomického vývoje. Firma nicméně ujišťuje, že určitě bude najímat nové zaměstnance, když se jedná o potřebná pracovní místa. Aby se tím zamezilo případným dlouhodobých negativním vlivům.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

I společnost Amazon čeká minimálně konec náboru nových pracovních sil. Podle mého názoru je ovšem i možné, že všechny řečené firmy mohou přistoupit k plnohodnotnému propouštění stávající pracovní síly, pokud si to situace bude žádat.

Z popsaného nám každopádně vyplývá jedna širší implikace. Všechny řečené firmy představují to největší z globální ekonomiky. A my nyní víme, že se všechny uchylují k zmiňovanému zachování kapitálu. Rozhodly se šetřit. Často jsem zmiňoval jednoduchou poučku, že něčí výdaje, jsou zase jiného příjmy.

Když velké firmy šetří, znamená to pokles výdajů. A pokles výdajů je pokles příjmů v rámci celého odvětví. Technologický sektor už jenom svou přípravou na makroekonomický útlum, sám sebe tlumí. Říká se tomu sebenaplňující proroctví.

NVIDIA akcie: Snížený výhled pro druhý kvartál

Společnost NVIDIA zveřejnila spolu s hospodářským reportem slabý výhled na druhý kvartál letošního roku. NVIDIA počítá za druhý kvartál s výnosem 8,1 miliardy USD, což je výrazně méně než 8,44 miliardy USD. Těch 8,44 miliardy USD byl totiž všeobecný tržní konsensus. Firma za pokles viní válku na Ukrajině a tvrdé lockdowny, které zavedla Čína v některých svých regionech. Lockdowny v Číně totiž automaticky znamenají i pokles výroby polovodičů.

Cathie Wood (ARK Invest) nakoupila akcie NVIDIA

Cathie Wood je známá generální ředitelka společnosti ARK Invest. Firma v roce 2021 spravovala aktiva v hodnotě 50 miliard USD. ARK Invest opětovně nakoupil nemalý balík NVIDIA akcií. Konkrétně jde o 250 tisíc kusů akcií. Cathie Wood tak nakupila cenné papíry NVIDIA za více jak 40 milionů USD. ARK Invest přitom relativně nedávno z akcií NVIDIA vystoupil. Prodej se datuje do 5. listopadu 2021, kdy cena akcií Nvidia dosahovala 297 USD. Od té doby kurz klesl pod tržní minimum z letošního roku o více jak 50 %.

ARK Invest nakoupil akcie NVIDIA skrze své tři ETF. ARK Innovation ETF koupil 191 277 akcií NVIDIA, zatímco ARK Next Generation Internet ETF získal 33 536 akcií a ARK Fintech Innovation ETF koupil 20 473 akcií. Celkově má nákup pro ARK Invest přibližnou tržní hodnotu 43,7 milionů USD. Cathie Wood zkrátka věří, že ceny kolem 160 USD jsou příznivé pro dlouhodobou investici.

NVIDIA počítá s dalším růstem herního sektoru

Za první kvartál letošního roku NVIDIA zaznamenala rekordní obrat díky datovým centrům a gamingu. A generální ředitel NVIDIA Jensen Huang prohlásil, že prozatím nevidí žádné zpomalení v herním segmentu. Čímž dle mého chtěl vlastně generální ředitel uklidnit investory. Ti by si totiž mohli myslet, že rekordní obrat je zároveň vrcholem, který NVIDIA v dohledné době nepřekoná. Dle Huanga je dynamika herního průmyslu skutečně solidní.

Gaming sektor si za předešlé dva roky připsal přibližně 100 milionů nových hráčů. Což bylo logicky dáno tím, že spousta lidí byla nucena zůstat doma. Ovšem za tu dobu se i sám o sobě herní průmysl dost rozšířil. Huang dodává, že silný trend zůstane v herním průmyslu i v druhé polovině roku.

Fundamentální analýza akcie NVIDIA (NVDA)

Kvartální výsledky

Společnost NVIDIA zaznamenala za první účetní kvartál výnos 8,29 miliardy USD, což je mezikvartálně růst o 21,5 %. Meziročně je to však růst o horentních 47 %. Čili z pohledu výnosů, byl vstup do nového roku vážně rekordní. Provozní zisk zaznamenal vzestup o téměř 8 % na 3,37 miliardy USD. Meziročně je to vzestup o 59 %.

NVIDIA dosáhla čistého zisku ve výši 1,62 miliard USD, což je mezikvartálně pokles o 46 %. Meziročně se jedná o pokles o více jak 15 %. Z toho nám vyplývá, že ziskovost významně utrpěla. EBITDA dosáhla 3,7 miliardy USD. Mezikvartálně růst o skoro 8 %.

Akcie Nvidia a kvartální výnosy
Kvartální výnosy NVIDIA od 2010 do 2022. Zdroj: macrotrends.net (31. 5. 2022)

Hrubá marže je za první účetní kvartál více jak 65 %. Provozní marže dosahovala téměř 41 %. Zatímco čistá marže je za sledovaná čtvrtletí nejslabší, pouze 19,5 %. Přitom předešlé kvartály se čistá marže pohybovala v rozmezí 28 % až 40 %. Z pohledu marží dostala NVIDIA velmi tvrdý zásah.

Zisk na akcii (EPS) je 0,64 bodů. Ukazatel P/E se k prvnímu čtvrtletí blížil k 50 bodům. Pohledem P/E akcie NVIDIA výrazně zlevnily. Hodnota ukazatele byla naposledy níž v roce 2018. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je blízko 42 %. Rentabilita na investovaný kapitál (ROIC) činí 31,5 %.

Ukazatel pohotové likvidity (quick ratio) je k prvnímu kvartálu 6 bodů a ukazatel běžné likvidity (current ratio) 6,6 bodů. Oba ukazatele jsou proto přijatelné. Oba ukazatele nám říkají, že firma vlastní dostatek likvidity pro uspokojení závazků, které mají v dohledné době splatnost. Vlastně té likvidity drží na můj vkus až příliš.

Proto se podíváme na celkové objemy. V hotovosti NVIDIA drží téměř 3,9 miliardy USD. V krátkodobých investicích má aktiva za 16,45 miliardy USD. Celková aktiva společnosti jsou na úrovni 45,21 miliardy USD. Zatímco celkové závazky dosahují více jak 18,9 miliardy USD. Z toho nám vyplývá, že vlastní kapitál je 26,32 miliardy USD. Jenom za předchozí rok vlastní kapitál vzrostl o 40 %. Leč mezi čtvrtým kvartálem roku 2021 a první kvartálem letošního roku jsme zaznamenali stagnaci.

Poměr dluhu vůči vlastnímu kapitálu D/E je 0,44 bodů. Celkový dluh je v objemu za 11,7 miliardy USD. Poměr dlouhodobého dluhu vůči celkovým aktivům je 0,26 bodů.

Technická analýza akcie NVIDIA (NVDA)

Jak už bylo v dnešní analýze řečeno, akcie NVIDIA klesly za cca půl roku více jak o 50 %. To je samozřejmě velká ztráta. A zároveň nám to implikuje, že by mělo dojít alespoň ke krátkodobému (případně střednědobému) oživení na trhu. Propad se zastavil u S/R pásma 152 USD. Jak je vidno z jednotlivých týdenních svící, kurz u řečené hladiny narazil na silnou poptávku. Propad tak začal být vykupován.

Technická analýza Nvidia akcie
Týdenní graf akcie NVIDIA od začátku roku 2018 do května 2022. Zdroj: Lynx Basic (31. 5. 2022)

Nabídka začala postupně ustupovat a převis poptávky nad nabídkou kurz protlačil až na předchozí S/R pásmo 188 USD. Poslední uzavřená týdenní svíce má solidní impulsní podobu a zároveň má velmi vysoké objemy. Růst je tak dle mého určitě relevantní. Na úrovni 188 USD kurz zrovna konsoliduje. Jestli hlavní akciový trh poroste i nadále, NVIDIA se podle mě poveze též. Ty podmínky tu pro to jsou.

Navíc v grafu chybí růstová vlna podobná té z březnu letošního roku. Nic totiž nemůže dolů věčně. Finanční trhy takto nefungují. Technicky proto dává logiku, aby se nám v grafu vytvořila růstová vlna a tím se částečně povedlo umazat předchozí ztráty. I tak prosím ale mějme na paměti, že historický vývoj ceny akcie není zárukou budoucích pohybů. Obzvlášť v této dynamické době.

Závěrem

I přes zmíněný rapidní pokles čisté marže jsou akcie NVIDIA fundamentálně silný titul. Když srovnáme čistý zisk s předešlými několika kvartály, je to jeden z nejslabších výkonů. Jakmile ale srovnáme čisté zisky dlouhodobějším prismatem, jedná se o jeden z nejlepších hospodářských výsledků. A velkou měrou díky růstu výnosů.

Bylo by ale hloupé tvrdit, že se nic špatného neděje. Rychlý pokles marží nám říká, že NVIDIA čelí inflačnímu šoku. Popravdě, všechny ekonomické jednotky nyní čelí inflačnímu šoku. Proto se snaží šetřit. Nejvíce je to vidět v pozastavení náboru nových zaměstnanců. Když se firmám daří, nabírají nové zaměstnance, protože tím rozšiřují svůj byznys. Ve chvíli, kdy makroekonomické prostředí nepřeje, má přednost tvorba úspor.

Obchodování s akciemi NVIDIA prostřednictvím LYNX

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám za příznivé poplatky umožníme obchodovat s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou například akcie, ETF, futures, opce, CFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Díky LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím profesionálních obchodních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Editorial credit: Hairem / Shutterstock.com

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart